Việt Nam và Ấn Độ trong cuộc đua đón sóng FDI

Tuần qua, giới truyền thông đã dành nhiều sự chú ý về thông tin Samsung dự định chuyển một phần các hoạt động sản xuất của mình tại Việt Nam sang các nhà máy tại Ấn Độ.

<div> <p>Samsung Việt Nam sau đ&oacute; đ&atilde; l&ecirc;n tiếng khẳng định, việc điều chỉnh sản lượng sản xuất tại Ấn Độ, kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y của h&atilde;ng tại Việt Nam.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; thể thấy, trong cuộc đua nhằm thu h&uacute;t luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngo&agrave;i (FDI), Ấn Độ thực sự đang đạt được những bước tiến d&agrave;i trong thời gian qua, khi h&agrave;ng loạt tập đo&agrave;n lớn đang nối nhau dịch chuyển hoạt động sản xuất tới quốc gia n&agrave;y.</p> <p>Theo Economic Times, <span>Samsung</span> đ&atilde; đệ tr&igrave;nh l&ecirc;n ch&iacute;nh phủ Ấn Độ kế hoạch sản xuất điện thoại th&ocirc;ng minh trị gi&aacute; hơn 40 tỷ USD trong v&ograve;ng 5 năm tới. Trong đ&oacute;, c&aacute;c thiết bị c&oacute; gi&aacute; xuất xưởng 200 USD c&oacute; thể chiếm hơn 25 tỉ USD. Một quan chức cấp cao của New Delhi cho biết, hầu hết điện thoại th&ocirc;ng minh được sản xuất trong ph&acirc;n kh&uacute;c 200 USD n&oacute;i tr&ecirc;n sẽ được xuất khẩu sang c&aacute;c thị trường kh&aacute;c. Ngo&agrave;i điện thoại, Samsung cũng sản xuất TV ở Ấn Độ cho thị trường nội địa v&agrave; c&oacute; kế hoạch x&acirc;y dựng một nh&agrave; m&aacute;y m&agrave;n h&igrave;nh điện thoại th&ocirc;ng minh tại nước n&agrave;y.</p> <div> <div><img alt="Việt Nam và Ấn Độ trong cuộc đua đón sóng FDI - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/59/vtv1-mediacdn-vn_depositphotos1959859l-1598075535827270354720.jpg" title="Việt Nam và Ấn Độ trong cuộc đua đón sóng FDI - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Ấn Độ đang nổi l&ecirc;n l&agrave; một đối thủ nặng k&yacute; trong cuộc đua đ&oacute;n d&ograve;ng vốn FDI chuyển dịch</p> </div> </div> <p>Theo truyền th&ocirc;ng Ấn Độ, trong bối cảnh chuỗi cung ứng to&agrave;n cầu c&oacute; nhiều dịch chuyển, quốc gia Nam &Aacute; n&agrave;y đang thu h&uacute;t mạnh nguồn vốn FDI, mỗi năm cao hơn đ&aacute;ng kể so với năm trước đ&oacute;. Trong t&agrave;i kh&oacute;a 2019 - 2020, <span>Ấn Độ</span> đ&atilde; thu h&uacute;t 74 tỷ USD vốn FDI, tăng 20% với t&agrave;i kh&oacute;a trước đ&oacute;. C&ograve;n theo Theo Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi Ấn Độ, ngay cả trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, vẫn c&oacute; hơn 22 tỷ USD vốn FDI chảy v&agrave;o quốc gia n&agrave;y.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vtv.vn
Công ty cổ phần Đầu tư LDG bị phạt 130 triệu đồng

Công ty cổ phần Đầu tư LDG bị phạt 130 triệu đồng

Công ty cổ phần Đầu tư LDG vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt 130 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn và không đầy đủ nội dung theo quy định.
“Mê hồn trận” sản phẩm sữa

“Mê hồn trận” sản phẩm sữa

Mạng xã hội tràn lan quảng cáo sản phẩm sữa như sữa chức năng, tăng chiều cao, tăng cân... Nhiều loại được thổi phồng công dụng, khiến người tiêu dùng rơi vào “ma trận” khi tìm mua sản phẩm.
back to top