'Tình hình dịch ở Bắc Kinh giống giai đoạn đầu của Vũ Hán'

Một chuyên gia y tế nói rằng sự gia tăng số ca nhiễm liên quan đến chợ ở Bắc Kinh không khác gì giai đoạn đầu của đại dịch ở thành phố Vũ Hán, nên Bắc Kinh phải hết sức cẩn thận.

<div> <p>&Ocirc;ng Feng Zhanchun, một chuy&ecirc;n gia y tế cộng đồng từ Trường Y khoa Tongji của Đại học Khoa học v&agrave; Kỹ thuật Hoa Trung ở Vũ H&aacute;n, cho biết mối li&ecirc;n hệ giữa bảy ca nhiễm ở chợ n&ocirc;ng sản Xinfadi v&agrave; 45 người c&oacute; kết quả dương t&iacute;nh kh&aacute;c tại Bắc Kinh nghĩa l&agrave; virus đang l&acirc;y lan trong cộng đồng.</p> <p>&ldquo;Vẫn chưa c&oacute; kết luận n&agrave;o về nguồn l&acirc;y v&agrave; con đường l&acirc;y nhiễm của Covid-19&rdquo;, &ocirc;ng Feng n&oacute;i. &ldquo;Bắc Kinh phải khẩn trương n&acirc;ng cấp c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch bệnh&rdquo;.</p> <p>&Ocirc;ng Feng cũng n&oacute;i rằng t&igrave;nh h&igrave;nh ở Bắc Kinh tương tự giai đoạn đầu của đại dịch ở Vũ H&aacute;n, nơi c&aacute;c ca nhiễm đầu ti&ecirc;n được ghi nhận ở một chợ hải sản v&agrave; sau đ&oacute; lan rộng khắp th&agrave;nh phố.</p> <p>&ldquo;Nếu dịch kh&ocirc;ng được kiểm so&aacute;t ngay b&acirc;y giờ, virus sẽ ảnh hưởng đến nhiều người trong một thời gian ngắn v&igrave; mật độ d&acirc;n số cao ở c&aacute;c th&agrave;nh phố&rdquo;, &ocirc;ng Feng cho biết.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Cvodi-19 o Bac Kinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/znews-photo-zadn-vn_ds.jpg" title="Cvodi-19 ở Bắc Kinh ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Hai người phụ nữ mặc đồ bảo hộ khi họ đi bộ tr&ecirc;n một con phố gần chợ Xinfadi ở Bắc Kinh v&agrave;o h&ocirc;m 13/6. Ảnh: <em>AFP</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bắc Kinh đ&atilde; đ&oacute;ng cửa chợ n&ocirc;ng sản lớn nhất của họ Xinfadi v&agrave; tuy&ecirc;n bố &ldquo;t&igrave;nh trạng khẩn cấp thời chiến&rdquo; tại một quận sau khi ph&aacute;t hiện ổ dịch mới, trong đ&oacute; hơn 50 người dương t&iacute;nh với mầm bệnh.</p> <p>Ủy ban Y tế Bắc Kinh h&ocirc;m 13/6 cho biết th&ecirc;m bốn bệnh nh&acirc;n được x&aacute;c nhận nhiễm Covid-19 v&agrave; c&oacute; c&aacute;c triệu chứng, n&acirc;ng tổng số ca nhiễm mới tại Bắc Kinh trong v&agrave;i ng&agrave;y qua l&ecirc;n 7 trường hợp. Hai ca nhiễm mới được c&ocirc;ng bố v&agrave;o h&ocirc;m 12/6 v&agrave; một ca c&ocirc;ng bố v&agrave;o ng&agrave;y 11/6, kết th&uacute;c chuỗi 55 ng&agrave;y li&ecirc;n tiếp Bắc Kinh kh&ocirc;ng c&oacute; ca nhiễm trong cộng đồng.</p> <p>Hơn 40 người tại chợ n&agrave;y đ&atilde; dương t&iacute;nh nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; triệu chứng.</p> <p>H&ocirc;m 12/6, tỉnh Li&ecirc;u Ninh cũng tuy&ecirc;n bố c&oacute; hai ca nhiễm mới v&agrave; cả hai ca n&agrave;y đều c&oacute; li&ecirc;n quan đến ca nhiễm tại Bắc Kinh. Người d&acirc;n ở th&agrave;nh phố Đại Li&ecirc;n của tỉnh Li&ecirc;u Ninh đ&atilde; được khuy&ecirc;n n&ecirc;n tr&aacute;nh đến Bắc Kinh.</p> <p>&Ocirc;ng Pang Xinghuo, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t v&agrave; Ph&ograve;ng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh, cho biết tất cả ca nhiễm mới đều li&ecirc;n quan đến chợ Xinfadi ở quận Fengtai, Bắc Kinh.</p> <p>&Ocirc;ng Pang cũng n&oacute;i c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế đ&atilde; lấy mẫu tại khu vực v&agrave; hơn 500 người l&agrave;m việc tại chợ. C&oacute; 45 người ở chợ Xinfadi v&agrave; một c&ocirc;ng nh&acirc;n kh&aacute;c tại một khu chợ ở quận Hải Điến dương t&iacute;nh với virus corona nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; triệu chứng.</p> <p>C&aacute;c bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; triệu chứng đ&atilde; được c&aacute;ch ly v&agrave; theo d&otilde;i.</p> <p>C&aacute; hồi cũng bị loại khỏi thực đơn của c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng trong th&agrave;nh phố sau khi virus được ph&aacute;t hiện tr&ecirc;n thớt được sử dụng để sơ chế c&aacute; hồi nhập khẩu ở chợ Xinfadi.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top