Thủ tục bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Khi được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội người lao động sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Lợi ích từ các chế độ như: lương hưu, chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp hay hưởng BHXH 1 lần.

Hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 23 năm nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu. Vậy tôi có được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu khi đủ tuổi không? Cách thực hiện ra sao?

Nguyễn Văn Hạnh (Hà Nội)

Trả lời: Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng BHXH một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Như vậy, nếu người lao động đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội (tối thiểu 20 năm theo quy định hiện nay) nhưng chưa đủ tuổi hưởng lương hưu thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH để được hưởng lương hưu khi đủ tuổi.

Khi được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội người lao động sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Lợi ích từ các chế độ như: lương hưu, chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp hay hưởng BHXH 1 lần.

Để bảo lưu thời gian đóng BHXH căn cứ theo Công văn số 4424/BHXH-ST của BHXH Việt Nam ban hành ngày 6/11/2015. Áp dụng đối với trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp và trường hợp người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Người lao động đến cơ quan bảo hiểm để làm thủ tục bảo lưu BHXH

Cơ quan BHXH cấp huyện nơi chi trả trợ cấp thất nghiệp căn cứ quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện cấp Giấy xác nhận thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện (Mẫu số C15-TS) khi người lao động kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp để ghi, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp bảo lưu.

Trường hợp người lao động tiếp tục tham gia BHXH, bảo hiểm tự nguyện thì nộp giấy xác nhận thời gian đóng BHTN cho cơ quan BHXH để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp trên sổ BHXH để làm căn cứ tính hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau. Thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện được bảo lưu là khoảng thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện tính từ tháng đóng bảo hiểm tự nguyện cuối cùng trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là một trong những quyền lợi đặc biệt của người lao động khi tham gia BHXH. Người lao động hoàn toàn có thể yên tâm khi không thể tham gia BHXH liên tục. Việc tính hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp thất nghiệp hay BHXH một lần sẽ dựa trên căn cứ bảo lưu thời gian đóng BHXH của người lao động.

Bà Nguyễn Thị Ngọc (Cán bộ Bảo hiểm xã hội Hà Nội)

Theo Đời sống
Yêu cầu siết chặt cấp giấy phép xây dựng chung cư mini

Yêu cầu siết chặt cấp giấy phép xây dựng chung cư mini

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, công trình có thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở.
back to top