Bé trai 7 tháng tuổi cùng 7 người nhập cảnh khác mắc COVID-19, Việt Nam có 1.134 bệnh nhân

Bản tin 18h ngày 18/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 8 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nga, Úc và Myanmar được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.134 bệnh nhân

<div> <p><strong>Số ca mắc ở Việt Nam:</strong></p> <p>- T&iacute;nh đến 18h ng&agrave;y 18/10: Việt Nam c&oacute; tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do l&acirc;y nhiễm trong nước, trong đ&oacute; số lượng ca mắc mới t&iacute;nh từ ng&agrave;y 25/7 đến nay: 551 ca.</p> <p>- T&iacute;nh từ 6h đến 18h ng&agrave;y 18/10: 8 ca mắc mới, đều l&agrave; c&aacute;c ca nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p>Đến h&ocirc;m nay Việt Nam đ&atilde; bước sang ng&agrave;y thứ 46 kh&ocirc;ng ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngo&agrave;i cộng đồng.</p> <p>Ri&ecirc;ng tại H&agrave; Nội, theo Sở&nbsp;Y tế H&agrave; Nội, từ ng&agrave;y 17/8 đến nay, đ&atilde; 61 ng&agrave;y, H&agrave; Nội kh&ocirc;ng ghi nhận th&ecirc;m ca mắc mới COVID-19 ngo&agrave;i cộng đồng.</p> <p>Tại TP Hồ Ch&iacute; Minh, đến nay, đ&atilde; 78 ng&agrave;y kh&ocirc;ng ghi nhận th&ecirc;m ca mắc mới COVID-19 ngo&agrave;i cộng đồng</p> <p><strong>Th&ocirc;ng tin ca mắc mới: 08 ca mắc mới (BN1127-1134): l&agrave; c&aacute;c ca nhập cảnh, được c&aacute;ch ly ngay tại Quảng Ninh (5), Kh&aacute;nh Ho&agrave; (2) v&agrave; Tiền Giang (1). Cụ thể:</strong></p> <p><strong><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/media-suckhoedoisong-vn_sang-18-10-khong-ca-mac-covid-19-hon-13500-nguoi-dang-cach-ly-theo-doi-suc-khoe1602976003.jpg" /></strong></p> <p><strong>- CA BỆNH 1127 (BN1127) tại Quảng Ninh:</strong> nam, 28 tuổi, c&oacute; địa chỉ tại phường T&acirc;n Ph&uacute;, quận 7, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p><strong>- CA BỆNH 1128 (BN1128) tại Quảng Ninh:</strong> nam, 28 tuổi, c&oacute; địa chỉ tại phường Hiệp B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Thủ Đức, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p><strong>- CA BỆNH 1129 (BN1129) tại Quảng Ninh: </strong>nam, 24 tuổi, c&oacute; địa chỉ tại x&atilde; Di&ecirc;m Điền, huyện Th&aacute;i Thụy, tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh.</p> <p><strong>- CA BỆNH 1130 (BN1130) tại Quảng Ninh:</strong> nam, 48 tuổi, c&oacute; địa chỉ tại Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.</p> <p><strong>- CA BỆNH 1131 (BN1131) tại Quảng Ninh: </strong>nữ, 51 tuổi, c&oacute; địa chỉ tại x&atilde; Đ&agrave;o X&aacute;, huyện Thanh Thủy, tỉnh Ph&uacute; Thọ.</p> <p>Ng&agrave;y 16/10, c&aacute;c bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n từ Nga nhập cảnh S&acirc;n bay V&acirc;n Đồn tr&ecirc;n chuyến bay VN5062 được c&aacute;ch ly ngay sau nhập cảnh tại Quảng Ninh.</p> <p>Ng&agrave;y 17/10, c&aacute;c bệnh nh&acirc;n được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm lần 1, kết quả c&oacute; 5 bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện 5 bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 - Th&agrave;nh phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>-<strong> CA BỆNH 1132 (BN1132) tại Tiền Giang: </strong>nam, 7 th&aacute;ng tuổi, quốc tịch &Uacute;c (về Việt Nam c&ugrave;ng mẹ quốc tịch Việt Nam), c&oacute; địa chỉ tại phường 3, th&agrave;nh phố T&acirc;y Ninh, tỉnh T&acirc;y Ninh.</p> <p>Ng&agrave;y 15/10, bệnh nh&acirc;n từ &Uacute;c nhập cảnh S&acirc;n bay Cần Thơ tr&ecirc;n chuyến bay QH89, được c&aacute;ch ly ngay sau nhập cảnh tại khu c&aacute;ch ly tập trung Trường Qu&acirc;n sự địa phương, tỉnh Tiền Giang.</p> <p>Ng&agrave;y 17/10, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Tiền Giang lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP. Hồ Ch&iacute; Minh x&eacute;t nghiệm vi r&uacute;t SARS-CoV-2.</p> <p>Ng&agrave;y 17/10, kết quả x&eacute;t nghiệm bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện d&atilde; chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang.</p> <p><strong>- CA BỆNH 1133 (BN1133) tại Kh&aacute;nh Ho&agrave;:</strong> nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, l&agrave; nh&agrave; sư tu tại Myanmar, c&oacute; địa chỉ tại T&acirc;n Th&agrave;nh, B&igrave;nh T&acirc;n, Vĩnh Long.</p> <p><strong>- CA BỆNH 1134 (BN1134) tại Kh&aacute;nh Ho&agrave;: </strong>nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, l&agrave; nh&agrave; sư tu tại Myanmar, c&oacute; địa chỉ tại Li&ecirc;n Trực, An Nhơn, B&igrave;nh Định.</p> <p>Ng&agrave;y 15/10, 2 bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n từ Myanma nhập cảnh S&acirc;n bay Cam Ranh tr&ecirc;n chuyến bay VJ2735, được c&aacute;ch ly tập trung sau nhập cảnh tại Đại đội huấn luyện C19 - Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh Kh&aacute;nh Ho&agrave;.</p> <p>Ng&agrave;y 16/10, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Kh&aacute;nh Ho&agrave; lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang x&eacute;t nghiệm. Ng&agrave;y 18/10, kết quả x&eacute;t nghiệm c&oacute; 2 bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với SAR-CoV-2.</p> <p>Hiện cả 2 bệnh nh&acirc;n tr&ecirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.</p> <p><strong>Số người c&aacute;ch ly: Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 13.515, trong đ&oacute;:</strong></p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 162</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 12.166</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 1.187.</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/media-suckhoedoisong-vn_cach_ly_chieu_18.jpg" /></p> <p><strong>T&igrave;nh h&igrave;nh điều trị: Theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19: </strong>đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đ&atilde; chữa khỏi 1.031 bệnh nh&acirc;n/1.134 bệnh nh&acirc;n COVID-19.</p> <p>Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm n&agrave;y nước ta kh&ocirc;ng c&ograve;n trường hợp bệnh nh&acirc;n COVID-19 n&agrave;o nặng.</p> <p>T&iacute;nh đến thời điểm n&agrave;y trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị tại c&aacute;c cơ sở y tế, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1 với virus SARS-CoV-2: 7 ca; Số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2 với SARS-CoV-2: 4 ca, số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 3 l&agrave; 12 ca.</p> <p>Số ca tử vong ở nước ta đến nay l&agrave; 35 ca,&nbsp;bao gồm tại Đ&agrave; Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) v&agrave; Quảng Trị (01).</p> <p class="text-right mt20">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top