170 người chết vì virus corona, 7.771 ca nhiễm

Một số nước đang sơ tán cư dân ra khỏi Vũ Hán, thành phố tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, là “tâm chấn” của đại dịch virus corona, trong khi WHO tiếp tục quan ngại sâu sắc.

<div> <p>Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) n&oacute;i ủy ban khẩn cấp của tổ chức n&agrave;y sẽ họp k&iacute;n để quyết định xem dịch bệnh virus corona giờ đ&acirc;y c&oacute; được coi l&agrave; t&igrave;nh trạng khẩn cấp quốc tế hay kh&ocirc;ng.</p> <p>Ủy ban 16 chuy&ecirc;n gia n&agrave;y trong tuần trước đ&atilde; hai lần quyết định kh&ocirc;ng tuy&ecirc;n bố t&igrave;nh trạng khẩn cấp quốc tế.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="170 nguoi chet vi virus corona, 7.771 ca nhiem hinh anh 1 h_AFP.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/19/h_afp.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế mang đồ bảo hộ đưa một bệnh nh&acirc;n nhiễm virus corona v&agrave;o bệnh viện Chữ thập Đỏ th&agrave;nh phố Vũ H&aacute;n h&ocirc;m 25/1. Ảnh: <em>AFP</em><em>.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;Trong v&agrave;i ng&agrave;y qua, sự l&acirc;y lan của virus đặc biệt l&agrave; ở một số nước, đặc biệt l&agrave; khả năng l&acirc;y từ người sang người, l&agrave;m ch&uacute;ng t&ocirc;i lo lắng&rdquo;, Gi&aacute;m đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus n&oacute;i trong một buổi họp b&aacute;o ở Geneva, nhắc đến c&aacute;c nước <span>Đức</span>, Việt Nam v&agrave; <span>Nhật Bản</span>.</p> <p>&ldquo;Mặc d&ugrave; con số b&ecirc;n ngo&agrave;i <span>Trung Quốc</span> kh&aacute; nhỏ, tiềm t&agrave;ng khả năng b&ugrave;ng ph&aacute;t lớn hơn nhiều&rdquo;.</p> <p>T&iacute;nh đến s&aacute;ng sớm 30/1, đ&atilde; c&oacute; &iacute;t nhất 7.771 ca nhiễm virus corona ở 16 nước v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ tr&ecirc;n thế giới - to&agrave;n bộ c&aacute;c địa phương ở Trung Quốc, khoảng 70 ca ở nước kh&aacute;c, <em>Reuters </em>dẫn số liệu từ WHO.</p> <p>Tỉnh Hồ Bắc ng&agrave;y 29/1 ghi nhận th&ecirc;m 37 ca tử vong do virus corona, Tứ Xuy&ecirc;n ghi nhận 1 ca, n&acirc;ng tổng số người tử vong v&igrave; virus l&ecirc;n &iacute;t nhất 170, theo giới chức nước n&agrave;y.</p> <p>T&igrave;nh h&igrave;nh vẫn &ldquo;ảm đạm v&agrave; phức tạp&rdquo;, theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B&igrave;nh, người đ&atilde; cam kết sẽ đ&aacute;nh bại &ldquo;virus &aacute;c quỷ&rdquo;.</p> <p>Michael Ryan, Gi&aacute;m đốc Điều h&agrave;nh của Chương tr&igrave;nh Y tế Khẩn cấp thuộc WHO, n&oacute;i rằng kh&ocirc;ng thể đo&aacute;n trước được bao giờ đợt dịch n&agrave;y sẽ đạt đến đỉnh điểm b&ugrave;ng ph&aacute;t.</p> <p>&quot;N&ecirc;n ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng cần qu&aacute; để t&acirc;m v&agrave;o việc khi n&agrave;o th&igrave; dịch đạt điểm, ch&uacute;ng ta cần ch&uacute; &yacute; h&agrave;nh động trong những ng&agrave;y tiếp theo v&agrave; tuần tiếp theo&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>Ph&aacute;t biểu của &ocirc;ng Ryan đến sau khi Zhong Nanshan, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu L&acirc;m s&agrave;ng Quốc gia về Bệnh H&ocirc; hấp, cho biết &ocirc;ng tr&ocirc;ng đợi dịch bệnh sẽ đạt điểm trong 1 tuần hoặc 10 ng&agrave;y tới.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="170 nguoi chet vi virus corona, 7.771 ca nhiem hinh anh 2 2020_01_29T181425Z_2020640068_RC2UPE9VJTWL_RTRMADP_3_CHINA_HEALTH_HONGKONG.JPG" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/21/2020_01_29t181425z_2020640068_rc2upe9vjtwl_rtrmadp_3_china_health_hongkong.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Một người đ&agrave;n &ocirc;ng mang khẩu trang tại Hong Kong h&ocirc;m 29/1. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong khi đ&oacute;, đường phố tại nhiều th&agrave;nh phố lớn của Trung Quốc vẫn vắng lặng. C&aacute;c điểm du lịch đ&oacute;ng cửa, c&ograve;n c&aacute;c điểm đ&ocirc;ng người như si&ecirc;u thị hay qu&aacute;n cafe Starbucks y&ecirc;u cầu đo th&acirc;n nhiệt của kh&aacute;ch, y&ecirc;u cầu họ đeo khẩu trang.