Những nước đi ‘trói tay’ ông Biden của cựu Tổng thống Trump

Những nước đi ‘trói tay’ ông Biden của cựu Tổng thống Trump

Hồi tuần trước, đội ngũ của ông Biden đã nhanh chóng loại bỏ một vài vị trí bổ nhiệm chính trị cấp cao được Thượng viện Mỹ xác nhận dưới thời chính quyền Tổng thống Trump. Những người này vẫn còn thời gian nhiệm kỳ sau ngày tuyên thệ nhậm chức của ông Biden, một vài trường hợp lên đến vài năm.
back to top