Bắt giữ 7 người đứng sau vụ 152 du khách Việt bỏ trốn ở Đài Loan

Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) cho biết 7 người bị nghi ngờ đứng sau vụ bỏ trốn của 152 công dân Việt Nam đến Đài Loan với tư cách "khách du lịch" vào tháng trước đã bị bắt giữ.

<div> <div> <p>&Ocirc;ng Tạ Văn Trung, người đứng đầu văn ph&ograve;ng miền Nam của Cơ quan Di tr&uacute; Đ&agrave;i Loan (NIA), cho biết, trong số c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n bị bắt giữ, ba nghi phạm ch&iacute;nh bị nghi l&agrave; tội phạm bu&ocirc;n người, bốn người c&ograve;n lại phụ tr&aacute;ch chuyển tiền cho bọn tội phạm.</p> <p>Bảy người sẽ được b&agrave;n giao cho Văn ph&ograve;ng C&ocirc;ng tố vi&ecirc;n quận Cao H&ugrave;ng để điều tra về h&agrave;nh vi vi phạm Đạo luật Di tr&uacute;, Đạo luật Ph&ograve;ng chống Bu&ocirc;n người, Bộ luật H&igrave;nh sự v&agrave; Đạo luật Dịch vụ Việc l&agrave;m, theo CNA.</p> <p>NIA v&agrave; cơ quan cảnh s&aacute;t cũng đang truy l&ugrave;ng bốn đồng phạm của họ tại Việt Nam th&ocirc;ng qua hệ thống hỗ trợ tư ph&aacute;p quốc tế v&agrave; sẽ tiếp tục t&igrave;m kiếm những người kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n.</p> <p>152 c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam đến Đ&agrave;i Loan qua c&aacute;c tour du lịch theo nh&oacute;m v&agrave;o ng&agrave;y 21 v&agrave; 23/12/2018 trước khi t&aacute;ch đo&agrave;n v&agrave; biến mất.</p> <p>Cơ quan chức năng nghi ngờ họ đến Đ&agrave;i Loan để t&igrave;m việc l&agrave;m bất hợp ph&aacute;p. 88 người Việt Nam trong số n&agrave;y đ&atilde; bị bắt hoặc tự tr&igrave;nh diện. 60 người Việt Nam kh&aacute;c chưa t&igrave;m thấy tung t&iacute;ch.</p> <p>Sau cuộc điều tra, NIA ph&aacute;t hiện nh&oacute;m bu&ocirc;n người ở Đ&agrave;i Loan do người Việt Nam cầm đầu hợp t&aacute;c với nh&oacute;m ở Việt Nam để cung cấp cho người Việt Nam cơ hội l&agrave;m việc tại Đ&agrave;i Loan.</p> <p>L&agrave;m việc với c&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch nhỏ, nh&oacute;m bu&ocirc;n người ở Việt Nam n&oacute;i với c&aacute;c đối tượng tiềm năng rằng c&oacute; thể đưa họ v&agrave;o Đ&agrave;i Loan bằng visa du lịch v&agrave; sắp xếp c&ocirc;ng việc cho họ với mức gi&aacute; 1.000-3.000 USD.</p> <p>Sau khi tuyển đủ số người, c&ocirc;ng ty du lịch International Holidays Trading Travel sẽ sắp xếp chuyến đi của nh&oacute;m theo chương tr&igrave;nh &quot;Quan Hồng&quot; của Đ&agrave;i Loan, theo đ&oacute; c&aacute;c nh&oacute;m từ 5 kh&aacute;ch du lịch trở l&ecirc;n từ một số quốc gia Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, bao gồm cả Việt Nam, được tạo điều kiện cấp thị thực du lịch .</p> <p>Chỉ c&oacute; c&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch được Cục Du lịch Đ&agrave;i Loan chấp thuận như&nbsp;International Holidays Trading Travel mới c&oacute; thể nộp đơn xin thị thực du lịch theo nh&oacute;m th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh Quan Hồng.</p> <p>Quan chức NIA cho biết một số người Việt Nam phải vay nợ hoặc b&aacute;n đất ở qu&ecirc; để trả ph&iacute; đến Đ&agrave;i Loan nhưng lại trở th&agrave;nh nạn nh&acirc;n của nạn bu&ocirc;n người v&agrave; thậm ch&iacute; l&agrave; b&oacute;c lột t&igrave;nh dục.</p> <p>Theo điều tra của NIA, hầu hết c&ocirc;ng việc được giao cho nam giới l&agrave; thu hoạch tr&agrave; hoặc trồng hoa quả, trong khi c&aacute;c c&ocirc;ng việc được sắp xếp cho phụ nữ l&agrave; người gi&uacute;p việc hoặc g&aacute;i mại d&acirc;m.</p> <p>Những người được sắp xếp l&agrave;m g&aacute;i mại d&acirc;m cho biết họ kiếm được từ 1.800 đến 3.500 Đ&agrave;i tệ (58-113 USD) cho mỗi giao dịch nhưng phải chia cho nh&oacute;m bu&ocirc;n người. Một trong ba nghi phạm ch&iacute;nh bị ph&aacute;t hiện lấy 1.000 Đ&agrave;i tệ đến 1.500 Đ&agrave;i tệ cho mỗi giao dịch v&agrave; đ&ocirc;i khi l&agrave; to&agrave;n bộ số tiền.</p> <p><span>Theo Zing</span></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo ngaynay.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top