Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Sáng 6/8, Ban Tổ chức Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

<p><span>Dự hội nghị c&oacute;: Đồng ch&iacute; Phạm Minh Ch&iacute;nh, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng ch&iacute; Nguyễn Quang Dương, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương v&agrave; Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thi&ecirc;n Huế,...</span></p> <p><span>Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đ&atilde; c&ocirc;ng bố v&agrave; trao quyết định của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng chuẩn y Đại t&aacute; Nguyễn Quốc Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Thường vụ Tỉnh ủy, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế giữ chức Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy Thừa Thi&ecirc;n Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020.</span></p> <p><span>Được biết, Đại t&aacute; Nguyễn Quốc Đo&agrave;n, sinh năm 1975, qu&ecirc; qu&aacute;n huyện Y&ecirc;n Kh&aacute;nh, tỉnh Ninh B&igrave;nh. Đồng ch&iacute; Nguyễn Quốc Đo&agrave;n từng đảm nhiệm chức vụ Ph&oacute; Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh s&aacute;t cơ động, Bộ C&ocirc;ng an.</span></p> <p><span>Ng&agrave;y 8/11/2018, Bộ C&ocirc;ng an điều động, bổ nhiệm Đại t&aacute; Nguyễn Quốc Đo&agrave;n giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế.</span></p> <p><span>Sau khi nhận c&ocirc;ng t&aacute;c tại Thừa Thi&ecirc;n Huế, Đại t&aacute; Nguyễn Quốc Đo&agrave;n c&ugrave;ng Ban Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh đ&atilde; trực tiếp chỉ huy, ph&aacute; nhiều chuy&ecirc;n &aacute;n được l&atilde;nh đạo Bộ C&ocirc;ng an&nbsp;v&agrave; Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền Thừa Thi&ecirc;n Huế khen thưởng.</span></p> <div>&nbsp;</div>

Theo Chinhphu.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top