8.000m2 “đất vàng” của Cty Điệp Linh nhiều vi phạm: Bao giờ thu hồi?

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình vừa có văn bản gửi Báo Tri thức và Cuộc sống, cung cấp thông tin liên quan đến khu “đất vàng” gần 8.000m2 của Công ty Hiền Kỳ Anh (nay là Công ty Điệp Linh) để xảy ra nhiều vi phạm.

Liên quan đến khu “đất vàng” gần 8.000m2 tại xã Phú Xuân (TP Thái Bình) mà Công ty TNHH Hiền Kỳ Anh (nay là Công ty TNHH Điệp Linh), được UBND tỉnh Thái Bình cho thuê để sử dụng làm cơ sở sản xuất và chế biến nấm xuất khẩu nhưng xảy ra nhiều vi phạm, ngày 29/11/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thái Bình có văn bản số 3622/STNMT-TTr, cung cấp thông tin gửi đến Báo Tri thức và Cuộc sống.

8.000m2 “đất vàng” của Cty Điệp Linh nhiều vi phạm: Bao giờ thu hồi? ảnh 1

Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình gửi Báo Tri thức và Cuộc sống.

Diện tích đất bị "xẻ thịt" được thu hồi

Trong văn bản, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình cho biết, tại Kết luận Thanh tra số 233/KL-STNMT, ngày 13/10/2016 của Sở TN&MT và thực tế việc sử dụng đất của Công ty TNHH Điệp Linh (gọi tắt Công ty Điệp Linh) xác định có 05 hộ gia đình (bà Lương Thị L., ông Nguyễn Văn Th., ông Bùi Duy H., ông Nguyễn Văn Ngh., ông Chu Ngọc H.,) sử dụng đất để làm nhà ở; 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH Long Cường) và 01 hộ gia đình (ông Đinh Quang H.,) sử dụng để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

“Theo báo cáo số 05/BC ngày 16/11/2023 và số 06/BC ngày 24/11/2023 và tài liệu gửi kèm của Công ty Điệp Linh, cho thấy đến nay Công ty Điệp Linh đã thỏa thuận hoặc chấp hành các bản án của Tòa án nhân dân các cấp liên quan đến việc thanh lý việc sử dụng đất, nhận lại toàn bộ diện tích đất đã cho các tổ chức, cá nhân sử dụng”, văn bản của Sở TN&MT tỉnh Thái Bình cho hay.

Theo Sở TN&MT tỉnh Thái Bình, Công ty Điệp Linh cũng đã báo cáo nộp đầy đủ tiền thuế đất (41.541.150 đồng), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (1.780.335 đồng) năm 2023.

8.000m2 “đất vàng” của Cty Điệp Linh nhiều vi phạm: Bao giờ thu hồi? ảnh 2

Sau khi được UBND tỉnh Thái Bình cho thuê gần 8.000m2 đất tại xã Phú Xuân, Công ty Hiền Kỳ Anh (nay là Công ty Điệp Linh) đã để xảy ra nhiều vi phạm.

Thái Bình khi nào thu hồi đất nhiều vi phạm?

Đề cập đến việc thu hồi đất của Công ty Điệp Linh, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình nêu thông tin trước đó, ngày 13/10/2016, Sở TN&MT đã ban hành Kết luận Thanh tra số 233/KL-STNMT; xác định công ty có một số vi phạm pháp luật về đất đai nên đã kiến nghị và ngày 28/10/2016, UBND tỉnh Thái Bình có văn bản số 4089/UBND-NNTNMT về việc xử lý vi phạm về sử dụng đất của Công ty Hiền Kỳ Anh, trong đó giao Sở TN&MT trình UBND tỉnh thu hồi đất của công ty.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty Điệp Linh phát sinh vướng mắc xử lý tài sản, công trình xây dựng của các hộ gia đình, cá nhân nên Sở TN&MT chưa tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất của công ty.

Đến ngày 6/7/2021, Sở TN&MT tổ chức cuộc họp với đại diện các sở, ngành và Công ty Điệp Linh để thống nhất nội dung tham mưu báo cáo UBND tỉnh giải quyết đề nghị của công ty. Ngày 6/4/2022, UBND tỉnh có văn bản số 1072/UBND-NNTNMT, đồng ý với đề nghị của Sở, cho Công ty Điệp Linh khắc phục toàn bộ vi phạm, tiếp tục đưa diện tích đất vào sử dụng đúng ranh giới, đúng mục đích đến hết ngày 30/10/2022.

Trường hợp quá hạn yêu cầu, Công ty Điệp Linh không khắc phục toàn bộ bị phạm, giao cho Sở TN&MT tỉnh Thái Bình chủ trình cùng các sở, ngành, UBND TP Thái Bình, UBND xã Phú Xuân hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất theo chỉ đạo tại văn bản số 4089/UBND-NNTNMT.

Ngày 30/3/2023, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình có văn bản về việc khắc phục vi phạm của Công ty Điệp Linh, trong đó xác định đây là vụ việc có nội dung phức tạp, việc khắc phục hậu quả của công ty có yếu tố khách quan,...

Sở TN&MT tỉnh Thái Bình cho biết, trong thời gian tiếp theo, Sở sẽ thực hiện tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý việc sử đụng đất của Công ty Điệp Linh theo quy định.

Theo Đời sống
back to top