Xe điện VinFast VF e34 có phải SUV hạng C?

Dù được VinFast định vị là SUV hạng C, thông số kỹ thuật của mẫu ôtô điện VF e34 tương đương các dòng xe đô thị như Kia Seltos hay Hyundai Kona.

<div> <p>VinFast vừa c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng số của mẫu xe điện VF e34 sẽ b&aacute;n ra tại Việt Nam v&agrave;o qu&yacute; IV. Thực tế, VF e34 l&agrave; t&ecirc;n gọi mới của mẫu SUV điện VinFast VF31 từng được h&eacute; lộ hồi th&aacute;ng 1 năm nay. Ở cả 2 lần giới thiệu, VinFast đều gọi VF e34 v&agrave; VF31 l&agrave; SUV hạng C, hoặc xe gầm cao cỡ vừa (compact SUV/crossover).</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, khi xem x&eacute;t th&ocirc;ng số kỹ thuật của VinFast VF e34, mẫu &ocirc;t&ocirc; điện Việt Nam lại chưa thực sự tương đồng với c&aacute;c d&ograve;ng xe hạng C quen thuộc như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.</p> <h3>Đủ ti&ecirc;u chuẩn thuộc nh&oacute;m SUV hạng C</h3> <p>Theo ph&acirc;n loại của tạp ch&iacute; &ocirc;t&ocirc; <em>Caranddriver</em>, nh&oacute;m SUV/crossover cỡ vừa bao gồm c&aacute;c mẫu xe gầm cao c&oacute; chiều d&agrave;i tổng thể từ 4.300 mm đến 4.700 mm. SUV/crossover hạng C c&oacute; thể c&oacute; 5 chỗ ngồi hoặc được trang bị 3 h&agrave;ng ghế.</p> <p>Trong số 17 d&ograve;ng compact SUV tốt nhất năm tại Mỹ theo đ&aacute;nh gi&aacute; của <em>Caranddriver</em>, mẫu xe c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ nhất l&agrave; Mitsubishi Eclipse Cross với chiều d&agrave;i tổng thể 4.404 mm, chiều d&agrave;i cơ sở l&agrave; 2.670 mm. Danh s&aacute;ch n&agrave;y c&ograve;n bao gồm nhiều d&ograve;ng xe &ldquo;quen mặt&rdquo; tại Việt Nam như Mazda CX-5, Hyundai Tucson Honda CR-V, Subaru Forester v&agrave; Mitsubishi Outlander.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="VinFast VF e34 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/24/znews-photo-zadn-vn_vinfast_vf_e34.jpg" title="VinFast VF e34 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>VinFast VF e34 c&oacute; gi&aacute; b&aacute;n 690 triệu đồng đi k&egrave;m dịch vụ cho thu&ecirc; pin theo th&aacute;ng. Ảnh: <em>VinFast.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>X&eacute;t đến VinFast VF e34, nh&agrave; sản xuất c&ocirc;ng bố xe c&oacute; số đo d&agrave;i x rộng x cao tổng thể l&agrave; 4.300 x 1.793 x 1.613 mm, chiều d&agrave;i cơ sở đạt 2.611 mm. Như vậy, mẫu xe SUV điện của VinFast đủ điều kiện để được xếp v&agrave;o ph&acirc;n kh&uacute;c C.</p> <p>Tất nhi&ecirc;n, khi so s&aacute;nh với những mẫu xe hạng C &ldquo;đầy đủ&rdquo; như CX-5, Tucson, CR-V, Forester hay Outlander th&igrave; VinFast VF e34 chưa thực sự tương đồng về mặt v&oacute;c d&aacute;ng. Điều n&agrave;y cũng khiến kh&ocirc;ng gian nội thất của VF e34 kh&ocirc;ng qu&aacute; rộng r&atilde;i như c&aacute;c mẫu xe vừa n&ecirc;u.</p> <table class="chart"> <tbody> <tr class="chart-title"> <td colspan="8">So s&aacute;nh k&iacute;ch thước VinFast VF e34 v&agrave; c&aacute;c d&ograve;ng SUV hạng C tại Việt Nam</td> </tr> <tr class="chart-subtitle"> <td class="subtitle" colspan="8">(Đơn vị: mm)</td> </tr> <tr class="chart-label"> <td class="label-title" colspan="2">Nh&atilde;n</td> <td class="label">VinFast VF e34</td> <td class="label">Mazda CX-5</td> <td class="label">Hyundai Tucson</td> <td class="label">Honda CR-V</td> <td class="label">Mitsubishi Outlander</td> <td class="label">Subaru Forester</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">Chiều d&agrave;i tổng thể</td> <td class="type" hidden="">column</td> <td class="unit">&nbsp;</td> <td class="value">4300</td> <td class="value">4550</td> <td class="value">4480</td> <td class="value">4623</td> <td class="value">4695</td> <td class="value">4625</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">Chiều d&agrave;i cơ sở</td> <td class="type" hidden="">column</td> <td class="unit">&nbsp;</td> <td class="value">2611</td> <td class="value">2700</td> <td class="value">2670</td> <td class="value">2660</td> <td class="value">2670</td> <td class="value">2670</td> </tr> </tbody> </table> <p>Với những th&ocirc;ng số k&iacute;ch thước kể tr&ecirc;n, thực tế VinFast VF e34 c&oacute; thể được xếp c&ugrave;ng hạng với v&agrave;i d&ograve;ng xe SUV 5 chỗ hạng B. Đơn cử c&oacute; thể kể đến Kia Seltos, Peugeot 2008, Hyundai Kona hay Toyota Corolla Cross.