Thêm 6 bệnh nhân mắc Covid-19, 4 người ở Đà Nẵng

Các trường hợp nhiễm mới gồm 4 bệnh nhân tại Đà Nẵng và 2 người được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

<div> <p>18h ng&agrave;y 18/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam c&oacute; 989 người mắc Covid-19.</p> <p>Tại Đ&agrave; Nẵng, c&aacute;c trường hợp từ 985 đến 988 c&oacute; độ tuổi 30-65. Trong đ&oacute;, một ca l&agrave; người chăm bệnh nh&acirc;n tại Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng. Một người l&agrave; tiểu thương chợ đầu mối H&ograve;a Cường, quận Hải Ch&acirc;u. Hai trường hợp c&ograve;n lại l&agrave; người d&acirc;n tại quận Hải Ch&acirc;u v&agrave; quận H&ograve;a Vang.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n 984 v&agrave; 989 l&agrave; ca nhiễm đ&atilde; được c&aacute;ch ly ngay say khi nhập cảnh.</p> <p>Cụ thể, bệnh nh&acirc;n 984 (nam, 45 tuổi) tr&uacute; tại phường Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng B&igrave;nh. Ng&agrave;y 7/8, người n&agrave;y từ Đ&agrave;i Loan (Trung Quốc) về s&acirc;n bay Cam Ranh tr&ecirc;n chuyến bay VJ2849. Kết quả x&eacute;t nghiệm lần 2 cho thấy bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Người đ&agrave;n &ocirc;ng n&agrave;y được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Kh&aacute;nh H&ograve;a.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n 989 (nam, 35 tuổi) được c&aacute;ch ly ngay sau nhập cảnh tại H&agrave; Nội. Người n&agrave;y c&oacute; địa chỉ tại Sơn H&oacute;a, Tuy&ecirc;n H&oacute;a, Quảng B&igrave;nh. Bệnh nh&acirc;n thuộc đo&agrave;n c&ocirc;ng d&acirc;n từ Guinea X&iacute;ch Đạo về nước. Người đ&agrave;n &ocirc;ng n&agrave;y được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đ&ocirc;ng Anh, H&agrave; Nội).</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Them benh nhan mac Covid-19 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/18/26/znews-photo-zadn-vn_bv1990003_zing.jpg" title="Thêm bệnh nhân mắc Covid-19 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế l&agrave;m việc trong khu vực c&aacute;ch ly tại Bệnh viện Đ&agrave; Nẵng. Ảnh:<em> Ho&agrave;ng Gi&aacute;m.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong ng&agrave;y, 53 bệnh nh&acirc;n Covid-19 được xuất viện tại Quảng Nam, Đ&agrave; Nẵng v&agrave; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (H&agrave; Nội). Trong đ&oacute;, 4 người (BN505, 757, 766, 784) đang chạy thận nh&acirc;n tạo tại Trung t&acirc;m Y tế huyện H&ograve;a Vang (Đ&agrave; Nẵng). Những trường hợp n&agrave;y sẽ được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Đ&agrave; Nẵng để tiếp tục chu kỳ chạy thận.</p> <p>Việt Nam c&oacute; 649 người mắc Covid-19 l&acirc;y nhiễm trong nước. Trong đ&oacute;, 509 ca bệnh mới li&ecirc;n quan Đ&agrave; Nẵng t&iacute;nh từ ng&agrave;y 25/7 đến nay.</p> <p>Đ&agrave; Nẵng c&oacute; số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất cả nước, tiếp theo l&agrave; Quảng Nam. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh kh&aacute;c c&oacute; dịch l&agrave; TP.HCM, Đắk Lắk, Quảng Ng&atilde;i, Th&aacute;i B&igrave;nh, Đồng Nai, H&agrave; Nam, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thanh H&oacute;a, Kh&aacute;nh H&ograve;a, Hải Dương, H&agrave; Nội.</p> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, H&agrave; Nội v&agrave; Hải Dương c&oacute; nhiều ca nhiễm mới l&agrave; F1, F2 của c&aacute;c bệnh nh&acirc;n được c&ocirc;ng bố trước đ&oacute;.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/5bYG6YGe5Fg/aad41ce63eaad7f48ebb/e54c8bcb368fdfd1869e/720/3bd86f87ccca25947cdb.mp4?authen=exp=1597870998~acl=/5bYG6YGe5Fg/*~hmac=afa07ccc83429b8ed8b3b4a431fe923b" false="" source-url="/video-sars-cov-2-tan-cong-co-the-nhu-the-nao-post1120492.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="3bd86f87ccca25947cdb" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/mdf_rsoznr/2020_08_16/Benh_vien_Hue.00_01_47_09.Still001.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/_A8ufhZdJGs/62aeea9cc8d0218e78c1/a4fef479493da063f92c/480/3bd86f87ccca25947cdb.mp4?authen=exp=1597870998~acl=/_A8ufhZdJGs/*~hmac=ce8adb6da1b73e4148cf2b02a1945711" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/CVc0ukHU0ZU/whls/vod/0/zlFojGYNdv-_lxp4qG0/3bd86f87ccca25947cdb.m3u8?authen=exp=1597827798~acl=/CVc0ukHU0ZU/*~hmac=2ed1e876aa1e5fe905ecdf7701ff5065" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/_A8ufhZdJGs/62aeea9cc8d0218e78c1/a4fef479493da063f92c/480/3bd86f87ccca25947cdb.mp4?authen=exp=1597870998~acl=/_A8ufhZdJGs/*~hmac=ce8adb6da1b73e4148cf2b02a1945711" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/5bYG6YGe5Fg/aad41ce63eaad7f48ebb/e54c8bcb368fdfd1869e/720/3bd86f87ccca25947cdb.mp4?authen=exp=1597870998~acl=/5bYG6YGe5Fg/*~hmac=afa07ccc83429b8ed8b3b4a431fe923b" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>SARS-CoV-2 tấn c&ocirc;ng cơ thể như thế n&agrave;o?</span></strong> Theo b&aacute;c sĩ Nguyễn Trung Cấp, SARS-CoV-2 c&oacute; thể tấn c&ocirc;ng nhiều cơ quan kh&ocirc;ng chỉ đường h&ocirc; hấp. V&igrave; vậy, c&aacute;c trường hợp c&oacute; bệnh nền khi mắc Covid-19 dễ diễn biến xấu.</figcaption> </figure> <section class="section article-news-background" id="article-news-background"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo zingnews.vn
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top