Tạm dừng tìm kiếm công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Do ảnh hưởng của bão số 8, lực lượng cứu hộ được yêu cầu tạm dừng việc tìm kiếm các nạn nhân ở Rào Trăng 3 và di chuyển về thủy điện Rào Trăng 4 để đảm bảo an toàn.

<div> <p>Trưa 25/10, &ocirc;ng Phan Thi&ecirc;n Định, Ph&oacute; chủ tịch tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế, cho biết địa b&agrave;n tỉnh đang c&oacute; mưa to do ảnh hưởng của b&atilde;o số 8. V&igrave; vậy, ban chỉ huy đ&atilde; y&ecirc;u cầu lực lượng cứu hộ thu xếp hiện trường để ph&ograve;ng chống b&atilde;o, tạm thời kh&ocirc;ng đưa người v&agrave;o R&agrave;o Trăng 3 do nguy cơ sạt lở, lũ qua tr&agrave;n sẽ cao.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tam dung tim kiem anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/25/znews-photo-zadn-vn_nu.jpg" title="Tạm dừng tìm kiếm ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lực lượng cứu hộ sử dụng m&aacute;y bơm xịt lớp đất đ&aacute; để t&igrave;m c&aacute;c nạn nh&acirc;n. Ảnh: <em>Đ&igrave;nh Hồng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&quot;Trước 13h, to&agrave;n bộ lực lượng cứu hộ sẽ di chuyển về tại thủy điện R&agrave;o Trăng 4 để đảm bảo an to&agrave;n, sẵn s&agrave;ng chờ lệnh triển khai khi thời tiết thuận lợi&quot;, &ocirc;ng Định n&oacute;i.</p> <p>Theo Ph&oacute; chủ tịch tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế, lực lượng t&igrave;m kiếm bằng ch&oacute; nghiệp vụ tạm thời ở lại TP Huế để cơ động l&ecirc;n t&igrave;m kiếm khi thời tiết thuận lợi hơn. Ban chỉ huy Ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn c&ugrave;ng Đ&agrave;i kh&iacute; tượng thủy văn cập nhật th&ocirc;ng tin thời tiết từng giờ, nếu c&oacute; nguy hiểm sẽ cảnh b&aacute;o để r&uacute;t lực lượng cứu hộ rời khỏi R&agrave;o Trăng 4.</p> <p>Trước đ&oacute;, chiều 24/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn ph&aacute;t hiện th&ecirc;m một thi thể c&ocirc;ng nh&acirc;n nằm dưới lớp đất đ&aacute; cạnh suối ở R&agrave;o Trăng 3. Đ&acirc;y l&agrave; thi thể c&ocirc;ng nh&acirc;n thứ 5 trong số 17 người mất t&iacute;ch sau vụ sạt lở.</p> <p>Thi thể nạn nh&acirc;n được lực lượng chức năng đưa bằng đường thủy về bến đ&ograve; ở x&atilde; Hương B&igrave;nh, sau đ&oacute; tiếp tục chuyển về Bệnh viện Qu&acirc;n y 268 (TP Huế) để x&aacute;c định danh t&iacute;nh trước khi b&agrave;n giao cho gia đ&igrave;nh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tam dung tim kiem anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/25/znews-photo-zadn-vn_info_rao_trang_1__1.jpg" title="Tạm dừng tìm kiếm ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top