Thêm 4 ca Covid-19 nhập cảnh

Bộ Y tế chiều 22/4 ghi nhận 4 ca dương tính nCoV, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Hà Nội, Đà Nẵng và Phú Yên.

<div> <p class="Normal">4 ca mới được ghi nhận từ số 2813-2816, cụ thể:</p> <p class="Normal"><strong>Ca 2813</strong> ghi nhận tại H&agrave; Nội, nam, 23 tuổi, tại quận Ninh Kiều, th&agrave;nh phố Cần Thơ. Ng&agrave;y 17/4, anh từ Singapore nhập cảnh s&acirc;n bay Nội B&agrave;i tr&ecirc;n chuyến bay BL116, kết quả x&eacute;t nghiệm lần 2 ng&agrave;y 21/4 dương t&iacute;nh với nCoV. Hiện bệnh nh&acirc;n được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.</p> <p class="Normal"><strong>Ca 2814 v&agrave; 2815 </strong>ghi nhận tại Th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng, gồm một nữ một nam, 56 tuổi v&agrave; 37 tuổi, ở th&agrave;nh phố Th&aacute;i B&igrave;nh, tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh v&agrave; huyện Y&ecirc;n Định, tỉnh Thanh H&oacute;a. Ng&agrave;y 21/4, họ từ Nga nhập cảnh s&acirc;n bay Quốc tế Đ&agrave; Nẵng tr&ecirc;n chuyến bay VN5062, kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 21/4 dương t&iacute;nh với nCoV. Hiện c&aacute;c bệnh nh&acirc;n được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng.</p> <p class="Normal"><strong>Ca 2816</strong> ghi nhận tại tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n, nam, 27 tuổi, ở huyện Thạch Thất, H&agrave; Nội. Ng&agrave;y 16/4, anh từ Nhật Bản nhập cảnh s&acirc;n bay Quốc tế Cam Ranh tr&ecirc;n chuyến bay VN5313, kết quả x&eacute;t nghiệm lần hai ng&agrave;y 22/4 dương t&iacute;nh với nCoV. Hiện bệnh nh&acirc;n được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n.</p> <p class="Normal">Như vậy, h&ocirc;m nay th&ecirc;m 10 ca nhiễm, tổng số ca nhiễm l&ecirc;n 2.816, số khỏi 2.490. C&aacute;c bệnh nh&acirc;n đang điều trị đa số sức khỏe ổn định, trong đ&oacute; 12 người x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh nCoV lần một, 11 người &acirc;m t&iacute;nh lần hai v&agrave; 17 người &acirc;m t&iacute;nh lần ba.</p> <p class="Normal">Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe c&aacute;ch ly l&agrave; hơn 39.000. Trong đ&oacute;, số người c&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện l&agrave; 518, tại cơ sở kh&aacute;c l&agrave; hơn 23.000, c&ograve;n lại c&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;.</p> <p class="Normal">Gần một th&aacute;ng qua cả nước kh&ocirc;ng ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, song số ca nhiễm nhập cảnh tăng h&agrave;ng ng&agrave;y, c&oacute; h&ocirc;m hơn 25 ca. Kể từ ng&agrave;y 27/1 b&ugrave;ng ph&aacute;t đợt dịch li&ecirc;n quan Hải Dương, Quảng Ninh đến nay, tổng ca nhiễm cộng đồng duy tr&igrave; 910.</p> <p class="Normal">Theo Chương tr&igrave;nh Ti&ecirc;m chủng Mở rộng quốc gia, ng&agrave;y 21/4 c&oacute; th&ecirc;m 1.968 người được ti&ecirc;m chủng vaccine Covid-19. Tổng cộng đ&atilde; thực hiện ti&ecirc;m đợt một v&agrave; hai tại 27 tỉnh, th&agrave;nh phố cho 108.897 người.</p> <p class="Normal">H&ocirc;m nay Đồng Nai bắt đầu ti&ecirc;m vaccine Covid-19 cho nh&oacute;m ưu ti&ecirc;n. 48 c&aacute;n bộ, b&aacute;c sĩ, điều dưỡng, nh&acirc;n vi&ecirc;n của Bệnh viện Phổi Đồng Nai l&agrave; những người đầu ti&ecirc;n ở tỉnh n&agrave;y được ti&ecirc;m vaccine.