Tìm thấy 4 thi thể trong vụ sạt lở ở Sư đoàn 337

11h20 sáng 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở đất, vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337.

<div> <div class="notebox ncenter"> <ul> <li>1h25 khu vực đ&oacute;ng qu&acirc;n của Đo&agrave;n Kinh tế - Quốc ph&ograve;ng 337 xảy ra sạt lở.</li> <li>5 người được cứu, 22 nạn nh&acirc;n mất t&iacute;ch.</li> <li>11h20 t&igrave;m thấy 4 thi thể.</li> <li>Bộ Quốc ph&ograve;ng họp khẩn, triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p t&igrave;m kiếm, cứu nạn.</li> </ul> </div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/3Z_F1iutQd4/35077994e2db0b8552ca/5122d4a440e1a9bff0f0/360/281b6de45eabb7f5eeba.mp4?authen=exp=1603164137~acl=/3Z_F1iutQd4/*~hmac=69f620363100450c717ab57507d71485" false="" source-url="/video-khu-vuc-chien-si-su-doan-337-bi-vui-lap-post1143159.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="281b6de45eabb7f5eeba" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/ngotgs/2020_10_18/huonghoa.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/3Z_F1iutQd4/35077994e2db0b8552ca/5122d4a440e1a9bff0f0/360/281b6de45eabb7f5eeba.mp4?authen=exp=1603164137~acl=/3Z_F1iutQd4/*~hmac=69f620363100450c717ab57507d71485" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/U8Gy1zd16bE/whls/vod/0/61qSsiNAmC3WuEDB7ba/281b6de45eabb7f5eeba.m3u8?authen=exp=1603120937~acl=/U8Gy1zd16bE/*~hmac=63f21f4020a319217eeb5cab14809473" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/3Z_F1iutQd4/35077994e2db0b8552ca/5122d4a440e1a9bff0f0/360/281b6de45eabb7f5eeba.mp4?authen=exp=1603164137~acl=/3Z_F1iutQd4/*~hmac=69f620363100450c717ab57507d71485" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/3Z_F1iutQd4/35077994e2db0b8552ca/5122d4a440e1a9bff0f0/360/281b6de45eabb7f5eeba.mp4?authen=exp=1603164137~acl=/3Z_F1iutQd4/*~hmac=69f620363100450c717ab57507d71485" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Khu vực chiến sĩ Sư đo&agrave;n 337 bị v&ugrave;i lấp</span></strong> 27 c&aacute;n bộ, chiến sĩ Sư đo&agrave;n 337 bị đất, đ&aacute; v&ugrave;i lấp trong đ&ecirc;m. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đ&atilde; cứu được 5 người, c&ograve;n 22 nạn nh&acirc;n đang mất li&ecirc;n lạc.</figcaption> </figure> <p>Trao đổi với <em>Zing</em> l&uacute;c 10h40, &ocirc;ng Nguyễn Văn Tư, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng UBND huyện Hướng H&oacute;a, cho biết lực lượng cứu hộ đ&atilde; t&igrave;m thấy 3 thi thể trong vụ sạt lở ở x&atilde; Hướng Ph&ugrave;ng. &quot;C&aacute;c lực lượng chức năng đang tiếp tục t&igrave;m những người mất t&iacute;ch&quot;, &ocirc;ng Tư th&ocirc;ng tin.</p> <p>3 thi thể đầu ti&ecirc;n được lực lượng cứu hộ t&igrave;m thấy gồm: Sĩ quan L&ecirc; Đức Hải, chủ nhiệm hậu cần L&ecirc; Văn Quế v&agrave; qu&acirc;n nh&acirc;n chuy&ecirc;n nghiệp L&ecirc; Quốc Cường.</p> <p>11h25, &ocirc;ng Nguyễn Văn Tư, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng UBND huyện Hướng H&oacute;a, cho biết l&uacute;c 11h20 lực lượng cứu hộ đ&atilde; t&igrave;m thấy thi thể thứ 4, danh t&iacute;nh nạn nh&acirc;n được x&aacute;c định l&agrave; chiến sĩ Cao Văn Thắng.</p> <h3>Cứu hộ, cứu nạn gặp kh&oacute; khăn</h3> <p>11h10, &ocirc;ng Hồ Văn Khưn, B&iacute; thư Đảng ủy x&atilde; Hướng Ph&ugrave;ng, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực t&igrave;m kiếm 19 c&aacute;n bộ, chiến sĩ c&ograve;n mất t&iacute;ch.</p> <p>&ldquo;Mọi người vẫn đang nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng. Ai mệt v&agrave; đ&oacute;i th&igrave; ăn ngay tại chỗ rồi tiếp tục t&igrave;m kiếm&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>Hiện c&ocirc;ng t&aacute;c cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều kh&oacute; khăn do lũ ống c&oacute; khả năng tiếp tục tr&agrave;n về.</p> <p>Rạng s&aacute;ng 18/10, một vụ sạt lở đất xảy ra tại khu vực đ&oacute;ng qu&acirc;n của Đo&agrave;n Kinh tế - Quốc ph&ograve;ng 337, Qu&acirc;n khu 4, ở huyện Hướng H&oacute;a, tỉnh Quảng Trị, khiến 22 c&aacute;n bộ, chiến sĩ bị v&ugrave;i lấp.