Xây dựng Hòa Bình lỗ lũy kế 2.900 tỷ đồng, ăn mòn vốn chủ

Tại thời điểm cuối năm 2023, Xây dựng Hòa Bình vẫn đang lỗ lũy kế gần 2.900 tỷ đồng, qua đó kéo vốn chủ sở hữu giảm gần 63% so với tại đầu năm 2023 còn gần 454 tỷ đồng.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa công bố BCTC quý 4/2023 với doanh thu 2.190 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm mạnh giúp công ty lãi gộp 53 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 462 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt hơn 20 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là âm gần 113 tỷ đồng. Chi phí tài của Xây dựng Hòa Bình giảm trong khi chi phí bán hàng tăng nhẹ. Ngoài ra công ty còn ghi nhận khoản lỗ 32 tỷ đồng từ công ty liên kết.

Tuy nhiên HBC lại được hoàn nhập 223 tỷ đồng phí quản lý doanh nghiệp. Theo thuyết minh BCTC, đây là khoản hoàn nhập trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi ở mức 310 tỷ đồng. Kết quả, Xây dựng Hòa Bình báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 103 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 1.200 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2023, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu 7.546 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với năm 2022. Tuy nhiên, công ty vẫn lỗ 777 tỷ đồng cả năm, cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 2.600 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2023, Xây dựng Hòa Bình vẫn đang lỗ lũy kế gần 2.900 tỷ đồng, qua đó kéo vốn chủ sở hữu giảm gần 63% so với tại đầu năm 2023 còn gần 454 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình đạt 13.054 tỷ đồng, giảm hơn 2.500 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn của công ty chiếm phần lớn tài sản, ở mức 8.820 tỷ đồng, giảm khoảng 2.000 tỷ so với đầu năm. Lượng tiền mặt và tiền gửi của công ty chỉ còn 390 tỷ đồng.

Các khoản phải thu (cả ngắn và dài hạn) của công ty tại ngày cuối cùng của năm 2023 cũng giảm 20% so với đầu năm còn 8.820 tỷ đồng, chủ yếu giảm do hoạt động thu hồi công nợ từ khách hàng trong năm qua. Đây cũng là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của doanh nghiệp.

Tổng dư nợ vay tài chính của Hòa Bình ở mức 4.718 tỷ đồng, giảm 23% so với thời điểm đầu năm 2023, song cao gấp 10 lần vốn chủ sở hữu doanh nghiệp.

Theo Đời sống
back to top