4 người ở Quảng Trị mắc Whitmore tử vong

Sau những đợt lũ liên tiếp, Quảng Trị ghi nhận 24 người nhiễm bệnh Whitmore, trong đó có 4 người tử vong.

<div> <p>Ng&agrave;y 24/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết hơn một th&aacute;ng nay, tỉnh n&agrave;y ghi nhận c&oacute; 24 người nhiễm bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/vi-khuan-an-thit.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <table> <tbody> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Một bệnh nh&acirc;n nhiễm bệnh Whitmore được c&aacute;c b&aacute;c sĩ chăm s&oacute;c. Ảnh: <em>T.H.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bệnh nh&acirc;n đầu ti&ecirc;n tử vong l&agrave; N.V.B (51 tuổi, tr&uacute; TP Hải Ph&ograve;ng). &Ocirc;ng l&agrave; một trong số thuyền vi&ecirc;n bị mắc kẹt tr&ecirc;n con t&agrave;u Vietship 01 bị ch&igrave;m ở biển Quảng Trị từ ng&agrave;y 8-11/10.</p> <p>Sau khi được cứu khỏi t&agrave;u gặp nạn, &ocirc;ng B. được chuyển v&agrave;o bệnh viện để chăm s&oacute;c sức khỏe. Qua x&eacute;t nghiệm m&aacute;u, b&aacute;c sĩ chẩn đo&aacute;n &ocirc;ng mắc bệnh Whitmore.</p> <p>Ba nạn nh&acirc;n c&ograve;n lại l&agrave; H.V.V. (75 tuổi, tr&uacute; huyện Hướng Ho&aacute;), N.T.L. (62 tuổi, tr&uacute; huyện Cam Lộ) v&agrave; H.C.D. (47 tuổi, tr&uacute; huyện Hải Lăng).</p> <p>Theo b&aacute;c sĩ L&ecirc; Văn L&acirc;m, Trưởng Khoa Hồi sức t&iacute;ch cực chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, mỗi năm, bệnh viện ghi nhận tr&ecirc;n 10 ca mắc bệnh Whitmore, trong đ&oacute; chỉ khoảng 1/10 số bệnh nh&acirc;n bị tử vong.</p> <p>&quot;Sau những đợt lũ li&ecirc;n tiếp, số ca bệnh Whitmore tăng đột biến do nước lũ ph&aacute;t t&aacute;n vi khuẩn g&acirc;y bệnh đi nhiều nơi&quot;, b&aacute;c sĩ L&acirc;m cho hay.</p> <p>Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei g&acirc;y bệnh Whitmore sống ở đất v&agrave; nước. Ch&uacute;ng x&acirc;m nhập qua những vết trầy xước của người tiếp x&uacute;c. Vi khuẩn c&oacute; thể x&acirc;m nhập đến c&aacute;c cơ quan trong cơ thể con người. Người mắc bệnh Whitmore kh&ocirc;ng c&oacute; biểu hiện l&acirc;m s&agrave;ng cụ thể, đặc trưng n&ecirc;n rất kh&oacute; ph&aacute;t hiện, kh&oacute; chẩn đo&aacute;n.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top