Bão chồng Covid-19, Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25-7 ban hành tuyên bố khẩn cấp cho bang Hawaii ở Thái Bình Dương sau dự báo bão Douglas sắp đổ bộ.

<div> <div> <p>Quản trị vi&ecirc;n Pete Gaynor của Cơ quan Quản l&yacute; Khẩn cấp Li&ecirc;n bang Mỹ (FEMA) viết tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội Twitter: &quot;Tổng thống DonaldTrump vừa ban h&agrave;nh tuy&ecirc;n bố khẩn cấp cho bang Hawaii để chống lại b&atilde;o Douglas. Trong khi tiếp tục giải quyết dịch Covid-19, FEMA đ&atilde; sẵn s&agrave;ng hỗ trợ c&aacute;c quan chức địa phương v&agrave; bang Hawaii đối ph&oacute; với cơn b&atilde;o n&agrave;y&quot;.</p> <p>Theo tuy&ecirc;n bố của &ocirc;ng chủ Nh&agrave; Trắng, ch&iacute;nh phủ sẽ mở kh&oacute;a quỹ hỗ trợ thảm họa li&ecirc;n bang nhằm gi&uacute;p bang Hawaii chuẩn bị c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống b&atilde;o cũng như khắc phục hậu quả nếu c&oacute;.</p> <p>Trung t&acirc;m B&atilde;o quốc gia Mỹ (NHC) cho biết v&agrave;o l&uacute;c 11 giờ h&ocirc;m 25-7 (giờ địa phương), b&atilde;o Douglas tiến về ph&iacute;a bang Hawaii, đảo ở Th&aacute;i B&igrave;nh Dương, với tốc độ 30 km/giờ. Sức gi&oacute; tối đa của cơn b&atilde;o l&agrave; 145 km/giờ.</p> <div> <div><img alt="Bão chồng Covid-19, Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/26/nld-mediacdn-vn_1-15957614504461161227536.jpg" title="Bão chồng Covid-19, Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">B&atilde;o Douglas ở Th&aacute;i B&igrave;nh Dương. Ảnh: Reuters</p> </div> </div> <p>Trong khi đ&oacute;, một cơn b&atilde;o kh&aacute;c &ndash; Hanna &ndash; đang di chuyển v&agrave;o đất liền, ph&iacute;a Nam bang Texas &ndash; Mỹ v&agrave; dự kiến đi về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc Mexico h&ocirc;m 26-7.</p> <p>Hanna l&agrave; cơn b&atilde;o đầu ti&ecirc;n của m&ugrave;a b&atilde;o Đại T&acirc;y Dương năm 2020, trước đ&oacute; đổ bộ đảo Padre, bang Texas l&uacute;c 17 giờ chiều 25-7 với sức gi&oacute; tối đa 150 km/giờ.</p> <p>NHC dự b&aacute;o cơn b&atilde;o c&oacute; thể g&acirc;y ra mưa lớn v&agrave; lũ lụt đe dọa t&iacute;nh mạng người d&acirc;n. Cảnh b&aacute;o lốc xo&aacute;y cũng được ban h&agrave;nh ở một số quận, theo Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWF) ở Corpus Christi.</p> <p>B&atilde;o Hanna mạnh l&ecirc;n v&agrave;o chiều 25-7 khi tiến v&agrave;o gần bờ biển bang Texas, đe dọa một khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. &quot;Bất cứ cơn b&atilde;o n&agrave;o cũng đều l&agrave; th&aacute;ch thức lớn. Th&aacute;ch thức n&agrave;y phức tạp v&agrave; thậm ch&iacute; nguy hiểm hơn v&igrave; cơn b&atilde;o qu&eacute;t qua khu vực chịu thử th&aacute;ch lớn nhất từ dịch Covid-19 của bang&quot; - Thống đốc Texas Greg Abbott ph&aacute;t biểu.</p> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia cảnh b&aacute;o b&atilde;o Hanna c&oacute; thể g&acirc;y ra lũ qu&eacute;t với lượng mưa lớn đến gần 40 cm ở nhiều khu vực ph&iacute;a T&acirc;y Texas v&agrave; Đ&ocirc;ng Bắc Mexico. Một số gi&agrave;n khoan ngo&agrave;i khơi đ&atilde; cho sơ t&aacute;n nh&acirc;n vi&ecirc;n, hoạt động sản xuất dầu v&agrave; kh&iacute; đốt tự nhi&ecirc;n ở Vịnh Mexico cũng tạm ngưng.</p> <div> <div><img alt="Bão chồng Covid-19, Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/26/nld-mediacdn-vn_2-15957614748841773582093.jpg" title="Bão chồng Covid-19, Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp - Ảnh 2." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">B&atilde;o Hanna ập v&agrave;o bờ biển bang Texas. Ảnh: Reuters</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
back to top