Vingroup đầu tư 1 tỉ USD xây dựng công viên chủ đề ở Hải Phòng

Tập đoàn Vingroup vừa chính thức khởi công dự án công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, với tổng mức đầu tư lên đến 1 tỉ USD.

<div> <div>S&aacute;ng 21.6, tại TP.Hải Ph&ograve;ng, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đ&atilde; dự v&agrave; bấm n&uacute;t khởi c&ocirc;ng Dự &aacute;n C&ocirc;ng vi&ecirc;n chủ đề VinWonders Vũ Y&ecirc;n do Tập đo&agrave;n Vingroup l&agrave;m chủ đầu tư.</div> <div>Theo th&ocirc;ng tin từ Tập đo&agrave;n Vingroup, Dự &aacute;n C&ocirc;ng vi&ecirc;n chủ đề VinWonders Vũ Y&ecirc;n nằm trong Dự &aacute;n Khu vui chơi giải tr&iacute;, nh&agrave; ở v&agrave; c&ocirc;ng vi&ecirc;n sinh th&aacute;i đảo Vũ Y&ecirc;n, TP.Hải Ph&ograve;ng. Đ&acirc;y l&agrave; khu vực c&oacute; vị tr&iacute; phong thủy h&agrave;i h&ograve;a, tiếp gi&aacute;p giao điểm với 3 d&ograve;ng s&ocirc;ng lớn. Điều đ&oacute; mang lại cho C&ocirc;ng vi&ecirc;n chủ đề VinWonders Vũ Y&ecirc;n kh&ocirc;ng gian sinh th&aacute;i tự nhi&ecirc;n hiếm c&oacute; v&agrave; sự kết nối giao th&ocirc;ng thuận tiện.</div> <div>Dự &aacute;n VinWonders Vũ Y&ecirc;n được thiết kế tr&ecirc;n tổng diện t&iacute;ch 50 ha theo m&ocirc; h&igrave;nh c&ocirc;ng vi&ecirc;n chủ đề hiện đại gồm 6 ph&acirc;n khu giải tr&iacute; với nhiều hạng mục kỷ lục hấp dẫn, lần đầu ti&ecirc;n c&oacute; mặt tại Việt Nam. Tổng mức&nbsp;đầu tư của dự&nbsp;&aacute;n l&ecirc;n&nbsp;đến 1 tỉ&nbsp;USD.</div> <div>Trong đ&oacute;, khu vui chơi gia đ&igrave;nh sẽ bao gồm đầy đủ c&aacute;c hạng mục vui chơi trong nh&agrave; v&agrave; ngo&agrave;i trời hiện đại nhất d&agrave;nh cho mọi lứa tuổi. Khu vui chơi trẻ em được thiết kế ri&ecirc;ng với điểm nhấn trải nghiệm hướng tới gi&aacute;o dục chuy&ecirc;n biệt về khoa học, thể thao, thực tế ảo&hellip;</div> <div>Thế giới Coster - ph&acirc;n khu tr&ograve; chơi cảm gi&aacute;c mạnh đầy thử th&aacute;ch tại VinWonders Vũ Y&ecirc;n sẽ được bố tr&iacute; tại khu vực trung t&acirc;m c&ocirc;ng vi&ecirc;n với tất cả những loại h&igrave;nh t&agrave;u lượn hiện đại v&agrave; tốc độ bậc nhất. Đặc biệt, c&ocirc;ng vi&ecirc;n chăm s&oacute;c v&agrave; bảo tồn động vật hoang d&atilde; Vinpearl Safari lần đầu ti&ecirc;n c&oacute; mặt tại khu vực Bắc Bộ với những lo&agrave;i th&uacute; qu&yacute; hiếm của Việt Nam v&agrave; thế giới.</div> <div>Ngo&agrave;i ra, dự &aacute;n c&ograve;n c&oacute; c&ocirc;ng vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i trời được thiết kế giao h&ograve;a với 3 con s&ocirc;ng lớn bao quanh đảo. VinWonders Vũ Y&ecirc;n cũng sẽ c&oacute; một trung t&acirc;m mua sắm, ẩm thực hiện đại, sầm uất.</div> <div>Tập đo&agrave;n Vingroup khẳng định, VinWonders Vũ Y&ecirc;n khi ho&agrave;n th&agrave;nh sẽ l&agrave; c&ocirc;ng vi&ecirc;n chủ đề lớn nhất Việt Nam.</div> <div>Ph&aacute;t biểu tại lễ khởi c&ocirc;ng, &ocirc;ng Nguyễn Việt Quang, Ph&oacute; Chủ tịch ki&ecirc;m Tổng Gi&aacute;m đốc Tập đo&agrave;n Vingroup chia sẻ: &ldquo;Lễ khởi c&ocirc;ng C&ocirc;ng vi&ecirc;n chủ đề VinWonders Vũ Y&ecirc;n h&ocirc;m nay l&agrave; sự kiện quan trọng, ghi dấu ấn sự hiện diện trọn vẹn của to&agrave;n bộ hệ sinh th&aacute;i thương hiệu Vingroup tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.Hải Ph&ograve;ng. Khi ho&agrave;n th&agrave;nh, c&ocirc;ng vi&ecirc;n chủ đề với quy m&ocirc; h&agrave;ng đầu ch&acirc;u lục n&agrave;y sẽ mang tới những trải nghiệm ấn tượng, thu h&uacute;t mọi du kh&aacute;ch trong nước v&agrave; thế giới, g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ ng&agrave;nh du lịch Hải Ph&ograve;ng n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Việt Nam n&oacute;i chung&quot;.</div> <div>Tr&ecirc;n thực tế, Dự &aacute;n C&ocirc;ng vi&ecirc;n chủ đề VinWonders Vũ Y&ecirc;n cũng&nbsp;được người d&acirc;n Hải Ph&ograve;ng mong&nbsp;đợi v&igrave; nhiều năm nay, th&agrave;nh phố n&agrave;y chưa c&oacute; một khu vui chơi giải tr&iacute; tầm cỡ n&agrave;o. Đ&acirc;y cũng l&agrave; c&ocirc;ng vi&ecirc;n chủ đề thứ 4 được triển khai tr&ecirc;n cả nước v&agrave; l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh đầu ti&ecirc;n ở miền Bắc của hệ thống VinWonders, thuộc Tập&nbsp;đo&agrave;n Vinggroup.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo thanhnien.vn
SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

Các giám đốc điều hành công nghệ, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng và những người sáng lập bao gồm cả Giám đốc điều hành của OpenAI là Sam Altman đã chạy đua vào cuối tuần này để giữ cho các công ty khởi nghiệp sống sót sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (Silicon Valley Bank - SVB).
back to top