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Nhân viên Y tế được tư vấn trước khi tiêm vaccine. Ảnh: Phước Tuấn" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/22/i1-suckhoe-vnecdn-net_tiem-chung-8710-1619084784-3573-1619090108.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế được tư vấn trước khi ti&ecirc;m vaccine. Ảnh: <em>Th&aacute;i H&agrave;</em></p> </figcaption> </figure> <p class="Normal">B&aacute;c sĩ Phạm Ngọc Hạ, b&aacute;c sĩ điều trị cho bệnh nh&acirc;n Covid-19 đầu ti&ecirc;n của tỉnh Đồng Nai, l&agrave; người đầu ti&ecirc;n ti&ecirc;m vaccine ph&ograve;ng Covid-19 cho biết ban đầu anh kh&aacute; lo lắng v&agrave; hồi hộp. Tuy nhi&ecirc;n, sau khi được kiểm tra, s&agrave;ng lọc sức khỏe, tư vấn kỹ c&agrave;ng, anh cảm thấy rất an t&acirc;m.</p> <p class="Normal">Ghi nhận sau ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n, c&aacute;c trường hợp ti&ecirc;m chủng chưa c&oacute; dấu hiệu bất thường n&agrave;o.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Bạch Th&aacute;i B&igrave;nh, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, cho biết Đồng Nai được Bộ Y tế ph&acirc;n bổ 17.450 liều vaccine AstraZeneca. Trong đ&oacute;, 16.800 liều vaccine để ti&ecirc;m cho c&aacute;c lực lượng ưu ti&ecirc;n, 650 liều do Bộ C&ocirc;ng an chuyển về để ti&ecirc;m cho lực lượng c&ocirc;ng an trong tỉnh.</p> <p class="Normal">Sau đợt n&agrave;y, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức ti&ecirc;m cho to&agrave;n bộ c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ograve;n lại của Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Kể từ ng&agrave;y 23/4, tỉnh sẽ triển khai ti&ecirc;m tr&ecirc;n diện rộng v&agrave; sẽ c&oacute; nhiều đơn vị thực hiện ti&ecirc;m chủng.</p> <p class="Normal">Theo &ocirc;ng B&igrave;nh, tất cả quy tr&igrave;nh, từ tiếp nhận, bảo quản vaccine, lập danh s&aacute;ch, tổ chức kh&aacute;m s&agrave;ng lọc, thực h&agrave;nh ti&ecirc;m chủng, theo d&otilde;i sau ti&ecirc;m đều được ng&agrave;nh y tế tập huấn, tổ chức chặt chẽ, đ&uacute;ng quy định, đảm bảo ti&ecirc;m đến đ&acirc;u, an to&agrave;n đến đ&oacute;.</p> <p class="Normal">Người d&acirc;n được khuyến c&aacute;o tiếp tục thực hiện nghi&ecirc;m y&ecirc;u cầu 5K, đặc biệt l&agrave; đeo khẩu trang, kh&ocirc;ng tụ tập đ&ocirc;ng người v&agrave; thực hiện nghi&ecirc;m c&aacute;c hướng dẫn ph&ograve;ng chống dịch tại c&ocirc;ng sở, cơ quan, nh&agrave; m&aacute;y, x&iacute; nghiệp, cơ sở sản xuất đảm bảo an to&agrave;n khi l&agrave;m việc.</p> <p class="Normal">Theo Trung t&acirc;m Đ&aacute;p ứng khẩn cấp sự kiện y tế c&ocirc;ng cộng Việt Nam, thế giới ghi nhận hơn 3 triệu người chết v&igrave; Covid-19 trong hơn 143 triệu người nhiễm. Mỹ l&agrave; quốc gia chịu ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng nhất của dịch, tiếp theo l&agrave; Ấn Độ v&agrave; Brazil.</p> <p class="author_mail">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Xử phạt Tổng Biên tập Báo VietnamEuropa 7,5 triệu đồng

Ông Lê Ngọc Dung đã tự cấp thẻ nhà báo VietnamEuropa (Báo cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc) cho các phóng viên là người Việt Nam tại nhiều tỉnh thành, đồng thời chỉ đạo sản xuất tin, bài trên Báo điện tử VietnamEuropa và Báo in VietnamEuropa.
back to top