Bầu cử Mỹ có thể phân định thắng thua vào đêm nay

Kết quả ở bang Nevada dự kiến được công bố vào 0h ngày 6/11 theo giờ Việt Nam. Nếu thắng ở đây, ông Biden sẽ có thêm 6 phiếu đại cử tri và cán mốc chiến thắng 270 phiếu.

<div> <p>Theo <em>CNN</em>, nh&agrave; chức tr&aacute;ch Nevada th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ cập nhật kết quả kiểm phiếu v&agrave;o 9h ng&agrave;y 5/11 (giờ địa phương ở Bờ T&acirc;y, tức 0h ng&agrave;y 6/11 theo giờ Việt Nam). Nội dung cập nhật bao gồm số phiếu được kiểm th&ecirc;m tại 2 hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n nhất bang l&agrave; Clark v&agrave; Washoe.</p> <p>&Ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở Nevada v&agrave; c&oacute; cơ hội lấy 6 phiếu đại cử tri tại bang n&agrave;y.</p> <p>Với 264 phiếu đ&atilde; nắm trong tay nhờ chiến thắng quan trọng tại Wisconsin, Michigan v&agrave; Arizona, việc chiếm th&ecirc;m phiếu đại cử tri ở Nevada sẽ gi&uacute;p ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ c&aacute;n mốc 270 phiếu cần thiết để đắc cử tổng thống.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Bau cu My co the phan dinh thang thua anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_biden_1.jpg" title="Bầu cử Mỹ có thể phân định thắng thua ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Joe Biden trong một sự kiện vận động ở Las Vegas, bang Nevada, v&agrave;o th&aacute;ng 2. Ảnh: <em>AP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại hạt Clark, nơi tiếp nhận khoảng 70% phiếu bầu to&agrave;n bang, kết quả kiểm phiếu được bỏ trong ng&agrave;y bầu cử v&agrave; phiếu bầu sớm đều cho thấy &ocirc;ng Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, h&agrave;ng ngh&igrave;n phiếu qua đường bưu điện chưa kiểm xong. Số phiếu n&agrave;y c&oacute; khả năng quyết định kết quả cuối c&ugrave;ng, theo <em>CNN.</em></p> <p>Trong 1,2 triệu phiếu bầu đ&atilde; gửi đến cử tri hạt Clark, khoảng 413.000 phiếu đ&atilde; được nộp lại cho cơ quan bầu cử. Khoảng 337.000 phiếu trong số n&agrave;y đ&atilde; được kiểm xong.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, phiếu bầu gửi kịp trong ng&agrave;y 3/11 vẫn được tiếp nhận trước hạn ch&oacute;t l&agrave; 10/11.</p> <p>Với những l&aacute; phiếu gửi kịp hạn ch&oacute;t nhưng chưa đến ủy ban bầu cử, th&igrave; giới chức bang n&agrave;y chưa c&oacute; hướng xử l&yacute; r&otilde; r&agrave;ng.</p> <p>Quan chức bầu cử hạt Clark dự kiến v&agrave;o s&aacute;ng 5/11 (giờ địa phương) c&oacute; thể c&ocirc;ng bố kết quả kiểm số phiếu bầu chuyển đến qua đường bưu điện trong ng&agrave;y 3 v&agrave; 4/11.</p> <p>Tại Washoe, hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n thứ 2 tại Nevada, quan chức bầu cử cho biết to&agrave;n bộ phiếu bầu trực tiếp lẫn phiếu bầu nhận qua bưu điện trong ng&agrave;y 3/11 đ&atilde; được kiểm xong.</p> <p>Luật bang Nevada kh&ocirc;ng c&oacute; điều khoản về c&aacute;ch biệt tối thiểu giữa c&aacute;c ứng vi&ecirc;n để y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại. C&aacute;c b&ecirc;n cũng kh&ocirc;ng được y&ecirc;u cầu như vậy nếu vi&ecirc;n chức bang chưa ho&agrave;n th&agrave;nh việc kiểm đếm tất cả phiếu hợp lệ gửi đến trong tuần n&agrave;y.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/bBXu_EZ0XXk/91a6a4c7b98950d70998/75878eb7ecf305ad5ce2/720/08ef4a54091be045b90a.mp4?authen=exp=1604725837~acl=/bBXu_EZ0XXk/*~hmac=c85571e2cd1f07afbeb8390808931213" false="" source-url="/video-zing-tu-my-bat-ngo-tu-bang-chien-truong-giup-thay-doi-cuc-dien-post1149798.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="08ef4a54091be045b90a" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/kbfluuh/2020_11_05/KMD_275.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/7OOWX8WZA7g/435d963c8b72622c3b63/027219427b069258cb17/480/08ef4a54091be045b90a.mp4?authen=exp=1604725837~acl=/7OOWX8WZA7g/*~hmac=1b33720bfed990600ab451b6f34336d6" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/AAOr1-uHp78/whls/vod/0/J4b8-QBTrzVtz_Htsg8/08ef4a54091be045b90a.m3u8?authen=exp=1604682637~acl=/AAOr1-uHp78/*~hmac=595586b2c3d2283241218465acd0f2c6" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/7OOWX8WZA7g/435d963c8b72622c3b63/027219427b069258cb17/480/08ef4a54091be045b90a.mp4?authen=exp=1604725837~acl=/7OOWX8WZA7g/*~hmac=1b33720bfed990600ab451b6f34336d6" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/bBXu_EZ0XXk/91a6a4c7b98950d70998/75878eb7ecf305ad5ce2/720/08ef4a54091be045b90a.mp4?authen=exp=1604725837~acl=/bBXu_EZ0XXk/*~hmac=c85571e2cd1f07afbeb8390808931213" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Zing từ Mỹ: Bất ngờ từ bang chiến trường gi&uacute;p thay đổi cục diện</span></strong> Theo Jesse Hardman của Zing, c&aacute;c bất ngờ tại c&aacute;c bang chiến trường như Arizona, Georgia... gi&uacute;p thay đổi cục diện cuộc bầu cử năm nay.</figcaption> </figure> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo zingnews.vn
back to top