</p> <p><span>Mỹ</span> đưa 210 c&ocirc;ng d&acirc;n của m&igrave;nh rời khỏi Vũ H&aacute;n bằng m&aacute;y bay. Họ được kiểm tra nhiều lần khi tới California.</p> <p>Một c&ocirc;ng d&acirc;n Mỹ kh&ocirc;ng được cho l&ecirc;n m&aacute;y bay do bị sốt. C&aacute;c h&agrave;nh kh&aacute;ch về Mỹ sẽ ở lại một căn cứ kh&ocirc;ng qu&acirc;n ở California trong ba ng&agrave;y để x&eacute;t nghiệm.</p> <p>Nếu họ muốn về nh&agrave; sau ba ng&agrave;y đ&oacute;, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Dịch bệnh Mỹ (CDC) sẽ chuyển th&ocirc;ng tin để địa phương tiếp tục theo d&otilde;i trong suốt 14 ng&agrave;y - thời gian ủ bệnh tối đa, theo <em>Bloomberg.</em></p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="170 nguoi chet vi virus corona, 7.771 ca nhiem hinh anh 3 KMD_79.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/10/kmd_79.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&aacute;c điểm dịch lớn ở Trung Quốc v&agrave; c&aacute;c nước ở khu vực đ&atilde; ph&aacute;t hiện c&oacute; bệnh nh&acirc;n nhiễm virus corona. Đồ họa: <em>New York Times.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>Ph&aacute;p</span> cho biết chuyến bay đầu ti&ecirc;n chở người Ph&aacute;p sẽ rời Vũ H&aacute;n v&agrave;o tối 29/1, c&ograve;n Anh cho biết sẽ thu&ecirc; chuyến bay ng&agrave;y 30/1 chở 200 c&ocirc;ng d&acirc;n đi. <span>Canada</span> cũng đang tổ chức sơ t&aacute;n c&ocirc;ng d&acirc;n, theo <em>Reuters</em>.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, khoảng 200 c&ocirc;ng d&acirc;n Anh tại Vũ H&aacute;n vừa được th&ocirc;ng &aacute;o rằng họ chưa được rời khỏi đ&acirc;y trong ng&agrave;y 30/1. Theo h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn PA, c&aacute;c quan chức Trung Quốc chưa cho ph&eacute;p m&aacute;y bay di tản của Anh cất c&aacute;nh.</p> <p>Chuyến bay đầu ti&ecirc;n của Nhật Bản để sơ t&aacute;n c&ocirc;ng d&acirc;n đ&atilde; đ&aacute;p xuống Tokyo v&agrave;o ng&agrave;y 29/1. Trong số 206 c&ocirc;ng d&acirc;n Nhật được đưa về, 3 người được x&aacute;c nhận đ&atilde; nhiễm virus corona. Hai người kh&aacute;c, một l&aacute;i xe v&agrave; một hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch, cũng x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh với virus d&ugrave; chưa từng đến Vũ H&aacute;n, dấy l&ecirc;n lo ngại về việc virus đang lan rộng tại Nhật.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/XOoWk0Rxn3k/7b307e472907c0599916/6887eb6ba52e4c70153f/720/e43aee4bcb0b22557b1a.mp4?authen=exp=1580477655~acl=/XOoWk0Rxn3k/*~hmac=677143b98f2b9016987c3cb2cb0f510f" false="" source-url="/video-tq-xay-dung-than-toc-2-benh-vien-o-vu-han-mo-cua-dau-thang-2-post1040707.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="e43aee4bcb0b22557b1a" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2020_01_29/benhvienvuha0.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/nEWbnKF6tgc/0abd34ca638a8ad4d39b/0d7cb590fbd5128b4bc4/480/e43aee4bcb0b22557b1a.mp4?authen=exp=1580477655~acl=/nEWbnKF6tgc/*~hmac=d15f3fc35c48cd6a93a0970341804d66"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/ppEaEsEYX1Q/whls/vod/0/1040dm4O7HqzFJxfyIG/e43aee4bcb0b22557b1a.m3u8?authen=exp=1580434455~acl=/ppEaEsEYX1Q/*~hmac=f2407ace2f1cb164d34c1e1d3c63fe2f" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/nEWbnKF6tgc/0abd34ca638a8ad4d39b/0d7cb590fbd5128b4bc4/480/e43aee4bcb0b22557b1a.mp4?authen=exp=1580477655~acl=/nEWbnKF6tgc/*~hmac=d15f3fc35c48cd6a93a0970341804d66" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/XOoWk0Rxn3k/7b307e472907c0599916/6887eb6ba52e4c70153f/720/e43aee4bcb0b22557b1a.mp4?authen=exp=1580477655~acl=/XOoWk0Rxn3k/*~hmac=677143b98f2b9016987c3cb2cb0f510f" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>TQ x&acirc;y dựng thần tốc 2 bệnh viện ở Vũ H&aacute;n mở cửa đầu th&aacute;ng 2</span></strong> Khi tỷ lệ tử vong do virus corona tiếp tục tăng, Trung Quốc gấp r&uacute;t x&acirc;y dựng 2 bệnh viện tại Vũ H&aacute;n để cung cấp th&ecirc;m 2.300 giường bệnh, dự kiến sẽ hoạt động v&agrave;o ng&agrave;y 2/2 hoặc 5/2.</figcaption> </figure> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo news.zing.vn
back to top