Bộ KH&ĐT đề xuất 8 nhóm giải pháp phục hồi kinh tế

(khoahocdoisong.vn) - Nhằm hỗ trợ, phục hồi nền kinh tế giai đoạn 2022 - 2023, Bộ KH&ĐT đã đề xuất 8 nhóm giải pháp. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất là kiểm soát dịch bệnh.

Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 khiến cho GDP quý 3/2021 của Việt Nam tăng trưởng âm tới 6,17%, và 9 tháng chỉ tăng trưởng 1,42%. Đây là áp lực rất lớn đối với cơ quan quản lý nhà nước. Để phục hồi nền kinh tế, Bộ KH&ĐT đã đề xuất 8 nhóm giải pháp. 

Trong đó, thứ nhất, cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Chính phủ cũng như các cơ quan có liên quan phải nâng cao năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Nhóm giải pháp thứ hai tập trung vào duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát. Để thực hiện được giải pháp này, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ mở rộng hợp lý, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia; kiểm soát lạm phát, giá cả các mặt hàng nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất; tiết kiệm chi thường xuyên.

Thứ ba là hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, thủ tục hành chính. Điều này sẽ tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh.

Nhóm giải pháp thứ tư là phục hồi và phát triển ngành du lịch, nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước.

Thứ năm là hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên bằng các giải pháp gồm: Hỗ trợ tín dụng (tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, người dân có thể tiếp cận tín dụng, hỗ trợ lãi suất với một số đối tượng cụ thể); tài chính (miễn, giảm thuế, phí); sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng bền vững nhất là các chuỗi giá trị ngành nông nghiệp, thủy sản; hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Nhóm giải pháp thứ 6 là phục hồi, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trong đó, quan trọng nhất là đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp FDI; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tập trung đầu tư các công trình hạ tầng quan trọng…

Nhóm giải pháp thứ 7 đó chính là phát triển vùng, đô thị, tháo gỡ thể chế để phát triển các đô thị lớn của cả nước.

Và nhóm giải pháp cuối cùng là phát triển thị trường lao động và lực lượng lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tăng cường kết nối cung- cầu lao động, hỗ trợ chuyển đổi nghề bền vững cho người lao động.

Theo Đời sống
back to top