Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm người dân vùng lũ Quảng Bình

Sáng 24/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thăm người dân huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thu tuong Nguyen Xuan Phuc tham Quang Binh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/znews-photo-zadn-vn_2_zing.jpg" title="Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Quảng Bình ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Sau khi xuống s&acirc;n bay Đồng Hới, TP Đồng Hới, <span>Quảng B&igrave;nh</span>, Thủ tướng c&ugrave;ng đo&agrave;n di chuyển đến thăm b&agrave; con x&atilde; Hiền Ninh (huyện <span>Quảng Ninh</span>), một trong những v&ugrave;ng ngập lũ nặng tr&ecirc;n địa b&agrave;n. Hay tin Thủ tướng về thăm, kh&aacute; đ&ocirc;ng b&agrave; con x&atilde; Hiền Ninh đến trụ sở UBND x&atilde; từ s&aacute;ng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thu tuong Nguyen Xuan Phuc tham Quang Binh anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/znews-photo-zadn-vn_4_zing_1.jpg" title="Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Quảng Bình ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong chuyến về x&atilde; Hiền Ninh, Thủ tướng c&ugrave;ng đo&agrave;n đến thăm Trường Mầm non x&atilde; Hiền Ninh. Tại đ&acirc;y, Thủ tướng trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ nh&agrave; trường. Tiếp đến, Thủ tướng c&ugrave;ng đo&agrave;n đến thăm th&ocirc;n Đồng Tư, v&ugrave;ng ngập nặng nhất x&atilde; Hiền Ninh, nơi c&oacute; 100% nh&agrave; d&acirc;n bị ngập trong lũ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/znews-photo-zadn-vn_ttg13.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>Thủ tướng hỏi thăm, tặng qu&agrave; động vi&ecirc;n cho những người cao tuổi ở th&ocirc;n Đồng Tư. Ảnh: <em>Quang Hiếu/VGP.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thu tuong Nguyen Xuan Phuc tham Quang Binh anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/znews-photo-zadn-vn_thutuong0001_zing.jpg" title="Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Quảng Bình ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>X&atilde; Hiền Ninh, nơi hợp lưu giữa hai con s&ocirc;ng Long Đại v&agrave; Kiến Giang, một trong những v&ugrave;ng rốn lũ của tỉnh Quảng B&igrave;nh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thu tuong Nguyen Xuan Phuc tham Quang Binh anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/znews-photo-zadn-vn_b629b235099d00a328772a61a35ce495.jpg" title="Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Quảng Bình ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, 7/8 th&ocirc;n của x&atilde; n&agrave;y bị ngập lũ ho&agrave;n to&agrave;n. Địa phương c&oacute; hơn 1.900 nh&agrave; d&acirc;n bị ngập, trong đ&oacute; hơn 1.500 ng&ocirc;i nh&agrave; ngập s&acirc;u 1-3 m.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thu tuong Nguyen Xuan Phuc tham Quang Binh anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/znews-photo-zadn-vn_thutuong0006_zing.jpg" title="Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Quảng Bình ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>B&agrave; con th&ocirc;n Đồng Tư nhận qu&agrave; của Thủ tướng v&agrave; đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thu tuong Nguyen Xuan Phuc tham Quang Binh anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/24/znews-photo-zadn-vn_thutuong0012_zing.jpg" title="Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Quảng Bình ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tiếp đến, Thủ tướng v&agrave; đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c về l&agrave;m việc tại UBND tỉnh Quảng B&igrave;nh về c&ocirc;ng t&aacute;c khắc phục hậu quả mưa lũ v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn của tỉnh Quảng B&igrave;nh v&agrave; một số tỉnh miền Trung.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/IFz4fBe3qDs/3227f7eb00a4e9fab0b5/7675401c87596e073748/720/ee41910e9d41741f2d50.mp4?authen=exp=1603633992~acl=/IFz4fBe3qDs/*~hmac=315620a5594d52b365337a5a1d6a5cbd" false="" source-url="/video-tuong-le-chiem-mot-so-noi-tung-dung-hang-cuu-tro-sai-muc-dich-post1145288.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="ee41910e9d41741f2d50" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/gtnzna/2020_10_23/thumblut2.jpeg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/9LgfklIO4t8/7b7f48b3bffc56a20fed/06aac6c30186e8d8b197/480/ee41910e9d41741f2d50.mp4?authen=exp=1603633992~acl=/9LgfklIO4t8/*~hmac=27e709ccaf3890c5e373adb6b9072a60" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/Kl7sMsvIfKU/whls/vod/0/FZiw-LPcR6nCJ4y-UoC/ee41910e9d41741f2d50.m3u8?authen=exp=1603590792~acl=/Kl7sMsvIfKU/*~hmac=28e4d62bb801e0513dfddc20de97bc7f" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/9LgfklIO4t8/7b7f48b3bffc56a20fed/06aac6c30186e8d8b197/480/ee41910e9d41741f2d50.mp4?authen=exp=1603633992~acl=/9LgfklIO4t8/*~hmac=27e709ccaf3890c5e373adb6b9072a60" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/IFz4fBe3qDs/3227f7eb00a4e9fab0b5/7675401c87596e073748/720/ee41910e9d41741f2d50.mp4?authen=exp=1603633992~acl=/IFz4fBe3qDs/*~hmac=315620a5594d52b365337a5a1d6a5cbd" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Tướng L&ecirc; Chi&ecirc;m: &#39;Một số nơi từng d&ugrave;ng h&agrave;ng cứu trợ sai mục đ&iacute;ch&#39;</span></strong> Với kinh nghiệm nhiều năm chỉ đạo, thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c cứu hộ, cứu nạn ở miền Trung, thượng tướng L&ecirc; Chi&ecirc;m cho biết từng c&oacute; t&igrave;nh trạng một số nơi d&ugrave;ng h&agrave;ng cứu trợ sai mục đ&iacute;ch.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top