Siêu bão Goni gây vỡ đê, tàn phá các công trình ở Philippines

Siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2020 - Goni - đã tàn phá các công trình, gây lũ lụt nghiêm trọng khi đổ bộ vào Philippines. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và dự kiến 31 triệu người bị ảnh hưởng do bão.

<div> <figure class="video" contenteditable="false"> <video data-src="2020/11/01/super-typhoon-rolly-goni-dike-breaks-at-camalig-albay-A_pLBdr2QVw-1604215589856.mp4" data-video-id="128829" data-video-key="a204d2175bf2cef774a6cc4457537289" height="360" poster="https://icdn.dantri.com.vn/2020/11/01/maxresdefault-1604215591943.jpg" width="640">&nbsp;</video> <figcaption>Si&ecirc;u b&atilde;o Goni l&agrave;m vỡ đ&ecirc; ở Philippines</figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Siêu bão Goni gây vỡ đê, tàn phá các công trình ở Philippines - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/icdn-dantri-com-vn_1-1604215792996.jpg" title="Siêu bão Goni gây vỡ đê, tàn phá các công trình ở Philippines - 1" /> <figcaption> <p>Thi thể một nạn nh&acirc;n của b&atilde;o Goni được di chuyển ở Guinobatan, Albay h&ocirc;m 1/11 (Ảnh: Reuters)</p> </figcaption> </figure> <p>Theo<em> Reuters</em>, si&ecirc;u b&atilde;o Goni đ&atilde; c&oacute; dấu hiệu suy yếu khi đổ bộ v&agrave;o đảo ch&iacute;nh Luzon của Philippines h&ocirc;m nay, 1/11. B&atilde;o c&oacute; sức gi&oacute; 215 km/h, gi&oacute; giật l&ecirc;n tới 290 km/h sau khi n&oacute; đi v&agrave;o khu vực Bicol.</p> <p>Cơ quan thời tiết Philippines đ&atilde; cảnh b&aacute;o mối đe dọa lớn khi Goni tiếp tục quần thảo tr&ecirc;n đất liền Philppines trong những giờ tới. Theo <em>Reuters</em>, giới chức Philippines cảnh b&aacute;o từ 19-31 triệu người c&oacute; thể bị ảnh hưởng bởi si&ecirc;u b&atilde;o, bao gồm những người sinh sống trong c&aacute;c khu vực nguy hiểm v&agrave; v&ugrave;ng thủ đ&ocirc; Manila.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Siêu bão Goni gây vỡ đê, tàn phá các công trình ở Philippines - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/icdn-dantri-com-vn_3-1604215941017.jpg" title="Siêu bão Goni gây vỡ đê, tàn phá các công trình ở Philippines - 2" /> <figcaption> <p>Người d&acirc;n quan s&aacute;t một d&ograve;ng s&ocirc;ng nước đang d&acirc;ng do mưa lớn ở &nbsp;Abay (Ảnh: AFP)</p> </figcaption> </figure> <p>C&aacute;c quan chức cho biết &iacute;t nhất 4 người đ&atilde; thiệt mạng do b&atilde;o. Theo Thống đốc Bicol Al Francis Bichara, trong 4 ca tử vong, c&oacute; một người bị c&acirc;y đ&egrave; v&agrave; một b&eacute; 5 tuổi bị cuốn tr&ocirc;i khi nước s&ocirc;ng d&acirc;ng cao.&nbsp;</p> <p>Cơn b&atilde;o cũng g&acirc;y mất điện, lũ lụt, ph&aacute; hủy cơ sở hạ tầng. Video v&agrave; h&igrave;nh ảnh được đăng tải tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng địa phương cho thấy nước s&ocirc;ng d&acirc;ng cao, một số con đ&ecirc; bị vỡ, l&agrave;m ngập l&agrave;ng mạc ở Bicol.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Siêu bão Goni gây vỡ đê, tàn phá các công trình ở Philippines - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/icdn-dantri-com-vn_4-1604216029089.jpg" title="Siêu bão Goni gây vỡ đê, tàn phá các công trình ở Philippines - 3" /> <figcaption> <p>Gi&oacute; thổi với cường độ mạnh ở Legazpi, Abay (Ảnh: AFP)</p> </figcaption> </figure> <p>&Ocirc;ng Bichara cũng nhận được c&aacute;c th&ocirc;ng b&aacute;o về c&aacute;c d&ograve;ng b&ugrave;n từ n&uacute;i lửa vỡ ra, cũng như t&igrave;nh trạng mất điện v&agrave; th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc gi&aacute;n đoạn.</p> <p>C&aacute;c hoạt động sơ t&aacute;n v&agrave; di tản vẫn đang được thực hiện với c&aacute;c quy tắc gi&atilde;n c&aacute;ch được &aacute;p dụng nhằm đề ph&ograve;ng Covid-19, trong bối cảnh Philippines hiện l&agrave; một trong những v&ugrave;ng dịch lớn nhất Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Siêu bão Goni gây vỡ đê, tàn phá các công trình ở Philippines - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/icdn-dantri-com-vn_5-1604216029146.jpg" title="Siêu bão Goni gây vỡ đê, tàn phá các công trình ở Philippines - 4" /> <figcaption> <p>Nước d&acirc;ng cao tr&ecirc;n nhiều s&ocirc;ng ng&ograve;i v&agrave; một số nơi đ&atilde; bị vỡ đ&ecirc; (Ảnh: AFP)</p> </figcaption> </figure> <p>Goni l&agrave; b&atilde;o mạnh nhất đổ bộ Philippines trong 7 năm qua. Thời gian qua, Philippines đ&atilde; hứng chịu b&atilde;o chồng b&atilde;o, vốn t&agrave;n ph&aacute; nghi&ecirc;m trọng cơ sở hạ tầng v&agrave; khiến nhiều người chết.</p> <p>Cơ quan thời tiết Philippines cho biết họ cũng đang theo d&otilde;i một cơn b&atilde;o kh&aacute;c mang t&ecirc;n Atsani khi họ dự đo&aacute;n n&oacute; c&oacute; thể đổ bộ c&aacute;c ph&iacute;a bắc Luzon trong những ng&agrave;y tới.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Siêu bão Goni gây vỡ đê, tàn phá các công trình ở Philippines - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/icdn-dantri-com-vn_6-1604216181312.jpg" title="Siêu bão Goni gây vỡ đê, tàn phá các công trình ở Philippines - 5" /> <figcaption> <p>Đường phố ngập nước ở Abay (Ảnh: AFP)</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Siêu bão Goni gây vỡ đê, tàn phá các công trình ở Philippines - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/icdn-dantri-com-vn_7-1604216384965.jpg" title="Siêu bão Goni gây vỡ đê, tàn phá các công trình ở Philippines - 6" /> <figcaption> <p>B&ecirc;n trong khu vực tr&uacute; ẩn ở khu vực Manila (Ảnh: AFP)</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Siêu bão Goni gây vỡ đê, tàn phá các công trình ở Philippines - 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/icdn-dantri-com-vn_8-1604216542231.jpg" title="Siêu bão Goni gây vỡ đê, tàn phá các công trình ở Philippines - 7" /> <figcaption> <p>Nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh bị t&agrave;n ph&aacute; v&igrave; b&atilde;o Goni (Ảnh AFP)</p> </figcaption> </figure> <p>&nbsp;</p> <p>Theo <em>Reuters</em></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top