6 trường đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng tốt nhất thế giới

Vừa qua, tổ chức xếp hạng Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới 2023 (THE WUR 2023).

Theo bảng xếp hạng, Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong nhóm 401-500; Đại học Quốc gia Hà Nội trong nhóm 1001-1200; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Huế và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong nhóm 1501+.

Việt Nam có 6 trường trong bảng xếp hạng đại học thế giới (Ảnh: Internet)

Việt Nam có 6 trường trong bảng xếp hạng đại học thế giới (Ảnh: Internet)

Bảng xếp hạng THE WUR đánh giá các trường đại học trên toàn cầu dựa trên nghiên cứu những nhiệm vụ cốt lõi của một trường đại học, theo các bộ chỉ số đo lường tiêu chuẩn nhằm cung cấp những so sánh toàn diện và công bằng.

Các tiêu chí của THE WUR 2023 vẫn được duy trì như các kỳ xếp hạng thế giới gần đây.

Cụ thể, 5 nhóm tiêu chí về hiệu suất gồm: Giảng dạy (môi trường học tập) với trọng số tính điểm xếp hạng là 30%; Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) với trọng số 30%; Trích dẫn (tầm ảnh hưởng của nghiên cứu) với trọng số 30%; Quốc tế hóa (của nhân viên, sinh viên và nghiên cứu) với trọng số 7,5%; Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ với trọng số 2,5%.

Theo Đời sống
back to top