Vietnam Airlines thu 35 triệu USD từ thoái vốn khỏi Cambodia Angkor Air

Việc thoái vốn này theo hình thức chuyển nhượng theo thỏa thuận giữa hai bên. Nhưng chưa rõ đối tác nhận chuyển nhượng số cổ phần của Vietnam Airlines tại Cambodia Angkor Air.

Ngày 3/1 và 29/3, Vietnam Airlines đã nhận được lần lượt 30 triệu USD và 4 triệu USD từ nhà đầu tư mua lại phần vốn góp của hãng tại Cambodia Angkor Air. Trước đó, bên nhận chuyển nhượng đã đặt cọc 1 triệu USD.

Sau khi chuyển nhượng, Cambodia Angkor Air không còn là công ty liên kết của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines góp 49% vốn và trở thành cổ đông lớn của Cambodia Angkor Air vào năm 2009.

Số cổ phần 14% còn lại sẽ được bên nhận chuyển nhượng thanh toán trong năm nay.

Năm 2021, khoản đầu tư này giúp Vietnam Airlines có thêm 235 tỷ đồng từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho Cambodia Angkor Air.

Tuy nhiên, từ năm 2020, Vietnam Airlines đã muốn thoái vốn khỏi Cambodia Angkor Air. Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, đầu năm 2021, giá gốc khoản đầu tư vào Cambodia Angkor Air của Vietnam Airlines khoảng 868 tỷ đồng, nhưng đến cuối năm chỉ còn khoảng 248 tỷ đồng.

Theo Đời sống
back to top