Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN

Đêm 24, rạng sáng 25/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN tại Jakarta, Indonesia.

<div> <div id="divfirst"> <div> <figure class="image"><img alt="Chú thích ảnh" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/25/cdnmedia-baotintuc-vn_thu-tuong-pham-minh-chinh-asean-25421.jpeg" /> <figcaption>Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh dự Hội nghị c&aacute;c Nh&agrave; l&atilde;nh đạo ASEAN. Ảnh: Dương Giang/TTXVN</figcaption> </figure> </div> <p>L&agrave; chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c nước ngo&agrave;i đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n cương vị mới v&agrave; chỉ trong hơn 30 giờ tại Jakarta (từ trưa ng&agrave;y 23 đến chiều ng&agrave;y 24/4), Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh đ&atilde; c&oacute; chương tr&igrave;nh hoạt động d&agrave;y đặc: dự Hội nghị c&aacute;c Nh&agrave; L&atilde;nh đạo ASEAN; hội đ&agrave;m với Tổng thống Indonesia Joko Widodo; hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah; c&oacute; c&aacute;c cuộc gặp song phương với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Singapore L&yacute; Hiển Long, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin; tiếp Tổng thư k&yacute; ASEAN Lim Jock Hoi.</p> <p>Tại Hội nghị c&aacute;c Nh&agrave; L&atilde;nh đạo ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh v&agrave; c&aacute;c Nh&agrave; l&atilde;nh đạo ASEAN đ&atilde; tập trung trao đổi về 3 nội dung ch&iacute;nh l&agrave; hợp t&aacute;c x&acirc;y dựng Cộng đồng ASEAN, quan hệ đối ngoại của ASEAN v&agrave; c&aacute;c vấn đề khu vực, quốc tế đang được quan t&acirc;m.</p> <p>Về t&igrave;nh h&igrave;nh Myanmar, Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh khẳng định tr&ecirc;n cương vị Ủy vi&ecirc;n kh&ocirc;ng thường trực v&agrave; hiện đang l&agrave; Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong th&aacute;ng 4/2021, Việt Nam đ&atilde; nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho việc t&igrave;m ra giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp cho t&igrave;nh h&igrave;nh Myanmar. Thủ tướng đề nghị c&aacute;c nước ASEAN phối hợp chặt chẽ tại c&aacute;c diễn đ&agrave;n của Li&ecirc;n hợp quốc c&ugrave;ng Việt Nam vận động c&aacute;c đối t&aacute;c ủng hộ v&agrave; hỗ trợ nỗ lực của ASEAN trong tiếp cận v&agrave; t&igrave;m kiếm giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp cho Myanmar.</p> <p>Tại c&aacute;c cuộc tiếp x&uacute;c song phương, Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh nhận được lời ch&uacute;c mừng từ c&aacute;c nguy&ecirc;n thủ c&aacute;c quốc gia ASEAN về việc Thủ tướng vừa được Quốc hội bầu giữ trọng tr&aacute;ch mới; ch&uacute;c mừng v&agrave; b&agrave;y tỏ ngưỡng mộ Việt Nam trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19, đảm nhận th&agrave;nh c&ocirc;ng vai tr&ograve; Chủ tịch ASEAN năm 2020 v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh tựu kinh tế, x&atilde; hội nổi bật kh&aacute;c. Nguy&ecirc;n thủ c&aacute;c nước đều khẳng định coi trọng v&agrave; mong muốn tăng cường quan hệ hợp t&aacute;c hữu nghị với Việt Nam.</p> </div> <div id="divend"> <p>Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh khẳng định Việt Nam tiếp tục ki&ecirc;n tr&igrave; đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương h&oacute;a, đa dạng h&oacute;a, l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm của cộng đồng quốc tế, chủ động t&iacute;ch cực hội nhập quốc tế to&agrave;n diện v&agrave; s&acirc;u rộng; khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng, sẽ kh&ocirc;ng ngừng củng cố v&agrave; mở rộng quan hệ với c&aacute;c nước.</p> <p>Tại c&aacute;c cuộc tiếp x&uacute;c, Thủ tướng Phạm Minh Ch&iacute;nh v&agrave; c&aacute;c Nh&agrave; L&atilde;nh đạo c&aacute;c nước ASEAN nhất tr&iacute; tiếp tục ph&aacute;t triển quan hệ hợp t&aacute;c nhiều mặt giữa c&aacute;c quốc gia như th&uacute;c đẩy đầu tư, thương mại hai chiều, tăng cường hợp t&aacute;c biển, ứng ph&oacute; với dịch bệnh mới nổi như COVID-19...</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baotintuc.vn
Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tiếp nhận 3 trường hợp trẻ nuốt phải đinh vít, vật sắc nhọn và cục nam châm nguy hiểm. Rất may, trẻ được phát hiện, đem đến viện xử lý kịp thời nên chưa bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ.
Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

“Việc phát triển NOXH sẽ giải quyết nhu cầu cho số đông người dân có thu nhập thấp, từ đó xóa được thảm họa chung cư mini như vừa xảy ra ở Hà Nội”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nói.
back to top