Vietnam Airlines chính thức âm vốn chủ sở hữu

(khoahocdoisong.vn) - Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HVN) cho biết, lỗ lũy kế của Vietnam Airlines đến thời điểm cuối tháng 6/2021 là 17.771 tỷ đồng.

Cụ thể, luỹ kế 6 tháng đầu năm đơn vị này lỗ 8.585 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ 5.262 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của Vietnam Airlines tính đến cuối tháng 6 là 61.255 tỷ đồng, giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Nợ phải trả 64.005,6 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, dẫn đến âm vốn chủ sở hữu 2.750 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính 34.462 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái.

Hàng tồn kho tăng mạnh từ 1.849 tỷ đồng lên 2.580 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là hàng hóa, nguyên, vật liệu. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 723,9 tỷ đồng, dù vậy vẫn cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Đời sống
back to top