TP Hà Nội quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 2023

Lãnh đạo TP Hà Nội nhấn mạnh, để hoàn các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, các đơn vị, địa phương cần thiết phải thay đổi cách nghĩ, cách làm để tránh dàn trải và tạo ra ách tắc.
Trong 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Hà Nội đã về đích có 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Trong 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Hà Nội đã về đích có 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Về đích 100% 22 chỉ tiêu

Tại kỳ họp thứ X, HĐND thành phố Hà Nội, báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho biết, thành phố đã hoàn thành mục tiêu tổng quát của năm với 22/22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. UBND thành phố đã nhất trí đặt ra 22 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023.

Ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn thành phố Hà Nội cho biết thêm, trong 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Hà Nội đã về đích có 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, cũng là năm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền đặt ra.

Theo báo cáo của Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Vũ Duy Tuấn, kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ. Cụ thể, GRDP quý IV tăng 6,76% và ước cả năm tăng 8,89%. Cùng với đó, xuất khẩu đạt ở mức cao, ước tính cả năm 2022 đạt 17,34 tỷ USD, tăng 11,9%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 40,26 tỷ USD, tăng 15%, thu - chi ngân sách được đảm bảo. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 332.961 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2021. Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến 100.567,7 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán giao đầu năm, trong đó, chi đầu tư phát triển là 46.022,7 tỷ đồng, đạt 90,1% dự toán; chi thường xuyên 50.883,9 tỷ đồng, đạt 95,5% dự toán giao.

Thu hút đầu tư được đẩy mạnh, ước cả năm 2022, vốn đầu tư phát triển đạt 468.000 tỷ đồng, tăng 13,8% và bằng khoảng 39% GRDP. Lũy kế 11 tháng năm 2022, thành phố Hà Nội thu hút khoảng 1.540 triệu USD vốn FDI (tăng 11,6%).

Tính đến hết tháng 11, Hà Nội có 27.601 doanh nghiệp thành lập mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 312.377 tỷ đồng (tăng 26% về số lượng doanh nghiệp và tăng 4% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước).

Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2023

Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, để đạt được các chỉ tiêu cao trong năm 2023, Hà Nội phấn đấu thu hút sự tham gia của 25-30 doanh nghiệp với khoảng 30-35 sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp nông thôn theo hướng bền vững. Đồng thời, củng cố, nâng cao năng lực, năng suất nội tại của các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp.

Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp.

Đặc biệt, Hà Nội tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng...

Theo người phát ngôn TP Hà Nội, người đứng đầu TP Hà Nội nhấn mạnh, các đơn vị cần phải thay đổi cách nghĩ, cách làm để tránh dàn trải và tạo ra ách tắc. Trong năm 2023, mỗi đơn vị của TP chọn 5 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhất là nhiệm vụ khó nhất hoặc người dân đang bức xúc nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Theo ông Trương Việt Dũng, ngay sau khi HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2023, UBND TP đã lập tức triển khai ngay nhiệm vụ cụ thể đến từng ngành, đơn vị. Điều đó cho thấy sự khẩn trương, quyết liệt, tinh thần trách nhiệm rất cao của TP và các đơn vị, thể hiện qua những kế hoạch, chương trình hành động hiệu quả hơn. Đặc biệt, năm 2023, tiếp tục chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, TP Hà Nội tiến thêm một bước nữa, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, đột phá trong hành động của từng cấp, từng ngành.

Những kết quả cao của năm 2022 là tiền đề, động lực để TP Hà Nội tăng tốc trong năm 2023. Tuy nhiên, trong số 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được triển khai, có nhiều chỉ tiêu có thể không tăng so với năm trước, cần sự nỗ lực cao như tăng trưởng GRDP khoảng 7,0%, GRDP/người khoảng 150 triệu đồng. Ngoài ra, cũng còn nhiều chỉ tiêu khác năm 2023 TP phải triển khai, công việc mới, lớn và khó hơn, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt, đồng lòng trong hành động từ các cơ sở, địa phương.

Theo Đời sống
back to top