Thái Nguyên: Xử phạt 775 triệu đồng một doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 775 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Ván ép Việt Bắc do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="thai nguyen xu phat 775 trieu dong mot doanh nghiep gay o nhiem moi truong" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/23/baoxaydung-com-vn_4928_image001.jpg" title="Thái Nguyên: Xử phạt 775 triệu đồng một doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường" /></td> </tr> <tr> <td>Ngay từ khi C&ocirc;ng ty đi v&agrave;o hoạt động, đ&atilde; ph&aacute;t sinh kh&oacute;i, bụi v&agrave; tiếng ồn khiến cuộc sống sinh hoạt của người d&acirc;n bị ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo x&aacute;c định của cơ quan chức năng: C&ocirc;ng ty Cổ phần V&aacute;n &eacute;p Việt Bắc (địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh tại tổ 2, phường Ph&uacute; X&aacute;, th&agrave;nh phố Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n) đ&atilde; vi phạm 4 nội dung quy định về bảo vệ m&ocirc;i trường, gồm: Kh&ocirc;ng c&oacute; giấy x&aacute;c nhận ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh bảo vệ m&ocirc;i trường phục vụ giai đoạn vận h&agrave;nh; kh&ocirc;ng lập lại b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường (b&aacute;o c&aacute;o ĐTM) theo quy định trước khi mở rộng sản xuất, bổ sung d&acirc;y chuyền; thực hiện gi&aacute;m s&aacute;t chất thải định kỳ kh&ocirc;ng đầy đủ về tần suất; hoạt động sản xuất g&acirc;y tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật.</p> <p>Căn cứ quy định ph&aacute;p luật v&agrave; thẩm quyền, UBND tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n đ&atilde; quyết định xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh đối với C&ocirc;ng ty Cổ phần V&aacute;n &eacute;p Việt Bắc do vi phạm c&aacute;c quy định về bảo vệ m&ocirc;i trường với mức phạt bằng tiền l&agrave; 775 triệu đồng.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, UBND tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n cũng Quyết định đ&igrave;nh chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời hạn 4 th&aacute;ng đối với C&ocirc;ng ty Cổ phần V&aacute;n &eacute;p Việt Bắc để khắc phục những h&agrave;nh vi vi phạm.</p> <p>Theo đ&oacute;, c&aacute;c nội dung C&ocirc;ng ty Cổ phần V&aacute;n &eacute;p Việt Bắc phải thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p khắc phục gồm: X&acirc;y lắp, vận h&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; lập hồ sơ b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh bảo vệ m&ocirc;i trường, tr&igrave;nh cơ quan chức năng kiểm tra, x&aacute;c nhận trước ng&agrave;y 15/11/2020; lập lại b&aacute;o c&aacute;o ĐTM tr&igrave;nh cơ quan c&oacute; thẩm quyền ph&ecirc; duyệt trước ng&agrave;y 15/8/2020; tiếp tục thực hiện quan trắc gi&aacute;m s&aacute;t m&ocirc;i trường định kỳ theo b&aacute;o c&aacute;o ĐTM đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt; phải thực hiện biện ph&aacute;p giảm thiểu tiếng ồn, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật trước ng&agrave;y 30/5/2020.</p> <p>Được biết: C&ocirc;ng ty Cổ phần V&aacute;n &eacute;p Việt Bắc với sản phẩm chủ lực l&agrave; gỗ v&aacute;n &eacute;p bắt đầu hoạt động từ năm 2018 tại tổ 2, phường Ph&uacute; X&aacute;, th&agrave;nh phố Th&aacute;i Nguy&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, ngay từ khi C&ocirc;ng ty đi v&agrave;o hoạt động, đ&atilde; ph&aacute;t sinh kh&oacute;i, bụi v&agrave; tiếng ồn khiến cuộc sống sinh hoạt của người d&acirc;n bị ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng.</p> <p>Điều đ&aacute;ng n&oacute;i, nh&agrave; m&aacute;y của C&ocirc;ng ty Cổ phần V&aacute;n &eacute;p Việt Bắc nằm trong khu d&acirc;n cư tổ 2, phường Ph&uacute; X&aacute;, th&agrave;nh phố Th&aacute;i Nguy&ecirc;n nhưng trong Quyết định ph&ecirc; duyệt b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường số 1504 ng&agrave;y 27/06/2016 của UBND tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n kh&ocirc;ng hề đề cập đến hạng mục đ&aacute;nh gi&aacute; &ocirc; nhiễm tiếng ồn.</p> <p>Ngạc nhi&ecirc;n hơn, tại B&aacute;o c&aacute;o kết quả quan trắc m&ocirc;i trường đợt th&aacute;ng 2/2019 của C&ocirc;ng ty Cổ phần V&aacute;n &eacute;p Việt Bắc, tại hạng mục cần quan trắc cũng kh&ocirc;ng hề c&oacute; mục quan trắc &ocirc; nhiễm tiếng ồn. Trong khi đ&oacute;, đối với c&aacute;c xưởng, nh&agrave; m&aacute;y sản xuất gỗ th&igrave; ti&ecirc;u ch&iacute; tiếng ồn l&agrave; ti&ecirc;u ch&iacute; rất quan trọng.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, đơn vị tư vấn cho C&ocirc;ng ty Cổ phần V&aacute;n &eacute;p Việt Bắc l&agrave; Trung t&acirc;m Quan trắc t&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; m&ocirc;i trường - đơn vị trực thuộc Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n M&ocirc;i trường tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baoxaydung.com.vn
Nam sinh bị nhóm người hành hung dã man

Nam sinh bị nhóm người hành hung dã man

Ngày 14/3, một lãnh đạo Trường Dân tộc nội trú huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, Nhà trường đang phối hợp với Công an thị trấn Quy Đạt xác minh, làm rõ vụ một học sinh của trường bị một nhóm người hành hung.
Hà Nội: Kiểm tra, cắt tỉa, chăm sóc cây xanh đô thị

Hà Nội: Kiểm tra, cắt tỉa, chăm sóc cây xanh đô thị

Nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa các sự cố liên quan đến cây xanh. Thời gian qua thành phố Hà Nội liên tục triển khai công tác kiểm tra, xử lý cắt tỉa, hạ độ cao, chặt hạ cây nguy hiểm, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn.
back to top