Từ ngày 1/6, dịch vụ chuyển phát nhanh không được khuyến mại quá 50%

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.

Theo quy định của Luật Bưu chính, dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát thư, gói, kiện hàng hoá bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.

chuyen-phat-nhanh.png

Từ ngày 1/6, giá cước dịch vụ bưu chính không được khuyến mại quá 50% (ảnh minh họa).

Nghị định số 25/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2022 đã bổ sung nhiều quy định đáng chú ý liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bưu chính.

Cụ thể, việc khuyến mại trong cung ứng dịch vụ bưu chính sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại. Trong đó, mức giảm giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu chính được khuyến mại bằng hình thức giảm giá không được vượt quá 50% giá cước gần nhất đã công khai, thông báo theo quy định.

Ngoài ra, giá cước dịch vụ bưu chính phải quy đổi bằng đồng Việt Nam, đã gồm các loại thuế, phụ phí của dịch vụ; thông tin liên quan khác (nếu có).

Giá cước dịch vụ bưu chính được công khai kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ và thống nhất với giá cước mà doanh nghiệp, tổ chức đã thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về bưu chính.

Theo Đời sống
back to top