</p> <p>C&aacute;c lực lượng chức năng ngay lập tức được cử v&agrave;o hiện trường, tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;m kiếm, cứu hộ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tim thay thi the dau tien vu 22 chien si bi vui lap o Quang Tri anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/znews-photo-zadn-vn_tt.jpg" title="tìm thấy thi thể đầu tiên vụ 22 chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lực lượng cứ hộ t&igrave;m thấy thi thể đầu ti&ecirc;n trong vụ sạt lở ở Sư đo&agrave;n 337. Ảnh:<em> Qu&acirc;n khu 4.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước đ&oacute;, một đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c gồm c&aacute;c đơn vị chức năng v&agrave; l&atilde;nh đạo tỉnh Quảng Trị đ&atilde; l&ecirc;n đường v&agrave;o huyện Hướng H&oacute;a để chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c cứu hộ, cứu nạn.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, khi v&agrave;o c&aacute;ch hiện trường khoảng 2 km, đường bị sạt lở nặng. C&aacute;c lực lượng huy động phương tiện để giải ph&oacute;ng đất đ&aacute; tại điểm sạt lở để di chuyển v&agrave;o hiện trường.</p> <p>Khoảng 100 c&aacute;n bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng qu&acirc;n sự tỉnh Quảng Trị đ&atilde; di chuyển bằng đường bộ để tiếp cận hiện trường.</p> <h3>Bộ Quốc ph&ograve;ng họp khẩn</h3> <p>S&aacute;ng 18/10, Bộ Quốc ph&ograve;ng tổ chức họp khẩn, triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p t&igrave;m kiếm, cứu nạn v&agrave; bảo đảm an to&agrave;n cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ, nh&acirc;n d&acirc;n tại c&aacute;c tỉnh miền Trung.</p> <p>Đại tướng Ng&ocirc; Xu&acirc;n Lịch, Bộ trưởng Quốc ph&ograve;ng, chỉ đạo khẩn trương cứu hộ, cứu nạn c&aacute;c nạn nh&acirc;n trong vụ sạt lở tại khu vực đ&oacute;ng qu&acirc;n của Đo&agrave;n Kinh tế - Quốc ph&ograve;ng 337 (Qu&acirc;n khu 4). Đ&acirc;y l&agrave; khu vực đặc biệt kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Hướng H&oacute;a, tỉnh Quảng Trị.</p> <p>Bộ trưởng Quốc ph&ograve;ng giao Qu&acirc;n khu 4 phối hợp với c&aacute;c đơn vị chức năng địa phương khẩn trương triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p t&igrave;m kiếm cứu nạn, cứu hộ; đồng thời, &ocirc;ng y&ecirc;u cầu phải bảo đảm an to&agrave;n tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tim thay thi the dau tien vu 22 chien si bi vui lap o Quang Tri anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/znews-photo-zadn-vn_001_zing.jpg" title="tìm thấy thi thể đầu tiên vụ 22 chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&aacute;c lực lượng huy động phương tiện để giải ph&oacute;ng đất đ&aacute; tại điểm sạt lở để di chuyển v&agrave;o hiện trường. Ảnh: <em>Ngọc T&acirc;n.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trao đổi với <em>Zing</em> s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, một nguồn tin từ Sư đo&agrave;n 337 cho biết vụ sạt lở đất l&uacute;c 1h25 c&ugrave;ng ng&agrave;y đ&atilde; v&ugrave;i lấp 3 ng&ocirc;i nh&agrave; c&oacute; h&agrave;ng chục c&aacute;n bộ chiến sĩ ở b&ecirc;n trong.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; cứu được 5 người an to&agrave;n, c&ograve;n 22 người đang bị đất đ&aacute; v&ugrave;i lấp. C&aacute;c c&aacute;n bộ chiến sĩ đ&atilde; tham gia cứu hộ, cứu nạn gi&uacute;p d&acirc;n suốt cả ng&agrave;y h&ocirc;m trước, khi r&uacute;t qu&acirc;n về nghỉ ngơi tại 3 căn nh&agrave; n&agrave;y th&igrave; tai nạn xảy ra&quot;, nguồn tin n&oacute;i v&agrave; cho biết c&ocirc;ng t&aacute;c cứu hộ cứu nạn đang được triển khai rất khẩn trương.</p> <p>Thời tiết tại Quảng Trị đang rất xấu, đất đ&aacute; tiếp tục sạt lở, nhiều đoạn đường bị chia cắt. Trong số 22 c&aacute;n bộ, chiến sĩ bị v&ugrave;i lấp, c&oacute; 4 sĩ quan, 10 qu&acirc;n nh&acirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, 8 chiến sĩ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="tim thay thi the dau tien vu 22 chien si bi vui lap o Quang Tri anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/znews-photo-zadn-vn_z2131724732933_3122c246479b2fdf91e1b22e7e9f54cc.jpg" title="tìm thấy thi thể đầu tiên vụ 22 chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Vụ sạt lở xảy ra tại Sư đo&agrave;n 337, c&aacute;ch TP Đ&ocirc;ng H&agrave; gần 90 km. Ảnh: <em>Google Maps.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top