Bắt đối tượng mua 500 số điện thoại của khách hàng để lừa đảo

Sau khi mua được danh sách 500 khách hàng từng vay tiền từ các công ty tài chính, Đúng lên kế hoạch gọi điện giả bộ tư vấn cho các khách hàng này vay tiền rồi chiếm đoạt số tiền trên...

<div> <ul class="contref horizontal"> <li style="text-align: justify;"><span>Cảnh gi&aacute;c với chi&ecirc;u tr&ograve; lừa đảo vay vốn qua mạng</span></li> </ul> <p>Ng&agrave;y 10/10, C&ocirc;ng an quận Thủ Đức, TP Hồ Ch&iacute; Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Đ&uacute;ng (SN 1990) v&agrave; Huỳnh Ho&agrave;ng Huy (SN 1992, c&ugrave;ng qu&ecirc; Ki&ecirc;n Giang) để điều tra về h&agrave;nh vi &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo;.</p> <center>&nbsp;</center> <table class="contentimg"> <tbody> <tr> <td class="img"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/10/static-cand-com-vn_thumb_660_5a185933-d786-4ef1-a3bb-00e8828003d4.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="note">Nguyễn Minh Đ&uacute;ng tại cơ quan điều tra</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo điều tra ban đầu, để kiếm tiền ti&ecirc;u x&agrave;i, Đ&uacute;ng l&ecirc;n mạng x&atilde; hội (facebook) mua danh s&aacute;ch gồm th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n, số điện thoại của gần 500 người từng vay tiền c&aacute;c c&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh. Mục đ&iacute;ch mua danh s&aacute;ch n&agrave;y l&agrave; Đ&uacute;ng sẽ gọi điện li&ecirc;n lạc với bất kỳ số n&agrave;o trong danh s&aacute;ch tr&ecirc;n để &ldquo;hỗ trợ&rdquo; vay tiền rồi lừa lấy số tiền tr&ecirc;n.</p> <p>Đ&uacute;ng gọi điện chị L (ngụ Thủ Đức) xưng l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n cho vay vốn v&agrave; hỗ trợ chị L vay tiền nhanh ch&oacute;ng. Đang c&oacute; nhu cầu cần tiền sử dụng, chị L đồng &yacute;. Ng&agrave;y 5/10, Đ&uacute;ng chở theo Huy đến gặp chị L tại qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; tr&ecirc;n tỉnh lộ 43, phường B&igrave;nh Chiểu, quận Thủ Đức tư vấn vay tiền tr&ecirc;n trang mạng Cash24.vn.</p> <p>Đ&uacute;ng mượn điện thoại, căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; số t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng của chị L để l&agrave;m thủ tục vay 30 triệu, tuy nhi&ecirc;n ph&iacute;a cho vay chỉ đồng &yacute; cho vay 12 triệu đồng. Để chiếm đoạt số tiền n&agrave;y, Đ&uacute;ng k&ecirc;u Huy giữ điện thoại của chị L, khi th&ocirc;ng b&aacute;o số tiền đến sẽ x&oacute;a đi để chị L kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện.</p> <p>Khi điện thoại b&aacute;o tin số tiền 12 triệu đồng vay đ&atilde; chuyển v&agrave;o t&agrave;i khoản của chị L, Huy lập tức x&oacute;a tin nhắn v&agrave; b&aacute;o với Đ&uacute;ng. Đ&uacute;ng cầm thẻ ATM của chị L đi r&uacute;t tiền.</p> <p>Trong l&uacute;c Đ&uacute;ng đi r&uacute;t tiền th&igrave; chị L lấy lại điện thoại từ Huy v&agrave; ph&aacute;t hiện t&agrave;i khoản của m&igrave;nh bị trừ 12 triệu n&ecirc;n giữ Huy lại, Huy v&ugrave;ng vằng v&agrave; chạy tho&aacute;t được. Chị L đến C&ocirc;ng an tr&igrave;nh b&aacute;o. Tại hiện trường C&ocirc;ng an quận Thủ Đức thu giữ điện thoại v&agrave; t&uacute;i x&aacute;ch của Đ&uacute;ng.</p> <p>Khi Huy b&aacute;o tin cho Đ&uacute;ng biết chị L đ&atilde; ph&aacute;t hiện ra vụ việc, Đ&uacute;ng đ&atilde; gọi điện cho chị L ra tỉnh lộ 43 để trả lại tiền v&agrave; thẻ ATM. Tại điểm hẹn khi 2 b&ecirc;n vừa gặp nhau th&igrave; tổ Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự-C&ocirc;ng an quận Thủ Đức đ&atilde; ập v&agrave;o bắt giữ 2 đối tượng.</p> <div>&nbsp;</div> <div class="aliaspost">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo cand.com.vn
Nan giải xử lý “ô nhiễm trắng”

Nan giải xử lý “ô nhiễm trắng”

Rác thải nhựa, đặc biệt là sản phẩm nhựa dùng một lần hay túi nilon khó phân huỷ đang được sử dụng tràn lan, ảnh hưởng rất lớn môi trường, sức khỏe con người. Điều lo ngại là rác thải nhựa chưa có biện pháp xử lý triệt để.
back to top