Việt Nam và Ấn Độ trong cuộc đua đón sóng FDI

Tuần qua, giới truyền thông đã dành nhiều sự chú ý về thông tin Samsung dự định chuyển một phần các hoạt động sản xuất của mình tại Việt Nam sang các nhà máy tại Ấn Độ.

<div> <p>Samsung Việt Nam sau đ&oacute; đ&atilde; l&ecirc;n tiếng khẳng định, việc điều chỉnh sản lượng sản xuất tại Ấn Độ, kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y của h&atilde;ng tại Việt Nam.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; thể thấy, trong cuộc đua nhằm thu h&uacute;t luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngo&agrave;i (FDI), Ấn Độ thực sự đang đạt được những bước tiến d&agrave;i trong thời gian qua, khi h&agrave;ng loạt tập đo&agrave;n lớn đang nối nhau dịch chuyển hoạt động sản xuất tới quốc gia n&agrave;y.</p> <p>Theo Economic Times, <span>Samsung</span> đ&atilde; đệ tr&igrave;nh l&ecirc;n ch&iacute;nh phủ Ấn Độ kế hoạch sản xuất điện thoại th&ocirc;ng minh trị gi&aacute; hơn 40 tỷ USD trong v&ograve;ng 5 năm tới. Trong đ&oacute;, c&aacute;c thiết bị c&oacute; gi&aacute; xuất xưởng 200 USD c&oacute; thể chiếm hơn 25 tỉ USD. Một quan chức cấp cao của New Delhi cho biết, hầu hết điện thoại th&ocirc;ng minh được sản xuất trong ph&acirc;n kh&uacute;c 200 USD n&oacute;i tr&ecirc;n sẽ được xuất khẩu sang c&aacute;c thị trường kh&aacute;c. Ngo&agrave;i điện thoại, Samsung cũng sản xuất TV ở Ấn Độ cho thị trường nội địa v&agrave; c&oacute; kế hoạch x&acirc;y dựng một nh&agrave; m&aacute;y m&agrave;n h&igrave;nh điện thoại th&ocirc;ng minh tại nước n&agrave;y.</p> <div> <div><img alt="Việt Nam và Ấn Độ trong cuộc đua đón sóng FDI - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/23/59/vtv1-mediacdn-vn_depositphotos1959859l-1598075535827270354720.jpg" title="Việt Nam và Ấn Độ trong cuộc đua đón sóng FDI - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Ấn Độ đang nổi l&ecirc;n l&agrave; một đối thủ nặng k&yacute; trong cuộc đua đ&oacute;n d&ograve;ng vốn FDI chuyển dịch</p> </div> </div> <p>Theo truyền th&ocirc;ng Ấn Độ, trong bối cảnh chuỗi cung ứng to&agrave;n cầu c&oacute; nhiều dịch chuyển, quốc gia Nam &Aacute; n&agrave;y đang thu h&uacute;t mạnh nguồn vốn FDI, mỗi năm cao hơn đ&aacute;ng kể so với năm trước đ&oacute;. Trong t&agrave;i kh&oacute;a 2019 - 2020, <span>Ấn Độ</span> đ&atilde; thu h&uacute;t 74 tỷ USD vốn FDI, tăng 20% với t&agrave;i kh&oacute;a trước đ&oacute;. C&ograve;n theo Theo Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi Ấn Độ, ngay cả trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, vẫn c&oacute; hơn 22 tỷ USD vốn FDI chảy v&agrave;o quốc gia n&agrave;y.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vtv.vn
Tràn lan gốm sứ trôi nổi, sặc sỡ gây hại

Tràn lan gốm sứ trôi nổi, sặc sỡ gây hại

Thị trường hiện có nhiều sản phẩm gốm sứ với xuất xứ, chất lượng, mẫu mã, giá thành khác nhau. Có sản phẩm chén, đĩa, ly bằng gốm sứ giá hàng triệu đồng/bộ nhưng cũng có những sản phẩm giá chỉ vài chục ngàn đồng/bộ.
Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Một ngày sau khi bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu AGM từ 18/9 thì Công ty CP XNK An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) mới chịu công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023.
back to top