'Bệnh nhân 326' tái dương tính nCoV

Bộ Y tế tối 29/6 cho biết một người nhiễm nCoV, đã được điều trị khỏi và cho xuất viện về nhà tại quận Bình Thạnh, nay tái dương tính.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4095449">&quot;<span>Bệnh nh&acirc;n 326</span>&quot; sinh năm 2000, l&agrave; du học sinh từ Ph&aacute;p về Việt Nam ng&agrave;y 24/5, được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm v&agrave; c&aacute;ch ly ngay sau khi nhập cảnh. Khi kết quả dương t&iacute;nh, bệnh nh&acirc;n được điều trị tại Bệnh viện d&atilde; chiến Củ Chi, TP HCM. Sau một thời gian điều trị, bệnh nh&acirc;n đ&atilde; được c&ocirc;ng bố khỏi bệnh ng&agrave;y 9/6.</li> </ul> <p>Sau xuất viện, bệnh nh&acirc;n tiếp tục được c&aacute;ch ly 14 ng&agrave;y ở khu c&aacute;ch ly của quận B&igrave;nh Thạnh. Kết th&uacute;c, bệnh nh&acirc;n về nh&agrave; tại quận B&igrave;nh Thạnh đ&atilde; được 6 ng&agrave;y nay.</p> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh theo d&otilde;i sau xuất viện, người n&agrave;y được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, ng&agrave;y 28/6 kết quả dương t&iacute;nh yếu với nCoV, th&ocirc;ng b&aacute;o từ Bộ cho biết.</p> <p>Để bảo đảm an to&agrave;n v&agrave; chủ động ph&ograve;ng ngừa dịch Covid-19, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật (CDC) TP HCM y&ecirc;u cầu người d&acirc;n sống c&ugrave;ng tầng với &quot;bệnh nh&acirc;n 326&quot; tại tầng 12 khu D, chung cư Phạm Viết Ch&aacute;nh, phường 19, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm s&agrave;ng lọc để gi&aacute;m s&aacute;t trọng điểm.</p> <p>Bộ Y tế khuyến c&aacute;o người d&acirc;n kh&ocirc;ng qu&aacute; lo lắng v&agrave; hoang mang, bởi trước đ&acirc;y cũng c&oacute; nhiều trường hợp sau khi ra viện lại t&aacute;i dương t&iacute;nh với nCoV nhưng kh&ocirc;ng l&acirc;y lan.</p> </div>

Theo vnexpress.net
back to top