Quy hoạch chuyển đổi 1.162ha đất đồi núi thành đất trung tâm đô thị du lịch tại TP Nha Trang

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025. Tổng điều chỉnh quy hoạch cục bộ khoảng 1.276,56 ha.
nhatrang.jpg
Thành phố Nha Trang được quy hoạch chuyển đổi 1.162ha đất đồi núi thành đất trung tâm đô thị du lịch

Theo đó, có 3 khu vực của TP Nha Trang được điều chỉnh cục bộ, gồm: cảng Nha Trang và vùng phụ cận (tại phường Vĩnh Nguyên và Vĩnh Trường); đảo Hòn Tre - Hòn Một (P.Vĩnh Nguyên); khu vực Hòn Thị (xã Phước Đồng).

Quy hoạch cho chuyển đổi chức năng đất đồi núi khoảng 1.162 ha, đất chưa sử dụng 14,75 ha, đất mặt nước 24,9 ha, đất du lịch dịch vụ 64,3 ha, đất giao thông và công trình đầu mối 10,25 ha… thành đất trung tâm đô thị du lịch.

Cụ thể, Khu vực cảng Nha Trang và phụ cận điều chỉnh với quy mô là 44,40 ha gồm: Bổ sung 44,40 ha đất trung tâm đô thị du lịch (được chuyển đổi từ đất mặt nước khoảng 19,40 ha, từ đất chưa sử dụng khoảng 14,75 ha và 10,25 ha đã được xác định là đất giao thông và công trình đầu mối trong quy hoạch chung năm 2012).

Khu vực này sẽ xây dựng mới cầu Hòn Rớ qua cửa sông Quán Trường, nối đường Trần Phú với đường Nguyễn

Khu vực đảo Hòn Tre - Hòn Một với quy mô là 1.202,26 ha. Trong đó, bổ sung 1.165,02 ha đất trung tâm đô thị du lịch tại đảo Hòn Tre gồm: bổ sung 1.118,52 ha đất trung tâm đô thị du lịch (được chuyển đổi từ đất mặt nước khoảng 5,50 ha và đất núi chưa sử dụng khoảng 1113,02 ha) và 46,50 ha đã được xác định là đất dịch vụ du lịch trong Quy hoạch chung năm 2012.

Tại đây quy hoạch Đảo Hòn Tre có đất đơn vị ở - thương mại - dịch vụ - du lịch là 407,76 ha (khoảng 35% diện tích điều chỉnh) gồm diện tích đất đơn vị ở tối đa khoảng 19,54 ha, còn lại là đất thương mại - dịch vụ - du lịch; đất dịch vụ công cộng cấp đô thị là 11,65 ha (khoảng 1% diện tích điều chỉnh).

Đảo Hòn Một đất đơn vị ở - thương mại - dịch vụ - du lịch là 18,62 ha (khoảng 50% diện tích điều chỉnh) gồm diện tích đất đơn vị ở tối đa khoảng 10,0 ha, còn lại là đất thương mại - dịch vụ - du lịch; đất dịch vụ công cộng cấp đô thị là 0,37 ha (khoảng 1% diện tích điều chỉnh).

Khu vực Hòn Thị với quy mô là 29,90 ha đất trung tâm đô thị du lịch được chuyển đổi từ đất đồi núi xác định trong Quy hoạch chung năm 2012.

Đất xây dựng tại khu vực Hòn Thị gồm: đất đơn vị ở là 9,00 ha (khoảng 30% diện tích điều chỉnh); đất dịch vụ - công cộng cấp đô thị là 3,00 ha (khoảng 10% diện tích điều chỉnh); đất giao thông và công trình đầu mối là 6,00 (khoảng 20% diện tích điều chỉnh); đất cây xanh cảnh quan và các loại đất khác ngoài phạm vi dân dụng là 11,90 ha (khoảng 40% diện tích điều chỉnh).

Theo Đời sống
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top