Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội

Tuy chỉ rộng chưa đầy 3m2 nhưng để có sở hữu một căn phòng trọ “quan tài” tại thủ đô người thuê trọ cũng phải trả mức giá từ 1.500.000 đến 1.700.000 đồng.

<div> <p><span id="mainContent">Thời gian gần đ&acirc;y, tại H&agrave; Nội đ&atilde; xuất hiện nhiều m&ocirc; h&igrave;nh ph&ograve;ng trọ &quot;quan t&agrave;i&quot;. Những căn ph&ograve;ng n&agrave;y c&oacute; độ rộng chỉ nhỉnh hơn một chiếc giường ngủ lớn của gia đ&igrave;nh v&agrave; ngăn c&aacute;ch với những ph&ograve;ng b&ecirc;n cạnh bằng những v&aacute;ch ngăn mỏng d&iacute;nh.</span></p> <p><span id="mainContent">Những căn ph&ograve;ng n&agrave;y sẽ thường nằm trong một căn ph&ograve;ng lớn của cả gia đ&igrave;nh. Mỗi một ph&ograve;ng lớn sẽ được ngăn th&agrave;nh 6 đến 8 căn trọ &quot;quan t&agrave;i&quot;. Việc nấu nướng, vệ sinh c&aacute; nh&acirc;n, giặt quần &aacute;o sẽ c&oacute; khu sinh hoạt chung.</span></p> <p><span id="mainContent">Tuy chật chội nhưng với những người lao động ngoại tỉnh th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; giải ph&aacute;p cứu c&aacute;nh cho việc t&igrave;m kiếm một khu trọ c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh thấp. Chị Th&aacute;i Thị Th&agrave;nh (38 tuổi, Quảng Xương, Thanh H&oacute;a, nh&acirc;n vi&ecirc;n lao c&ocirc;ng) cho biết: &quot;T&ocirc;i đi l&agrave;m cả ng&agrave;y n&ecirc;n gần như về ph&ograve;ng trọ chỉ c&oacute; tắm rửa v&agrave; ngủ. Đợt trước t&ocirc;i l&agrave;m Cầu Giấy nhưng phải xuống tận H&agrave; Đ&ocirc;ng mới c&oacute; thể thu&ecirc; được một căn trọ gi&aacute; rẻ. C&ograve;n căn trọ n&agrave;y th&igrave; m&igrave;nh tiện hơn đỡ phải ra ngoại th&agrave;nh. Tuy c&oacute; hơi bất tiện nhưng t&ocirc;i chỉ về ph&ograve;ng v&agrave;o buổi tuổi n&ecirc;n cũng kh&aacute; ổn&quot;.</span></p> <p><span id="mainContent">Mặc d&ugrave; đều phải sử dụng chung nhưng tại c&aacute;c căn ph&ograve;ng trọ dạng quan t&agrave;i đều được trang bị đầy đủ c&aacute;c thiết bị sinh hoạt như điều h&ograve;a, n&oacute;ng lạnh, bếp ga, bếp điện. Theo &ocirc;ng Nguyễn Xu&acirc;n Đại, chủ đơn vị c&oacute; gần 1.000 ph&ograve;ng trọ Beehome, c&aacute;c ph&ograve;ng trọ tuy nhỏ nhưng đ&aacute;p ứng được nhu cầu của người sử dụng với t&iacute;nh an to&agrave;n được ch&uacute; trọng h&agrave;ng đầu. Tuy mới đưa v&agrave;o hoạt động kh&ocirc;ng l&acirc;u nhưng những căn trọ n&agrave;y lu&ocirc;n trong t&igrave;nh trạng đầy ph&ograve;ng.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/giadinh-mediacdn-vn_timnhatrohanoi1-1601544639744186319677.jpg" title="Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p><span id="mainContent">Lối v&agrave;o những căn trọ n&agrave;y chỉ vừa một người đi. Do đều l&agrave; những người đ&atilde; đi l&agrave;m n&ecirc;n v&agrave;o ban ng&agrave;y hầu hết những căn trọ n&agrave;y đều đ&oacute;ng cửa k&iacute;n m&iacute;t.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/giadinh-mediacdn-vn_timnhatrohanoi2-160154463974751218116.jpg" title="Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p><span id="mainContent">Nội thất b&ecirc;n trong một căn ph&ograve;ng trọ trống gồm một tấm phản để nằm ngủ v&agrave; một khung sắt để treo quần &aacute;o.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 3." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/giadinh-mediacdn-vn_timnhatrohanoi3-16015446397492123338884.jpg" title="Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 3." /></span></div> </div> <p><span id="mainContent">Tuy c&oacute; điều h&ograve;a nhưng 6 đến 8 ph&ograve;ng sử dụng chung n&ecirc;n để c&oacute; thể thoải m&aacute;i v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; nhiều người đ&atilde; phải trang bị th&ecirc;m quạt c&aacute; nh&acirc;n.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 4." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/giadinh-mediacdn-vn_timnhatrohanoi4-16015446397521113717056.jpg" title="Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 4." /></span></div> </div> <p><span id="mainContent">B&ecirc;n trong một căn trọ của nữ c&ocirc;ng nh&acirc;n. Giường ngủ được tối giản h&oacute;a để đảm bảo tiết kiệm kh&ocirc;ng gian sống.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 5." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/giadinh-mediacdn-vn_timnhatrohanoi5-16015446397541995880680.jpg" title="Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 5." /></span></div> </div> <p><span id="mainContent">: Kh&ocirc;ng gian nhỏ n&ecirc;n những căn ph&ograve;ng n&agrave;y đều trong t&igrave;nh trạng ngổn ngang, bừa bộn.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 6." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/giadinh-mediacdn-vn_timnhatrohanoi6-16015446397561940865619.jpg" title="Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 6." /></span></div> </div> <p><span id="mainContent">Khu bếp nấu ăn, sinh hoạt chung cho tất cả c&aacute;c căn ph&ograve;ng trong t&ograve;a nh&agrave;.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 7." src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/giadinh-mediacdn-vn_timnhatrohanoi7-16015446397581756171175.jpg" title="Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội - Ảnh 7." /></span></div> </div> <p><span id="mainContent">C&aacute;c m&aacute;y giặt v&agrave; nh&agrave; vệ sinh được sử dụng chung giữa c&aacute;c ph&ograve;ng. Tuy vậy, kh&ocirc;ng hiếm l&uacute;c c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong những căn nh&agrave; n&agrave;y phải chịu cảnh sắp h&agrave;ng đến lượt như thời bao cấp.</span></p> <p><span id="mainContent">Tuy c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh thấp, được trang bị nhiều trang thiết bị nhưng những căn trọ &quot;quan t&agrave;i&quot; dạng n&agrave;y vẫn kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi những bất tiện khi c&aacute;c ph&ograve;ng chỉ c&aacute;ch nhau một v&aacute;ch ngăn mỏng v&agrave; nấu nướng, sinh hoạt chung.</span></p> <p><span id="mainContent">Khi c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; nhu cầu c&aacute; nh&acirc;n như nghe điện thoại, xem phim đều phải d&ugrave;ng tai nghe hoặc n&oacute;i chuyện nhỏ để tr&aacute;nh ảnh hưởng người b&ecirc;n cạnh.</span></p> <p class="author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Gia Đình & Xã Hội
back to top