Quảng Ngãi: Đôn đốc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện việc đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi một loạt sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh, gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi; UBND các huyện, thị xã và thành phố để chỉ đạo đôn đốc việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

dau-thau.jpg
Cổng thông tin điện tử Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đăng tải thông tin đấu thầu. Đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, đăng tải thông tin về đấu thầu do cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện (nếu có) đảm bảo theo đúng quy định.

Cùng đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh là chủ đầu tư, bên mời thầu triển khai thực hiện việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định và kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Theo Đời sống
Củ kiệu ở miền Tây trúng giá

Củ kiệu ở miền Tây trúng giá

So với cùng kỳ năm ngoái, giá bán củ kiệu tươi tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg và tăng 5.000 đồng/kg đối với củ kiệu giống nên đa số người trồng kiệu có lãi cao.
back to top