</p> <p>Trong đ&oacute;, VF e34 chỉ k&eacute;m Corolla Cross đ&ocirc;i ch&uacute;t về chiều d&agrave;i tổng thể v&agrave; chiều d&agrave;i cơ sở. C&ograve;n lại, th&ocirc;ng số mẫu xe VinFast tương đương Seltos, 2008 v&agrave; c&oacute; phần nhỉnh hơn Kona.</p> <table class="chart"> <tbody> <tr class="chart-title"> <td colspan="7">So s&aacute;nh k&iacute;ch thước VinFast VF e34 v&agrave; c&aacute;c d&ograve;ng SUV hạng B tại Việt Nam</td> </tr> <tr class="chart-subtitle"> <td class="subtitle" colspan="7">(Đơn vị: mm)</td> </tr> <tr class="chart-label"> <td class="label-title" colspan="2">Nh&atilde;n</td> <td class="label">VinFast VF e34</td> <td class="label">Kia Seltos</td> <td class="label">Hyundai Kona</td> <td class="label">Peugeot 2008</td> <td class="label">Toyota Corolla Cross</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">Chiều d&agrave;i tổng thể</td> <td class="type" hidden="">column</td> <td class="unit">&nbsp;</td> <td class="value">4300</td> <td class="value">4315</td> <td class="value">4165</td> <td class="value">4300</td> <td class="value">4460</td> </tr> <tr class="chart-data-row"> <td class="name">Chiều d&agrave;i cơ sở</td> <td class="type" hidden="">column</td> <td class="unit">&nbsp;</td> <td class="value">2611</td> <td class="value">2610</td> <td class="value">2600</td> <td class="value">2605</td> <td class="value">2640</td> </tr> </tbody> </table> <h3>Khả năng vận h&agrave;nh ph&ugrave; hợp cho đ&ocirc; thị</h3> <p>Theo VinFast, VF e34 được dẫn động cầu trước với sức mạnh đến từ động cơ điện c&oacute; th&ocirc;ng số 148 m&atilde; lực (110 kW) v&agrave; 242 Nm. Đi k&egrave;m với đ&oacute; l&agrave; cụm pin Lithium-ion c&oacute; dung lượng 42 kWh, khi sạc đầy c&oacute; thể di chuyển được 300 km. Ngo&agrave;i ra, với trạm sạc nhanh th&igrave; VF e34 cần 15 ph&uacute;t để nạp đủ pin cho qu&atilde;ng đường 180 km.</p> <p>Từ c&aacute;c số liệu n&agrave;y, c&oacute; thể thấy VinFast VF e34 hướng đến việc phục vụ nhu cầu di chuyển h&agrave;ng ng&agrave;y ở đ&ocirc; thị. Ở thị trường trong nước, hiện chưa c&oacute; d&ograve;ng xe điện b&igrave;nh d&acirc;n c&oacute; gi&aacute; b&aacute;n khoảng 700 triệu đồng như VinFast VF e34. Hyundai Kona EV nếu được mang về Việt Nam sẽ c&oacute; mức gi&aacute; khoảng <abbr class="rate-vnd">1 tỷ đồng</abbr>.</p> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="VinFast VF e34 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/24/znews-photo-zadn-vn_1920x1080_noithat_03.jpg" title="VinFast VF e34 ảnh 2" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>So s&aacute;nh với &ocirc;t&ocirc; d&ugrave;ng động cơ đốt trong, th&ocirc;ng số động cơ của VinFast VF e34 tương đồng với c&aacute;c SUV đ&ocirc; thị kể tr&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave; Kia Seltos (138 m&atilde; lực, 242 Nm), Peugeot 2008 (133 m&atilde; lực, 230 Nm), Hyundai Kona bản 2.0 (149 m&atilde; lực, 180 Nm) v&agrave; Toyota Corolla Cross bản 1.8 m&aacute;y xăng (138 m&atilde; lực, 172 Nm).</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, phạm vi vận h&agrave;nh của VF e34 hạn chế hơn. Lấy v&iacute; dụ, Corolla Cross bản 1.8G c&oacute; mức ti&ecirc;u thụ nhi&ecirc;n liệu trung b&igrave;nh 7,9 l&iacute;t/100 km sẽ di chuyển được khoảng 590 km với b&igrave;nh xăng 47 l&iacute;t. Hay như Hyundai Kona bản 2.0 AT Ti&ecirc;u chuẩn theo l&yacute; thuyết c&oacute; thể chạy được 760 km với b&igrave;nh xăng 50 l&iacute;t, tương ứng mức ti&ecirc;u thụ nhi&ecirc;n liệu trung b&igrave;nh l&agrave; 6,57 l&iacute;t/100 của nh&agrave; sản xuất.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Sắm xe đi chơi lễ 30/4, giới trẻ chọn gì?

Sắm xe đi chơi lễ 30/4, giới trẻ chọn gì?

Việc lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp cho chuyến đi chơi là điều được nhiều bạn trẻ quan tâm, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo một chuyến đi vui vẻ và trọn vẹn. 
back to top