Sạt lở gần như "xóa sổ" thêm một ngôi làng ở Trà Leng

Một ngôi làng nằm bên dòng sông Leng tại xã Trà Leng gần như bị xóa sổ sau trận mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 10.

<div> <div class="content-news-detail old-news"> <p>Ng&agrave;y 7-11, l&atilde;nh đạo UBND huyện Nam Tr&agrave; My (tỉnh Quảng Nam) cho biết mưa lớn do ảnh hưởng của b&atilde;o số 10 tiếp tục g&acirc;y n&ecirc;n t&igrave;nh trạng sạt lở đất nghi&ecirc;m trọng tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Tr&agrave; Leng (huyện Nam Tr&agrave; My).</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><img alt="Sạt lở gần như xóa sổ thêm một ngôi làng ở Trà Leng - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/nld-mediacdn-vn_12360094629469330855353347822837378311495132o-1604731817140151351228.jpg" title="Sạt lở gần như xóa sổ thêm một ngôi làng ở Trà Leng - Ảnh 1." /></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><img alt="Sạt lở gần như xóa sổ thêm một ngôi làng ở Trà Leng - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/nld-mediacdn-vn_1240203772946932012202108173592284206121829o-1604731817147259997443.jpg" title="Sạt lở gần như xóa sổ thêm một ngôi làng ở Trà Leng - Ảnh 2." /></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="Sạt lở gần như xóa sổ thêm một ngôi làng ở Trà Leng - Ảnh 3." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/nld-mediacdn-vn_12394734829469313322021765451584603042460200o-1604731817155634618298.jpg" title="Sạt lở gần như xóa sổ thêm một ngôi làng ở Trà Leng - Ảnh 3." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Sạt lở nghi&ecirc;m trọng khiến nhiều nh&agrave; d&acirc;n ven s&ocirc;ng Leng bị cuốn tr&ocirc;i Ảnh: L&ecirc; Hằng</p> </div> </div> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o ban đầu, chiều tối 6-11, nước lớn đổ về d&ograve;ng s&ocirc;ng Leng đ&atilde; l&agrave;m 14 ng&ocirc;i nh&agrave; của người d&acirc;n ở n&oacute;c Tăk Đo&agrave;n (th&ocirc;n 2, x&atilde; Tr&agrave; Leng) c&ugrave;ng một điểm trường bị sạt lở nặng, nhiều ng&ocirc;i nh&agrave; bị nước cuốn c&ograve;n trơ phần m&oacute;ng. May mắn, ch&iacute;nh quyền x&atilde; Tr&agrave; Leng đ&atilde; kịp thời sơ t&aacute;n người d&acirc;n đến nơi an to&agrave;n trước khi sạt lở xảy ra n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; thiệt hại về người.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption active"> <div><img alt="Sạt lở gần như xóa sổ thêm một ngôi làng ở Trà Leng - Ảnh 4." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/nld-mediacdn-vn_12365923229469332788686481701649708572569576o-1604731817138749096311.jpg" title="Sạt lở gần như xóa sổ thêm một ngôi làng ở Trà Leng - Ảnh 4." /></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><img alt="Sạt lở gần như xóa sổ thêm một ngôi làng ở Trà Leng - Ảnh 5." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/nld-mediacdn-vn_12386591029469328188686944246280669743393280o-16047318171441473955155.jpg" title="Sạt lở gần như xóa sổ thêm một ngôi làng ở Trà Leng - Ảnh 5." /></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Một điểm trường tan hoang sau b&atilde;o lũ Ảnh L&ecirc; Hằng</p> </div> </div> <p>&Ocirc;ng Trần Văn Mẫn, Ph&oacute; Chủ tịch UBND huyện Nam Tr&agrave; My, cho hay ch&iacute;nh quyền địa phương đang cử lực lượng v&agrave;o hiện trường sạt lở để kiểm tra, thống k&ecirc; thiệt hại cũng như l&ecirc;n phương &aacute;n khắc phục hậu quả, hỗ trợ người d&acirc;n.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="videoid_16602"> <div class="VideoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Mưa lũ kinh ho&agrave;ng ở Tr&agrave; Leng ng&agrave;y 6-11 (Clip: PHI YẾN)</p> </div> </div> <p>Trước đ&oacute;, h&ocirc;m 28-10, tại th&ocirc;n 1 (x&atilde; Tr&agrave; Leng) xảy ra vụ sạt lở n&uacute;i v&ugrave;i lấp 22 người, hiện 9 người đ&atilde; t&igrave;m thấy thi thể, c&ograve;n 13 người đang mất t&iacute;ch.</p> </div> <span class="author fr" data-field="author">Q.Vinh</span> <div class="sharemxh bottomshare"> <div class="fb"> <p class="textshare"><a class="kbwcs-fb fl" href="javascript:;" onclick="fbClient.shareClick('https://nld.com.vn/news-20201107135612279.htm');" rel="nofollow">Chia sẻ</a></p> </div> <div class="zalo"> <div class="zalomagazine">&nbsp;</div> </div> <div class="print"><a href="/Print.aspx?NewsID=20201107135612279" rel="nofollow" target="_blank" title="Print"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/nld-mediacdn-vn_icon-print-3.png" /> </a></div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top