Siêu bão Goni đổ bộ Philippines với sức gió 225 km/h

Bão Goni với sức gió tối đa lên tới 225 km/h - siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm 2020 - đã đổ bộ vào Philippines sáng sớm nay, 1/11.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Siêu bão Goni đổ bộ Philippines với sức gió 225 km/h - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/01/icdn-dantri-com-vn_residentsfleeingsupertyphoongoniarriveatanevacuationcenterinlegazpisouthofmanilanearlyamillionpeoplehavelefttheirhomesaheadofthestormsarrival-16041780318473-1604194225445.jpg" title="Siêu bão Goni đổ bộ Philippines với sức gió 225 km/h - 1" /> <figcaption> <p>Người d&acirc;n Philippines di tản v&igrave; b&atilde;o Goni (Ảnh: AFP)</p> </figcaption> </figure> <p>Cơ quan dự b&aacute;o thời tiết Philippines cho hay si&ecirc;u b&atilde;o Goni v&agrave;o 4h50 s&aacute;ng ng&agrave;y 1/11 đ&atilde; đổ bộ v&agrave;o đảo Catanduanes của nước n&agrave;y với sức gi&oacute; tối đa 225 km/h.</p> <p>Philippines cảnh b&aacute;o, Goni - si&ecirc;u b&atilde;o mạnh nhất thế giới năm 2020 - sẽ g&acirc;y n&ecirc;n t&igrave;nh trạng thời tiết &ldquo;thảm khốc&rdquo; tại nước n&agrave;y trong những giờ tới.</p> <p>Trong 12 giờ đồng hồ kế tiếp, gi&oacute; lớn v&agrave; mưa to sẽ đổ xuống khu vực Bicol, gồm ph&iacute;a nam đảo ch&iacute;nh Luzon v&agrave; Catanduanes. Trước đ&oacute;, Philippines đ&atilde; sơ t&aacute;n 1 triệu d&acirc;n trước sự nguy hiểm của si&ecirc;u b&atilde;o.</p> <p>Lực lượng tuần duy&ecirc;n đ&atilde; y&ecirc;u cầu dịch vụ ph&agrave;, t&agrave;u c&aacute; quay về cảng trước dự b&aacute;o s&oacute;ng lớn c&oacute; thể cao tới 16 m&eacute;t ngo&agrave;i khơi.</p> <p>Goni đổ bộ Philippines chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi si&ecirc;u b&atilde;o Molave l&agrave;m 22 người chết ở quốc gia n&agrave;y v&agrave; t&agrave;n ph&aacute; nghi&ecirc;m trọng cơ sở vật chất. Quan chức hội đồng quản l&yacute; v&agrave; giảm thiểu rủi ro thi&ecirc;n tai Philippines Mark Timbal cảnh b&aacute;o về nguy cơ lũ lụt v&agrave; lở đất tr&ecirc;n diện rộng. Ngo&agrave;i ra, giới chức Philippines cũng cảnh b&aacute;o về nguy cơ s&oacute;ng lớn cao tới 3 m&eacute;t c&oacute; thể xuất hiện ở v&ugrave;ng ven biển.</p> <p>Giới chức địa phương cho hay qu&aacute; tr&igrave;nh sơ t&aacute;n người d&acirc;n trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn chồng chất khi Philippines đang hứng chịu dịch Covid-19. C&aacute;c hoạt động gi&atilde;n c&aacute;ch cần đảm bảo để kh&ocirc;ng l&agrave;m dịch bệnh b&ugrave;ng ph&aacute;t.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Siêu bão Goni đổ bộ Philippines với sức gió 225 km/h - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/01/icdn-dantri-com-vn_goni-1604160530082.jpg" title="Siêu bão Goni đổ bộ Philippines với sức gió 225 km/h - 2" /> <figcaption> <p>M&ocirc; phỏng đường đi của b&atilde;o Goni. Cơn b&atilde;o dự kiến sẽ vượt qua Philippines, đi v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng v&agrave; hướng thẳng về ph&iacute;a miền Trung Việt Nam (Ảnh: theweathernetwork)</p> </figcaption> </figure> <p>Goni dự kiến sẽ suy yếu khi đi qua ph&iacute;a nam Luzon v&agrave; tiến v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng v&agrave;o s&aacute;ng sớm ng&agrave;y 2/11.</p> <p>Philippines hứng chịu trung b&igrave;nh 20 cơn b&atilde;o mỗi năm, g&acirc;y thiệt hại nghi&ecirc;m trọng với m&ugrave;a m&agrave;ng, nh&agrave; cửa, cơ sở vật chất v&agrave; khiến h&agrave;ng triệu người trắng tay l&acirc;m v&agrave;o cảnh đ&oacute;i ngh&egrave;o.</p> <p>Goni l&agrave; b&atilde;o mạnh nhất đổ bộ Philippines kể từ năm 2013 khi si&ecirc;u b&atilde;o Haiyan, vốn khiến 7.300 người chết hoặc mất t&iacute;ch.</p> </div>

Theo dantri.com.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top