VinaconexMec (VCM) bị truy thu và phạt gần 2 tỷ đồng tiền thuế

Trong đó riêng truy thu thuế TNDN năm 2018 gần 1,3 tỷ đồng.

<div> <div> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng ty Cổ phần Nh&acirc;n lực v&agrave; Thương mại Vinaconex (VinaconexMec - VCM) c&ocirc;ng bố quyết định của Cục thuế H&agrave; Nội về việc truy thu, nộp phạt thuế qua kỳ thanh tra thuế c&aacute;c năm 2017 v&agrave; 2018 tại c&ocirc;ng ty. Tổng số tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp l&agrave; 1,98 tỷ đồng. Cụ thể:</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>-VinaconexMec bị phạt 20% tổng số tiền do k&ecirc; khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt 270,7 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>-Phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh kh&ocirc;ng c&oacute; t&igrave;nh tiết tăng nặng giảm nhẹ, số tiền phạt 2,1 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ngo&agrave;i ra VinaconexMec c&ograve;n phải khắc phục hậu quả, bao gồm:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>-Truy thu thuế TNDN số tiền hơn 1,33 tỷ đồng, trong đ&oacute; số tiền truy thu năm 2017 l&agrave; 47 triệu đồng, năm 2018 l&agrave; 1,28 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>-Truy thu thuế TNCN từ tiền lương tiền nh&acirc;n số tiền 22 triệu đồng, trong đ&oacute; năm 2017 l&agrave; 9,4 triệu đồng v&agrave; năm 2018 l&agrave; 12,65 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>-Truy thu thuế TNCN từ đầu tư vốn số tiền 318 triệu đồng, trong đ&oacute; năm 2017 l&agrave; 150,9 triệu đồng v&agrave; năm 2018 l&agrave; 167,12 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>- Đồng thời giảm số tiền thuế GTGT c&ograve;n được khấu trừ chuyển kỳ sau l&agrave; 165,6 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>-Số tiền chậm nộp trong 2 năm l&agrave; 40,7 triệu đồng, trong đ&oacute; phạt chậm nộp đối với thuế TNDN khai sai l&agrave; 39 triệu đồng v&agrave; phạt chậm nộp đối với TNCN từ TLTC khai sai l&agrave; 1,6 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế n&ecirc;u tr&ecirc;n được t&iacute;nh đến hết ng&agrave;y 24/06/2019.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tổng cộng c&aacute;c khoản VinaconexMec phải nộp bổ sung thuế TNDN, tiền chậm nộp, tiền phạt l&agrave; 1,98 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trong khi đ&oacute;, kết quả kinh doanh, năm 2018 VinaconexMec đạt gần 80 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 40% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế c&ograve;n 7,4 tỷ đồng, giảm 31% so với c&ugrave;ng kỳ.&nbsp;Trước đ&oacute; C&ocirc;ng ty cũng vừa ho&agrave;n tất việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% với số tiền 6 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tổng LNST cả 2 năm 2017 v&agrave; 2018 đạt gần 19 tỷ đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Tr&ecirc;n thị trường, cổ phiếu VCM đang giao dịch ở ngưỡng 22.500 đồng/cổ phiếu, tăng mạnh 40% so với hồi đầu năm.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="VinaconexMec (VCM) bị truy thu và phạt gần 2 tỷ đồng tiền thuế - Ảnh 1." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/07/05/photo-1-15622956670441242235882.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/05/photo-1-15622956670441242235882.jpg" title="VinaconexMec (VCM) bị truy thu và phạt gần 2 tỷ đồng tiền thuế - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Diễn biến gi&aacute; cổ phiếu VCM 6 th&aacute;ng gần đ&acirc;y.</span></p> </div> </div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo Trí thức trẻ
Các thương hiệu Việt Nam gia tăng giá trị hậu đại dịch

Các thương hiệu Việt Nam gia tăng giá trị hậu đại dịch

Viettel, được định giá 8,8 tỷ USD (tăng 44,5%), trở thành thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm thứ bảy liên tiếp. Viettel được định giá thương hiệu gấp 3 lần VNPT (2,858 tỷ USD) và Vinamilk (2,814 tỷ USD), là hai thương hiệu lần lượt đứng thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng.
back to top