Tự giác nộp tài sản tham nhũng được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật Đảng

Việc đảng viên vi phạm tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra được coi là tình tiết giảm nhẹ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành quy định 69 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Quy định 69 thay thế Quy định 07-QD/TW của Bộ Chính trị khoá XII về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định 102-QD/TW của Bộ Chính trị khoá XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

So với Quy định số 07 và 102, Quy định 69 đã bổ sung một số điểm mới cho phù hợp với các quy định của Đảng mới được ban hành trong thời gian qua.

quy-dinh-so-69.jpg
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Quy định số 69.

Quy định nêu rõ các tình tiết giảm nhẹ kỷ luật với đảng viên chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Cạnh đó, quy định nêu đảng viên thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo theo kết luận số 14 của Bộ Chính trị được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng xảy ra thiệt hại thì cơ quan có thẩm quyền xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá khách quan, toàn diện, nếu đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng vì lợi ích chung thì miễn kỷ luật hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

Ngược lại, nếu không tự giác nộp lại tiền, tài sản do vi phạm mà có được, bổ sung vào một trong các tình tiết tăng nặng mức kỷ luật.

Đồng thời, tình tiết tăng nặng khác là lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thực hiện chính sách an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh để trục lợi; ép buộc, vận động, tổ chức, tiếp tay cho người khác cùng vi phạm.

Về vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Quy định 69 nêu rõ các mức xử lý vi phạm.

Cụ thể, đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân do mình trực tiếp quản lý trái quy định; Tổ chức giao lưu, du lịch, tặng quà để lợi dụng, mua chuộc người có trách nhiệm ban hành quyết định không đúng quy định, nhằm trục lợi cho bản thân, gia đình mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp mà mình tham gia.

Quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, cho chuyển công tác đối với nhân sự là đối tượng đang trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét xử lý kỷ luật, bị kiến nghị xử lý vi phạm theo kết luận kiểm tra, thanh tra, đang điều tra hoặc giải quyết tố cáo…

Theo Đời sống
back to top