Nhân sự đại hội phải đủ năng lực, phẩm chất, uy tín

Ngày 13/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp ở Đắk Lắk, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

<div> <p><span>Tại buổi l&agrave;m việc, &ocirc;ng Thưởng ph&aacute;t biểu, Tỉnh ủy Đắk Lắk cần tiếp tục qu&aacute;n triệt v&agrave; b&aacute;m s&aacute;t văn bản của Trung ương để chỉ đạo hiệu quả Chỉ thị số 35; khắc phục thiệt hại do thi&ecirc;n tai, dịch bệnh; tiếp tục thực hiện thắng lợi c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u về ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội đ&atilde; đề ra.</span></p> <p>Đối với c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị nh&acirc;n sự, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương y&ecirc;u cầu Đắk Lắk đảm bảo đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, quy định, c&ocirc;ng khai, d&acirc;n chủ. &Ocirc;ng Thưởng đề nghị tỉnh lựa chọn c&aacute;n bộ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải&nbsp;đủ năng lực, phẩm chất, uy t&iacute;n, đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu v&agrave; nhiệm vụ đặt ra;&nbsp;phải t&iacute;nh to&aacute;n cơ cấu c&aacute;n bộ nữ, c&aacute;n bộ trẻ, c&aacute;n bộ người đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số. Đặc biệt, địa phương cần&nbsp;l&agrave;m tốt vấn đề an d&acirc;n, đảm bảo m&ocirc;i trường an ninh ch&iacute;nh trị, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội, giải quyết vấn đề bức x&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n trước Đại hội&hellip;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Hà Tĩnh: Nhiều sai phạm nghiêm trọng trong mua sắm thiết bị giáo dục

Hà Tĩnh: Nhiều sai phạm nghiêm trọng trong mua sắm thiết bị giáo dục

Nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh làm chủ đầu tư có mức tiết kiệm cho ngân sách rất nhỏ giọt, chiếu lệ… Đáng nói, những thiết bị tại các gói thầu này có dấu hiệu nâng khống giá cao gấp nhiều lần so với giá nhập khẩu, gây thất thu ngân sách Nhà nước.
Vụ bé trai 8 tuổi bị Pitbull cắn chết ở Bình Phước: Nhiều quốc gia đã cấm nuôi

Vụ bé trai 8 tuổi bị Pitbull cắn chết ở Bình Phước: Nhiều quốc gia đã cấm nuôi

“Sao không cấm nuôi loại này nhỉ, bao nhiêu vụ thương tâm rồi?”; “Sao có nhiều người chủ quan để chuyện đau lòng vẫn xảy ra?”; “Tại sao lại nuôi những loại chó nguy hiểm như vậy nhỉ?”... Rất nhiều ý kiến phản đối sau hàng loạt vụ chó Pitbull cắn chết người.
back to top