Virus lây nhiễm gấp 10 lần chủng Vũ Hán đe dọa Đông Nam Á

Cụm dịch gồm 45 ca nhiễm mới ở Malaysia có liên quan đến một người đàn ông trở về từ Ấn Độ và vi phạm quy định cách ly.

<div> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia y tế của Malaysia đ&atilde; t&igrave;m thấy D614G, biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, trong cụm dịch gồm 45 bệnh nh&acirc;n Covid-19 mới. Cụm dịch n&agrave;y c&oacute; nguồn gốc từ một người đ&agrave;n &ocirc;ng trở về từ Ấn Độ v&agrave; vi phạm quy định c&aacute;ch ly trong v&ograve;ng 14 ng&agrave;y.</p> <p>Cụ thể, sau khi nhập cảnh v&agrave;o Malaysia, người n&agrave;y c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm lần 1 &acirc;m t&iacute;nh. Sau đ&oacute;, người đ&agrave;n &ocirc;ng đ&atilde; vi phạm quy định c&aacute;ch ly v&agrave; lan truyền mầm bệnh trong cộng đồng. Giới chức Malaysia quyết định tuy&ecirc;n &aacute;n 5 th&aacute;ng t&ugrave; v&agrave; phạt tiền người n&agrave;y v&igrave; vi phạm quy định ph&ograve;ng chống dịch.</p> <p>Gi&aacute;m đốc Y tế Malaysia, &ocirc;ng Noor Hisham Abdullah, h&ocirc;m 16/8, n&oacute;i rằng chủng virus mới c&oacute; khả năng l&acirc;y nhiễm gấp 10 lần chủng virus ban đầu.</p> <p>Theo <em>Bloomberg</em>, Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; đang đối mặt với biến chủng virus corona mới n&agrave;y khi <span>Philippines</span> cũng mới ph&aacute;t hiện biến chủng tương tự trong một số mẫu x&eacute;t nghiệm ngẫu nhi&ecirc;n.</p> <p>Trong cuộc họp b&aacute;o ng&agrave;y 17/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Philiippines Maria Rosario Vergeire cho biết: &ldquo; D614G c&oacute; khả năng l&acirc;y nhiễm cao hơn chủng virus th&ocirc;ng thường song ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa c&oacute; đủ bằng chứng cho nhận định n&agrave;y&rdquo;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bien chung D614G anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/18/59/znews-photo-zadn-vn_2.jpg" title="biến chủng D614G ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Malaysia t&igrave;m thấy D614G, biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, trong cụm dịch gồm 45 bệnh nh&acirc;n Covid-19. Ảnh: <em>Getty Images</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước đ&oacute;, biến chủng n&agrave;y từng được ph&aacute;t hiện ở nhiều nơi tr&ecirc;n thế giới như ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; <span>Mỹ</span>. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kh&ocirc;ng c&oacute; bằng chứng cho thấy D614G c&oacute; thể g&acirc;y ra t&igrave;nh trạng nhiễm bệnh nghi&ecirc;m trọng hơn.</p> <p>Trưởng khoa dịch tễ học v&agrave; thống k&ecirc; sinh học tại Đại học <span>Hong Kong</span>, &ocirc;ng Benjamin Cowling, kh&ocirc;ng cho rằng D614G c&oacute; khả năng l&acirc;y nhiễm đ&aacute;ng kể: &ldquo;Biến chủng n&agrave;y dễ nhận biết hơn v&agrave; đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; một điểm cộng&rdquo;.</p> <p>Trong những ng&agrave;y gần đ&acirc;y, diễn biến dịch bệnh tại Malaysia c&oacute; dấu hiệu phức tạp khi nhiều ổ dịch mới xuất hiện v&agrave; t&igrave;nh trạng l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng vẫn ở mức cao. T&iacute;nh đến ng&agrave;y 17/8, nước n&agrave;y ghi nhận hơn 9.200 trường hợp nhiễm v&agrave; 125 ca tử vong v&igrave; Covid-19.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top