Tổng thống Brazil bất ngờ tuyên bố 'nhận được tin báo về gian lận bầu cử Mỹ'

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bất ngờ cho biết ông nhận được thông tin về khả năng đã xảy ra gian lận trong quá trình bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ.

<div> <p>&ldquo;T&ocirc;i c&oacute; nguồn tin ri&ecirc;ng cho thấy c&oacute; rất nhiều vụ gian lận ở Mỹ&rdquo;, &ocirc;ng Bolsonaro n&oacute;i với ph&oacute;ng vi&ecirc;n h&ocirc;m Chủ nhật. &ldquo;Kh&ocirc;ng ai n&oacute;i về điều đ&oacute;. Nếu n&oacute; đủ để biến một trong hai người trở th&agrave;nh người chiến thắng, th&igrave; t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng biết nữa.&rdquo;</p> <p>Tổng thống Bolsonaro cũng b&agrave;y tỏ sự quan ngại về hệ thống bầu cử hiện tại của Brazil, m&agrave; theo &ocirc;ng l&agrave; &ldquo;rất dễ để gian lận&rdquo;. &Ocirc;ng k&ecirc;u gọi ch&iacute;nh quyền Brazil trở lại bỏ phiếu giấy trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo, dự kiến diễn ra v&agrave;o năm 2022.</p> <p>Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ hiện vẫn chưa được x&aacute;c nhận, nhưng một số tờ b&aacute;o lớn đ&atilde; dự đo&aacute;n &ocirc;ng Joe Biden l&agrave; người đắc cử.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển giao quyền lực đ&atilde; bắt đầu được tiến h&agrave;nh, d&ugrave; Tổng thống Donald Trump vẫn chưa chấp nhận nhượng bộ.</p> <p>Một số l&atilde;nh đạo quốc tế đ&atilde; gửi lời ch&uacute;c mừng tới &ocirc;ng Joe Biden. Nhưng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết &ocirc;ng sẽ &ldquo;chờ th&ecirc;m một ch&uacute;t&rdquo; trước khi li&ecirc;n lạc với t&acirc;n Tổng thống Mỹ.</p> <p>Trong l&uacute;c đ&oacute;, cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute; li&ecirc;n quan đến phiếu bầu vẫn diễn ra ở một số bang chiến địa, d&ugrave; &ocirc;ng Trump c&oacute; rất &iacute;t cơ hội thắng kiện.</p> <p>Cử tri đo&agrave;n sẽ nh&oacute;m họp v&agrave;o ng&agrave;y 14/12 để bỏ phiếu x&aacute;c nhận Tổng thống tiếp theo của Mỹ.</p> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Miền Bắc sắp đón rét mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 29/11, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa khiến trời mưa dông.
back to top