Tuyển Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan, hơn Malaysia... 60 bậc

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2020, đội tuyển Việt Nam giữ vị trí 94 thế giới và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

<div> <div>Li&ecirc;n đo&agrave;n b&oacute;ng đ&aacute; thế giới (FIFA) đ&atilde; c&ocirc;ng bố bảng xếp hạng (BXH) th&aacute;ng 6/2020 đối với b&oacute;ng đ&aacute; nam. So với lần c&ocirc;ng bố gần nhất, BXH FIFA kh&ocirc;ng c&oacute; x&aacute;o trộn n&agrave;o do hoạt động thi đấu quốc tế của c&aacute;c đội tuyển quốc gia đang &quot;đ&oacute;ng băng&quot; v&igrave; dịch COVID-19.&nbsp;</div> <div>Với điểm số 1258, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguy&ecirc;n hạng 94 thế giới, xếp vị tr&iacute; thứ 14 ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; dẫn đầu khu vực Đ&ocirc;ng Nam.</div> <div>Xếp ngay sau tuyển Việt Nam ở Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; l&agrave; k&igrave;nh địch Th&aacute;i Lan (hạng 113) với 1178 điểm. C&aacute;c vị tr&iacute; tiếp theo trong khu vực lần lượt thuộc về Philippines (hạng 124), Myanmar (hạng 136), Malaysia (hạng 154),...</div> <div>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, đội tuyển Việt Nam hơn Malaysia - đối thủ tiếp theo tại bảng G ở v&ograve;ng loại World Cup 2022 khu vực ch&acirc;u &Aacute; tới... 60 bậc. Theo lịch thi đấu dự kiến, thầy tr&ograve; HLV Park Hang Seo sẽ tới l&agrave;m kh&aacute;ch của đội b&oacute;ng n&agrave;y v&agrave;o ng&agrave;y 13/10.&nbsp;</div> <div>Sau cuộc đọ sức với Malaysia, tuyển Việt Nam c&ograve;n 2 trận đấu cuối gặp Indonesia dự kiến v&agrave;o ng&agrave;y 12/11 v&agrave; UAE dự kiến v&agrave;o ng&agrave;y 17/11.</div> <div>Ở ch&acirc;u &Aacute;, top 5 vẫn l&agrave; c&aacute;c đội tuyển: Nhật Bản (hạng 28), Iran (hạng 33), H&agrave;n Quốc (hạng 40), Australia (hạng 42) v&agrave; Qatar (hạng 55).&nbsp;</div> <div>Dẫn đầu tr&ecirc;n BXH FIFA vẫn l&agrave; Bỉ với 1765 điểm. C&aacute;c vị tr&iacute; c&ograve;n lại trong top 10 lần lượt thuộc về Ph&aacute;p, Brazil, Anh, Uruguay, Croatia, Bồ Đ&agrave;o Nha, T&acirc;y Ban Nha, Argentina v&agrave; Colombia.</div> <div>Căn cứ diễn biến của dịch COVID-19, FIFA dự kiến sẽ t&aacute;i khởi động hoạt động thi đấu quốc tế v&agrave;o th&aacute;ng 10 tới. Do vậy, từ nay cho đến thời điểm c&aacute;c giải đấu quốc tế được tổ chức trở lại, BXH FIFA sẽ kh&oacute; c&oacute; sự thay đổi.</div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top