Bé trai 7 tháng tuổi cùng 7 người nhập cảnh khác mắc COVID-19, Việt Nam có 1.134 bệnh nhân

Bản tin 18h ngày 18/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 8 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nga, Úc và Myanmar được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.134 bệnh nhân

<div> <p><strong>Số ca mắc ở Việt Nam:</strong></p> <p>- T&iacute;nh đến 18h ng&agrave;y 18/10: Việt Nam c&oacute; tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do l&acirc;y nhiễm trong nước, trong đ&oacute; số lượng ca mắc mới t&iacute;nh từ ng&agrave;y 25/7 đến nay: 551 ca.</p> <p>- T&iacute;nh từ 6h đến 18h ng&agrave;y 18/10: 8 ca mắc mới, đều l&agrave; c&aacute;c ca nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p>Đến h&ocirc;m nay Việt Nam đ&atilde; bước sang ng&agrave;y thứ 46 kh&ocirc;ng ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngo&agrave;i cộng đồng.</p> <p>Ri&ecirc;ng tại H&agrave; Nội, theo Sở&nbsp;Y tế H&agrave; Nội, từ ng&agrave;y 17/8 đến nay, đ&atilde; 61 ng&agrave;y, H&agrave; Nội kh&ocirc;ng ghi nhận th&ecirc;m ca mắc mới COVID-19 ngo&agrave;i cộng đồng.</p> <p>Tại TP Hồ Ch&iacute; Minh, đến nay, đ&atilde; 78 ng&agrave;y kh&ocirc;ng ghi nhận th&ecirc;m ca mắc mới COVID-19 ngo&agrave;i cộng đồng</p> <p><strong>Th&ocirc;ng tin ca mắc mới: 08 ca mắc mới (BN1127-1134): l&agrave; c&aacute;c ca nhập cảnh, được c&aacute;ch ly ngay tại Quảng Ninh (5), Kh&aacute;nh Ho&agrave; (2) v&agrave; Tiền Giang (1). Cụ thể:</strong></p> <p><strong><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/media-suckhoedoisong-vn_sang-18-10-khong-ca-mac-covid-19-hon-13500-nguoi-dang-cach-ly-theo-doi-suc-khoe1602976003.jpg" /></strong></p> <p><strong>- CA BỆNH 1127 (BN1127) tại Quảng Ninh:</strong> nam, 28 tuổi, c&oacute; địa chỉ tại phường T&acirc;n Ph&uacute;, quận 7, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p><strong>- CA BỆNH 1128 (BN1128) tại Quảng Ninh:</strong> nam, 28 tuổi, c&oacute; địa chỉ tại phường Hiệp B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Thủ Đức, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p><strong>- CA BỆNH 1129 (BN1129) tại Quảng Ninh: </strong>nam, 24 tuổi, c&oacute; địa chỉ tại x&atilde; Di&ecirc;m Điền, huyện Th&aacute;i Thụy, tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh.</p> <p><strong>- CA BỆNH 1130 (BN1130) tại Quảng Ninh:</strong> nam, 48 tuổi, c&oacute; địa chỉ tại Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.</p> <p><strong>- CA BỆNH 1131 (BN1131) tại Quảng Ninh: </strong>nữ, 51 tuổi, c&oacute; địa chỉ tại x&atilde; Đ&agrave;o X&aacute;, huyện Thanh Thủy, tỉnh Ph&uacute; Thọ.</p> <p>Ng&agrave;y 16/10, c&aacute;c bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n từ Nga nhập cảnh S&acirc;n bay V&acirc;n Đồn tr&ecirc;n chuyến bay VN5062 được c&aacute;ch ly ngay sau nhập cảnh tại Quảng Ninh.</p> <p>Ng&agrave;y 17/10, c&aacute;c bệnh nh&acirc;n được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm lần 1, kết quả c&oacute; 5 bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện 5 bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 - Th&agrave;nh phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>-<strong> CA BỆNH 1132 (BN1132) tại Tiền Giang: </strong>nam, 7 th&aacute;ng tuổi, quốc tịch &Uacute;c (về Việt Nam c&ugrave;ng mẹ quốc tịch Việt Nam), c&oacute; địa chỉ tại phường 3, th&agrave;nh phố T&acirc;y Ninh, tỉnh T&acirc;y Ninh.