Bài thuốc trị viêm họng

Sự thất thường của thời tiết lúc giao mùa cùng với tình trạng ô nhiễm môi trường rất dễ khiến cả trẻ em và người lớn đều mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm mũi, họng,

<p>Vi&ecirc;m họng c&oacute; hai thể cấp v&agrave; mạn t&iacute;nh. Theo đ&ocirc;ng y, vi&ecirc;m họng cấp t&iacute;nh l&agrave; do cảm phải phong t&agrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i kết hợp với đ&agrave;m nhiệt b&ecirc;n trong cơ thể m&agrave; g&acirc;y ra bệnh; vi&ecirc;m họng mạn t&iacute;nh l&agrave; do đ&agrave;m nhiệt l&acirc;u ng&agrave;y l&agrave;m tổn thương phế &acirc;m g&acirc;y ra bệnh. Sau đ&acirc;y l&agrave; một số b&agrave;i thuốc trị bệnh.</p> <p><strong>Vi&ecirc;m họng cấp t&iacute;nh</strong></p> <p>Người bệnh c&oacute; biểu hiện họng đỏ, kh&ocirc; r&aacute;t, ni&ecirc;m mạc họng ph&ugrave; nề, ho khạc đờm nhầy l&uacute;c đầu m&agrave;u trắng, sau m&agrave;u v&agrave;ng; người bệnh sốt, nhức đầu, mệt mỏi. Phương ph&aacute;p chữa l&agrave; sơ phong, thanh nhiệt, h&oacute;a đ&agrave;m. D&ugrave;ng một trong c&aacute;c b&agrave;i thuốc sau:</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>B&agrave;i 1: kinh giới 16g; bạc h&agrave;, tang bạch b&igrave;, cỏ nhọ nồi mỗi vị 8g; kim ng&acirc;n, huyền s&acirc;m, sinh địa mỗi vị 12g; xạ can 4g. Sắc uống ng&agrave;y 1 thang.</p> <p>B&agrave;i 2: Ng&acirc;n kiều t&aacute;n gia giảm: kinh giới, li&ecirc;n kiều, ngưu b&agrave;ng tử, bạch cương tằm, sinh địa, huyền s&acirc;m mỗi vị 12g; kim ng&acirc;n 20g; bạc h&agrave; 6g; c&aacute;t c&aacute;nh, cam thảo mỗi vị 4g. Sắc uống ng&agrave;y 1 thang.</p> <p><strong>Vi&ecirc;m họng mạn t&iacute;nh</strong></p> <p>Người bệnh c&oacute; biểu hiện họng kh&ocirc;, cảm gi&aacute;c vướng v&iacute;u ngứa r&aacute;t trong họng, ho khạc đờm qu&aacute;nh d&iacute;nh, ni&ecirc;m mạc họng c&oacute; những điểm sung huyết m&agrave;u đỏ nhạt, c&oacute; những hạt lympho rải r&aacute;c (vi&ecirc;m họng hạt). Phương ph&aacute;p chữa l&agrave; dưỡng &acirc;m, thanh nhiệt, h&oacute;a đ&agrave;m. D&ugrave;ng một trong c&aacute;c b&agrave;i sau:</p> <p>B&agrave;i 1: sinh địa, huyền s&acirc;m mỗi vị 16g; mạch m&ocirc;n, tang bạch b&igrave;, cam thảo nam, k&ecirc; huyết đằng, thạch hộc mỗi vị 12g; xạ can 6g; bạch cương tằm 8g. Sắc uống ng&agrave;y 1 thang.</p> <p>B&agrave;i 2: Sa nh&acirc;n mạch m&ocirc;n thang gia giảm: sa s&acirc;m 16g; mạch m&ocirc;n, ho&agrave;ng cầm, tang bạch b&igrave;, thi&ecirc;n hoa phấn mỗi vị 12g; c&aacute;t c&aacute;nh, cam thảo mỗi vị 4g. Sắc uống ng&agrave;y 1 thang. Nếu họng c&oacute; nhiều hạt lympho, th&ecirc;m xạ can 8g; họng kh&ocirc; th&ecirc;m thạch hộc 16g, huyền s&acirc;m 12g; nếu khạc đờm kh&oacute; khăn, th&ecirc;m qua l&acirc;u 8g, bối mẫu 6g.</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top