16 ca dương tính SARS-CoV-2, phi công người Anh ổn định cả tâm lý, thể lực

Sáng 27/6, Việt Nam còn 23 bệnh nhân Covid-19, trong đó đã có 7 ca âm tính 1-2 lần SARS-CoV-2. Ca bệnh nặng nhất là phi công người Anh sau hơn 100 ngày điều trị đã ổn định hơn cả về tâm lý, thể lực.

<div> <p style="text-align: justify;">Việt Nam ghi nhận 353 ca mắc Covid-19, trong đ&oacute; 213 ca nhiễm nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay.</p> <p style="text-align: justify;">Trong cộng đồng, Việt Nam trải qua 72 ng&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">Đến nay, tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 7.846, trong đ&oacute;:- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 67- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 5.563<br /> - C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 2.216</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="16 ca dương tính SARS-CoV-2, phi công người Anh ổn định cả tâm lý, thể lực - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/icdn-dantri-com-vn_1-1593213959728.jpeg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/icdn-dantri-com-vn_1-1593213959728.jpeg" title="16 ca dương tính SARS-CoV-2, phi công người Anh ổn định cả tâm lý, thể lực - 1" /></figure> <p style="text-align: justify;">Như vậy đến nay, Việt Nam điều trị khỏi 330/353 ca mắc Covid-19. Hiện c&ograve;n 23 bệnh nh&acirc;n đang được điều trị tại c&aacute;c cơ sở y tế, trong đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; 7 ca &acirc;m t&iacute;nh từ 1-2 lần với SARS-CoV-2.</p> <p style="text-align: justify;">Về ca mắc Covid-19 nặng nhất Việt Nam, nam phi c&ocirc;ng người Anh đang hồi phục tốt, t&acirc;m l&yacute; ổn định hơn. Tuy nhi&ecirc;n, bệnh nh&acirc;n cần th&ecirc;m thời gian để phục hồi đ&aacute;p ứng với gắng sức v&agrave; chức năng vận động, trong qu&aacute; tr&igrave;nh hồi phục c&oacute; thể bị những đợt nhiễm tr&ugrave;ng mới.</p> <p style="text-align: justify;">Được biết, cơ quan bảo hiểm của người bệnh sẽ l&agrave; đơn vị tiếp nhận bệnh nh&acirc;n để b&agrave;n giao cho Y tế Anh. Bệnh nh&acirc;n đang được chăm s&oacute;c, phục hồi chức năng t&iacute;ch cực để đảm bảo t&igrave;nh trạng sức khoẻ ổn định v&agrave; được về nước theo nguyện vọng.</p> <p style="text-align: justify;">Đến nay, bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng người Anh đ&atilde; trải qua 101 ng&agrave;y điều trị, l&agrave; ca mắc Covid-19 c&oacute; số ng&agrave;y điều trị d&agrave;i nhất Việt Nam, chi ph&iacute; tốn k&eacute;m nhất với 3,5 tỷ trong thời gian điều trị tại BV Nhiệt đới TPHCM. Thời gian điều trị tại BV Chợ Rẫy chưa t&iacute;nh to&aacute;n chi ph&iacute;.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top