3 cây cầu 2.300 tỷ kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long

Ba cây cầu kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang hoàn thành sẽ hình thành trục giao thông mới, giải tỏa ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1 và quốc lộ 50.

<div> <p>Ng&agrave;y 18/11, Sở GTVT tỉnh <span>Long An</span> cho biết HĐND tỉnh đ&atilde; th&ocirc;ng qua chủ trương đầu tư x&acirc;y dựng 3 c&acirc;y cầu tr&ecirc;n trục kết nối giao th&ocirc;ng giữa 3 tỉnh th&agrave;nh: <span>Tiền Giang</span> - Long An - TP.HCM.</p> <p>Ba c&acirc;y cầu tr&ecirc;n lần lượt bắc qua s&ocirc;ng Cần Giuộc, V&agrave;m Cỏ Đ&ocirc;ng v&agrave; V&agrave;m Cỏ T&acirc;y. Dự &aacute;n c&oacute; tổng mức đầu tư <span>2.300 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương, tỉnh v&agrave; nguồn kh&aacute;c; dự kiến khởi c&ocirc;ng v&agrave;o năm 2021 v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh sau 5 năm. </span></p> <p>Cụ thể, 2 c&acirc;y cầu song song bắc qua s&ocirc;ng Cần Giuộc, mỗi cầu c&oacute; tổng chiều d&agrave;i 2,7 km, mặt cầu rộng 14 m. Ri&ecirc;ng 2 cầu bắc qua s&ocirc;ng V&agrave;m Cỏ Đ&ocirc;ng v&agrave; V&agrave;m Cỏ T&acirc;y c&oacute; chiều d&agrave;i hơn 6 km, chiều rộng mặt cầu hơn 13 m.</p> <p>Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh, 3 c&acirc;y cầu sẽ kết nối với c&aacute;c tuyến đường kh&aacute;c h&igrave;nh th&agrave;nh trục giao th&ocirc;ng kết nối từ TP.HCM qua Long An v&agrave; đi Tiền Giang.</p> Trục giao th&ocirc;ng n&agrave;y sẽ giải tỏa &aacute;p lực &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng xảy ra thường xuy&ecirc;n tr&ecirc;n quốc lộ 50, quốc lộ 1; tăng khả năng khai th&aacute;c vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a giữa TP.HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long. <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top