--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn: Nhiều sai phạm trong đấu thầu và quản lý tài sản công

LƯƠNG THỤY BÌNH - 08:55 27/11/2020

(khoahocdoisong.vn) - Chưa đảm bảo điều kiện thực hiện thu chi ngân sách nhà nước; vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu; không thực hiện việc trích khấu hao tài sản cố định tham gia vào hoạt động liên kết theo quy định… là những sai phạm trong công tác quản lý tài chính, tài sản công tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn đã được Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ rõ.

Vi phạm Luật Đấu thầu

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn (Bệnh viện) là đơn vị sự nghiệp y tế có chức năng khám bệnh, điều trị, phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng vận động cho người có công với cách mạng, đối tượng chính sách xã hội, người khuyết tật, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... 

Tại thời điểm thanh tra, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý tài chính, tài sản công tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn.

Kết luận thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho thấy, tại thời điểm thanh tra, Bệnh viện không thực hiện công tác đấu thầu đối với 2 gói thầu “nẹp vít phẫu thuật” và “vật tư y tế tiêu hao” được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH phê duyệt tại Quyết định số 398/QĐ-LĐTBXH là không thực hiện trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định tại Điều 75 Luật Đấu thầu.

Tương tự, tại gói thầu mua sắm “nẹp vít phẫu thuật” và “vật tư y tế tiêu hao” theo Quyết định số 1105/QĐ-LĐTBXH ngày 7/8/2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, tại mục 5, Chương III hồ sơ mời thầu quy định nội dung “gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập…”, không đúng với Quyết định số 1105/QĐ-LĐTBXH. Mặt khác, biên bản đóng thầu, mở thầu không có chữ ký của các nhà thầu tham gia lễ đóng thầu, mở thầu là không đúng quy định. Tiếp đó, Bệnh viện không xếp hạng nhà thầu, không thương thảo hợp đồng theo quy định (thương thảo hợp đồng sau thời điểm ban hành quyết định phê duyệt kết quả gói thầu) là không đúng quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Đối với gói thầu bảo trì công trình xây dựng theo Quyết định số 1777/QĐ-LĐTBXH ngày 11/12/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bệnh viện không lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu; không thực hiện đánh giá hồ sơ đề xuất theo quy định; không công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ (lựa chọn nhà thầu trên cơ sở báo giá). Bên cạnh đó, biên bản nghiệm thu không xác định nội dung công việc sửa chữa, không đánh giá chất lượng hạng mục công trình xây dựng, sửa chữa, không kết luận nghiệm thu theo quy định của Bộ Xây dựng.

Chi sai ngân sách hơn 300 triệu đồng

Tại thời điểm thanh tra, đoàn thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã phát hiện Bệnh viện lập dự toán không sát với thực tế, không loại trừ chi phí đã được tính trong cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, dẫn đến việc phân bổ và giao dự toán chưa phù hợp. Cụ thể, tại thời điểm ngày 30/10/2018, Bệnh viện lập dự toán ước chi từ nguồn thu dịch vụ năm 2018 là gần 19 tỷ đồng, thực tế là hơn 11,2 tỷ đồng; ước chi từ nguồn thu dịch vụ năm 2019 là hơn 19,1 tỷ đồng, thực tế là hơn 9,1 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra cũng phát hiện, việc sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng là người có công, trẻ em và người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, Bệnh viện đã rút dự toán không khớp với các hạng mục được phép chi là chưa đảm bảo điều kiện thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 12 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Năm 2019, Bệnh viện đã sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách cấp để chi nội dung chi đã được cơ cấu trong giá dịch vụ theo quy định của Bộ Y tế với số tiền hơn 316,3 triệu đồng.

Ngoài ra, Bệnh viện liên kết với nhà thuốc bệnh viện (do bà Lê Thị Thường làm chủ) tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên bệnh viện để đảm bảo cung ứng thuốc cho bệnh nhân đến khám và điều trị chưa đúng quy định. Bệnh viện không thực hiện việc trích khấu hao tài sản cố định tham gia vào hoạt động liên kết theo quy định của Bộ Tài chính; không thực hiện đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu, phải trả với tất cả các đối tượng là chưa phù hợp với pháp luật về quản lý tài sản, tài chính.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Bệnh viện theo dõi, hạch toán kế toán vào các tài khoản kế toán chưa phù hợp với quy định về hạch toán kế toán theo quy định của Bộ Tài chính. Cụ thể, Bệnh viện hạch toán chi phí liên quan trực tiếp đến giá thành dịch vụ vào tài khoản 642 - chi phí quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (năm 2019 hạch toán xuất dùng thuốc, vật tư y tế liên quan trực tiếp đến giá thành dịch vụ). Trích lập nguồn cải cách tiền lương nhưng không hạch toán vào tài khoản 468 - nguồn cải cách tiền lương mà hạch toán vào tài khoản 334 - phải trả người lao động…

Cùng với đó, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cũng phát hiện Bệnh viện thực hiện chưa nghiêm, chưa đầy đủ việc ký hợp đồng với viên chức và người lao động. Hằng năm, Bệnh viện chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức, người lao động tại Bệnh viện…

Mặt khác, hồ sơ bổ nhiệm lại chưa thể hiện người được bổ nhiệm lại có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao theo quy định. Không xây dựng định mức lao động đối với lao động làm việc hưởng lương sản phẩm. Đồng thời, thực hiện nâng bậc lương thường xuyên 2 lần/năm là chưa đúng quy định…

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan và có biện pháp khắc phục, sửa chữa ngay các sai phạm; thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 316,3 triệu đồng do thanh toán sai quy định. Đồng thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc lập dự toán, thanh quyết toán và quản lý tài sản công theo quy định, đảm bảo thực hiện tốt các nguồn kinh phí được giao, không để phát sinh hạn chế, thiếu sót tương tự.

  • Chuyện người "quen" và tiết kiệm trong đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
    Bạn đọc- Lương Thụy Bình - 05:00 13/11/2020
    (khoahocdoisong.vn) - Hàng loạt gói thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế... có giá trị hàng trăm tỷ đồng do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư có dấu hiệu "lạ" trong quá trình thực hiện như đơn vị trúng thầu là doanh nghiệp "quen mặt", trúng thầu sát giá. Cá biệt, có những gói thầu tiết kiệm 0 đồng cho ngân sách nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---