Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa được bổ nhiệm là ai?

Ông Trần Văn Hiệp- Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu bầu đạt 97,01%.

<div> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="box_img_detail"><img alt="Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa được bổ nhiệm là ai? - Ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/media-doisongphapluat-com_chan-dung-tan-chu-tich-ubnd-tinh-lam-dong-dspl.jpg" title="Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa được bổ nhiệm là ai? - Ảnh 1" /></div> </td> </tr> <tr> <td class="caption"> <h2><span><em>&Ocirc;ng Trần Văn Hiệp- t&acirc;n Chủ tịch UBND tỉnh L&acirc;m Đồng. Ảnh: TTXVN</em></span></h2> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ng&agrave;y 18/11, HĐND tỉnh L&acirc;m Đồng kh&oacute;a IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đ&atilde; tổ chức kỳ họp thứ 16, bầu c&aacute;c chức vụ Chủ tịch, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh L&acirc;m Đồng.</p> <p>Kỳ họp đ&atilde; bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh kh&oacute;a IX, nhiệm kỳ 2016 &ndash; 2021 đối với &ocirc;ng Trần Văn Hiệp, Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy L&acirc;m Đồng.</p> <p>HĐND tỉnh L&acirc;m Đồng cũng đ&atilde; bầu &ocirc;ng Đặng Tr&iacute; Dũng (53 tuổi, qu&ecirc; huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, Tiền Giang), Ủy vi&ecirc;n Ban thường vụ Tỉnh ủy, Gi&aacute;m đốc sở KH&amp;ĐT giữ chức Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh L&acirc;m Đồng.</p> <p>Cũng tại kỳ họp, c&aacute;c đại biểu HĐND tỉnh đ&atilde; biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với &ocirc;ng Đo&agrave;n Văn Việt nghỉ hưu theo chế độ, miễn nhiệm chức danh Ủy vi&ecirc;n UBND tỉnh, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh đối với &ocirc;ng Nguyễn Văn Y&ecirc;n do chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c, miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn h&oacute;a X&atilde; hội HĐND tỉnh đối với &ocirc;ng Trần Văn Hiệp, Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy.</p> <p>C&aacute;c đại biểu cũng đ&atilde; th&ocirc;ng qua Nghị quyết đầu tư c&ocirc;ng giai đoạn 2016 &ndash; 2021 v&agrave; kế hoạch đầu tư c&ocirc;ng năm 2020. Trong đ&oacute;, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn giai đoạn 2017 &ndash; 2020 v&agrave; kế hoạch vốn năm 2020 của 29 dự &aacute;n với tổng số tiền tr&ecirc;n 120 tỷ đồng v&agrave; bổ sung kế hoạch vốn giai đoạn 2017 &ndash; 2020 v&agrave; kế hoạch vốn năm 2020 cho 29 dự &aacute;n với số tiền tr&ecirc;n 120 tỷ đồng.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <p>&Ocirc;ng Trần Văn Hiệp (SN 1965), qu&ecirc; qu&aacute;n ở huyện Điện B&agrave;n (Quảng Nam). Tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: Tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học x&atilde; hội nh&acirc;n văn, Tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị: Cao cấp.</p> <p>Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh L&acirc;m Đồng, &ocirc;ng Hiệp từng giữ c&aacute;c chức vụ: Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh đo&agrave;n L&acirc;m Đồng, B&iacute; thư Huyện ủy Bảo L&acirc;m, Trưởng ban Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Tỉnh ủy L&acirc;m Đồng, Trưởng ban Ban Văn h&oacute;a x&atilde; hội của HĐND tỉnh L&acirc;m Đồng, Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy L&acirc;m Đồng,&nbsp;Trưởng ban Ban Văn h&oacute;a x&atilde; hội của HĐND tỉnh kh&oacute;a IX.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <div>Bạn đang đọc b&agrave;i viết <span>T&acirc;n Chủ tịch UBND tỉnh L&acirc;m Đồng vừa được bổ nhiệm l&agrave; ai?</span> tại chuy&ecirc;n mục <span>Tin trong nước</span> của b&aacute;o Đời sống Ph&aacute;p luật. Mọi th&ocirc;ng tin g&oacute;p &yacute; phản hồi xin gửi về h&ograve;m thư <span>dsplonline.toasoan@gmail.com</span> hoặc Hotline: 098.310.8812</div> <span><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/18/www-dmca-com_dmca-protected.png" /> </span> <div class="right">Theo Nguoiduatin.vn</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.doisongphapluat.com
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top