Tiếp viên hàng không lây bệnh Covid-19 ra cộng đồng như thế nào?

Nam tiếp viên hàng không (bệnh nhân 1342) đã lây bệnh Covid-19 cho nam giáo viên tiếng Anh ở TP HCM, từ người này đã xác định được 2 ca dương tính, trong đó có một bé trai 1 tuổi.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Tiếp viên hàng không lây bệnh Covid-19 ra cộng đồng như thế nào? - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/02/icdn-dantri-com-vn_covid-19-lay-nhiem-tphcm-1606893909301.png" title="Tiếp viên hàng không lây bệnh Covid-19 ra cộng đồng như thế nào? - 1" /></figure> <p><strong>Sức khỏe</strong></p> <p>Đồ họa:<strong> Thu Hiền</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top