Yamaha Grande Fashion Show thỏa lòng những “tín đồ” Grande tại Hà Nội

Tiếp nối thành công của sự kiện tại TPHCM, Yamaha Grande Fashion Show - chuỗi sự kiện khám phá mừng "Hành trình chinh phục số 1 Việt Nam về tiết kiệm nhiên liệu của Yamaha Grande" đã thực sự “đốn” tim các quý cô tại Hà Nội với những chương trình đặc sắc, ngập tràn cảm xúc trong 2 ngày 7 và 8/11 vừa qua.

<div> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><em><img alt="Yamaha Grande Fashion Show thỏa lòng những “tín đồ” Grande tại Hà Nội" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/thoidai-com-vn_1736_ndp_3280.jpg" title="Yamaha Grande Fashion Show thỏa lòng những “tín đồ” Grande tại Hà Nội" /></em></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em>Yamaha Grande Fashion Show thỏa l&ograve;ng những &ldquo;t&iacute;n đồ&rdquo; Grande tại H&agrave; Nội.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trong chặng đường dừng ch&acirc;n tại H&agrave; Nội, Yamaha Grande Fashion Show đ&atilde; được tổ chức tại AEON MALL H&agrave; Đ&ocirc;ng với sự g&oacute;p mặt của 2 kh&aacute;ch mời đặc biệt l&agrave; đại sứ thương hiệu Yamaha Ninh Dương Lan Ngọc v&agrave; ca sĩ Trịnh Thăng B&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Sự kiện đ&atilde; thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn trẻ tại H&agrave; Nội, đặc biệt l&agrave; những qu&yacute; c&ocirc; s&agrave;nh điệu, y&ecirc;u th&iacute;ch &ldquo;nữ ho&agrave;ng&rdquo; tiết kiệm nhi&ecirc;u liệu Grande của nh&agrave; Yamaha.</p> <p style="text-align: justify;">Với sự đầu tư ho&agrave;nh tr&aacute;ng, h&agrave;ng loạt c&aacute;c hoạt động hấp dẫn đ&atilde; gi&uacute;p cho kh&aacute;ch mời được tận hưởng v&agrave; đắm ch&igrave;m trong cảm x&uacute;c thăng hoa s&ocirc;i động. Đ&oacute; l&agrave; m&agrave;n tr&igrave;nh diễn thời trang đặc sắc được lấy cảm hứng từ phong c&aacute;ch thiết kế của 3 mẫu xe tay ga tiết kiệm nhi&ecirc;n liệu số 1 Việt Nam l&agrave; Grande, Latte v&agrave; Janus.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c qu&yacute; c&ocirc; cũng đặc biệt bị thu h&uacute;t v&agrave; được check-in &quot;sang chảnh&quot; với mẫu xe Grande White Angel đ&iacute;nh h&agrave;ng ng&agrave;n vi&ecirc;n pha l&ecirc; Swarovski trưng b&agrave;y tại sự kiện ; hay đắm ch&igrave;m trong khu vực tư vấn chăm s&oacute;c sắc đẹp của Kos&eacute; (thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Nhật Bản) v&agrave; vẽ m&oacute;ng nghệ thuật với sản phẩm chuy&ecirc;n nghiệp đến từ Gelish (Mỹ).</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Yamaha Grande Fashion Show thỏa lòng những “tín đồ” Grande tại Hà Nội" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/thoidai-com-vn_1714_nam_6773.jpg" title="Yamaha Grande Fashion Show thỏa lòng những “tín đồ” Grande tại Hà Nội" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em>Nhạc sĩ, ca sĩ Trịnh Thăng B&igrave;nh tại Yamaha Grande Fashion Show.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Nếu tại TPHCM, c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng đang sử dụng xe <span>Yamaha Grande</span> được giao lưu, tr&ograve; chuyện c&ugrave;ng hai đại sứ thương hiệu l&agrave; diễn vi&ecirc;n/ca sĩ Chi Pu, diễn vi&ecirc;n Ninh Dương Lan Ngọc v&agrave; thưởng thức m&agrave;n tr&igrave;nh diễn của nam ca sĩ Chi D&acirc;n, th&igrave; tại H&agrave; Nội, c&aacute;c t&iacute;n đồ Grande cũng được giao lưu với diễn vi&ecirc;n Ninh Dương Lan Ngọc v&agrave; ngập tr&agrave;n cảm x&uacute;c trong những ca kh&uacute;c ngọt ng&agrave;o nhưng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần s&ocirc;i động của nhạc sĩ, ca sĩ Trịnh Thăng B&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; chương tr&igrave;nh nhạc s&ocirc;i động với c&aacute;c nghệ sĩ t&agrave;i năng v&agrave; c&aacute; t&iacute;nh đến từ Yamaha Music cũng để lại những ấn tượng &acirc;m nhạc kh&oacute; qu&ecirc;n đối với c&aacute;c bạn trẻ.</p> <p style="text-align: justify;">Đến với Yamaha Grande Fashion Show - chuỗi sự kiện kh&aacute;m ph&aacute; &quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh chinh phục số 1 Việt Nam về tiết kiệm nhi&ecirc;n liệu của Yamaha Grande&quot;, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ograve;n nhận được những phần qu&agrave; gi&aacute; trị v&agrave; c&aacute;c ưu đ&atilde;i hấp dẫn của Yamaha Motor Việt Nam &amp; Yamaha Music.</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Yamaha Grande Fashion Show thỏa lòng những “tín đồ” Grande tại Hà Nội" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/10/thoidai-com-vn_1724_ndp_2166.jpg" title="Yamaha Grande Fashion Show thỏa lòng những “tín đồ” Grande tại Hà Nội" /></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Hai chương tr&igrave;nh Yamaha Grande Fashion Show tổ chức tại TPHCM&nbsp;v&agrave; H&agrave; Nội đ&atilde; để lại ấn tượng s&acirc;u sắc c&ugrave;ng những kỷ&nbsp;niệm kh&oacute; qu&ecirc;n đối với c&aacute;c bạn trẻ.</p> <p style="text-align: justify;">Yamaha Grande kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; &ldquo;nữ ho&agrave;ng&rdquo; tay ga tiết kiệm nhi&ecirc;n liệu m&agrave; chiếc xe n&agrave;y đ&atilde; thực sự chiếm trọn tr&aacute;i tim của những c&ocirc; n&agrave;ng trẻ trung, s&agrave;nh điệu v&agrave; đam m&ecirc; kh&aacute;m ph&aacute; chất ri&ecirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Chuỗi sự kiện Yamaha Grande Fashion Show sẽ tiếp tục được tổ chức trong th&aacute;ng 12/2020 tại Hải Ph&ograve;ng v&agrave; TPHCM.</p> <p style="text-align: justify;">Th&ocirc;ng tin chi tiết xem tại website<a href="https://yamaha-motor.com.vn/" rel="nofollow" target="_blank">&nbsp;Yamaha Motor Việt Nam</a>.</p> </div>

Theo thoidai.com.vn
back to top