Bộ Y tế cảnh báo sản phẩm giảm béo chứa chất cấm

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không mua, sử dụng sản phẩm giảm béo MONE Macha Cocoa.

<div> <p>Mới đ&acirc;y, Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) gửi th&ocirc;ng tin cảnh b&aacute;o về việc sản phẩm giảm b&eacute;o MONE Cocoa c&oacute; chứa sibutramine. Đ&acirc;y l&agrave; chất cấm, ảnh hưởng tới sức khỏe con người.</p> <p>Th&agrave;nh phần được in tr&ecirc;n nh&atilde;n của sản phẩm MONE Macha Cocoa gồm: Matcha, Dark Cocoa, Slendesta (Potato Extract), Guarana Extract, Treha (Trehalose), Nutriose (Dextrin0.08h/Sachet), Garcinia Cambogia Extract, Green Coffee Bean Extract, Grape Seed Extract, Green Tea Extract, Organic Aloe Vera.</p> <p>Sau khi nhận được th&ocirc;ng tin, Cục An to&agrave;n thực phẩm (Bộ Y tế) r&agrave; so&aacute;t lại v&agrave; ph&aacute;t hiện từ 1/1/2015 đến nay, sản phẩm n&agrave;y chưa được cấp c&ocirc;ng bố tại Cục nhập khẩu v&agrave;o Việt Nam.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thuoc giam beo chua chat cam anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/02/znews-photo-zadn-vn_macha_cocoa.jpg" title="thuốc giảm béo chứa chất cấm ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Sản phẩm giảm b&eacute;o Macha Cocoa chứa chất cấm. Ảnh: <em>VFA.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cục An to&agrave;n thực phẩm khuyến c&aacute;o người ti&ecirc;u d&ugrave;ng tuyệt đối kh&ocirc;ng mua, sử dụng MONE Macha Cocoa v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o với cơ quan chức năng gần nhất khi ph&aacute;t hiện tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; b&aacute;n sản phẩm n&agrave;y.</p> <p>Trước đ&acirc;y, sibutramine từng được k&ecirc; trong đơn thuốc giảm c&acirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, hoạt chất n&agrave;y bị cấm tại Singapore năm 2010 do l&agrave;m tăng nguy cơ đau tim v&agrave; đột quỵ. Ng&agrave;y 8/6/2010, Cục Quản l&yacute; Dược ban h&agrave;nh c&ocirc;ng văn ngưng cấp ph&eacute;p nhập khẩu nguy&ecirc;n liệu sibutramine v&agrave; đ&igrave;nh chỉ lưu h&agrave;nh, thu hồi c&aacute;c thuốc chứa hoạt chất n&agrave;y năm 2011.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Cục An to&agrave;n thực phẩm cũng ban h&agrave;nh quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng k&yacute; bản c&ocirc;ng bố sản phẩm của Thảo mộc hỗ trợ giảm b&eacute;o Cenly. Sản phẩm n&agrave;y do c&ocirc;ng ty TNHH Cenly Organic v&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH sản xuất thương mại Quốc tế Hồng Tr&uacute;c sản xuất.</p> <p>C&ocirc;ng ty Cenly Organic c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm thi h&agrave;nh quyết định v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o tới c&aacute;c cơ quan, tổ chức li&ecirc;n quan.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Lẫn lộn thật giả thị trường yến sào

Yến sào được ví von như “món ngon cung đình” chỉ có vua chúa quý tộc mới được thưởng thức. Thế nhưng, sản phẩm này không còn quá hiếm như xưa, nên người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được với nhiều mức giá khác nhau.
back to top