</p> <p>Ng&agrave;y 15/10, bệnh nh&acirc;n từ &Uacute;c nhập cảnh S&acirc;n bay Cần Thơ tr&ecirc;n chuyến bay QH89, được c&aacute;ch ly ngay sau nhập cảnh tại khu c&aacute;ch ly tập trung Trường Qu&acirc;n sự địa phương, tỉnh Tiền Giang.</p> <p>Ng&agrave;y 17/10, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Tiền Giang lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP. Hồ Ch&iacute; Minh x&eacute;t nghiệm vi r&uacute;t SARS-CoV-2.</p> <p>Ng&agrave;y 17/10, kết quả x&eacute;t nghiệm bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện d&atilde; chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang.</p> <p><strong>- CA BỆNH 1133 (BN1133) tại Kh&aacute;nh Ho&agrave;:</strong> nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, l&agrave; nh&agrave; sư tu tại Myanmar, c&oacute; địa chỉ tại T&acirc;n Th&agrave;nh, B&igrave;nh T&acirc;n, Vĩnh Long.</p> <p><strong>- CA BỆNH 1134 (BN1134) tại Kh&aacute;nh Ho&agrave;: </strong>nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, l&agrave; nh&agrave; sư tu tại Myanmar, c&oacute; địa chỉ tại Li&ecirc;n Trực, An Nhơn, B&igrave;nh Định.</p> <p>Ng&agrave;y 15/10, 2 bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n từ Myanma nhập cảnh S&acirc;n bay Cam Ranh tr&ecirc;n chuyến bay VJ2735, được c&aacute;ch ly tập trung sau nhập cảnh tại Đại đội huấn luyện C19 - Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh Kh&aacute;nh Ho&agrave;.</p> <p>Ng&agrave;y 16/10, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Kh&aacute;nh Ho&agrave; lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang x&eacute;t nghiệm. Ng&agrave;y 18/10, kết quả x&eacute;t nghiệm c&oacute; 2 bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với SAR-CoV-2.</p> <p>Hiện cả 2 bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.</p> <p><strong>Số người c&aacute;ch ly: Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 13.515, trong đ&oacute;:</strong></p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 162</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 12.166</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 1.187.</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/media-suckhoedoisong-vn_cach_ly_chieu_18.jpg" /></p> <p><strong>T&igrave;nh h&igrave;nh điều trị: Theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19: </strong>đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đ&atilde; chữa khỏi 1.031 bệnh nh&acirc;n/1.134 bệnh nh&acirc;n COVID-19.</p> <p>Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm n&agrave;y nước ta kh&ocirc;ng c&ograve;n trường hợp bệnh nh&acirc;n COVID-19 n&agrave;o nặng.</p> <p>T&iacute;nh đến thời điểm n&agrave;y trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị tại c&aacute;c cơ sở y tế, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với virus SARS-CoV-2: 7 ca; Số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2 với SARS-CoV-2: 4 ca, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 3 l&agrave; 12 ca.</p> <p>Số ca tử vong ở nước ta đến nay l&agrave; 35 ca,&nbsp;bao gồm tại Đ&agrave; Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) v&agrave; Quảng Trị (01).</p> <p class="text-right mt20">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
Dùng AHA thực chất là dùng acid hữu cơ để tẩy da chết - Ảnh minh hoạ

Peel da an toàn bằng AHA

Mỹ phẩm sáng da AHA “Alpha hydroxy acid” được chị em sử dụng để dưỡng da, chữa sừng hóa, mụn nhọt... nhưng cần chọn đúng loại để tránh tiền mất, tật mang.
back to top